Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.02.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2006
439 s.

objednat
ISBN 80-246-1048-5 (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy, rejstříky
Bibliografie na s. [387]-410
Literatura německá - stol. 18.-20. - příručky
000020198
Obsah // Předmluva ... 7 // Osvícenství // Ehrhard Bahr... 13 // Výmarská klasika // Wolfgang Wittkowski ...109 // Mezi klasikou a romantismem // Wulf Röpke...211 // Romantismus // Klaus Peter...265 // Doba předbřeznová: mezi revolucí a restaurací // Hinrich C. Seeba ...331 // Příloha // Přehled bibliografických děl ? dějinám německé literatury...404 // Německá literatura v českých překladech...406 // Vydavatel a autoři jednotlivých částí...411 // Jmenný rejstřík...414 // Rejstřík děl...419 // Věcný rejstřík...438 // Obsah // I. Úvod ... 17 // 1. Sociálně-historické základy ... 18 // 2. Náboženské a filozofické koncepce a tendence ... 24 // 3. Vývoj němčiny k literárnímu jazyku... 27 // 4. Problémy periodizace... 28 // II. Rané osvícenství ... 32 // 1. Johann Christoph Gottsched ... 33 // 2. Drama, včetně saské komedie a plačtivé veselohry... 35 // 3. Lyrika: anakreontika... 42 // 3. Román: Schnabel, von Loen, Geliert... 44 // III. Vrcholné osvícenství... 48 // 1. Gotthold Ephraim Lessing... 48 // 2. Friedrich Gottlieb Klopstock ... 64 // 3. Christoph Martin Wieland ... 68 // 4. Johann Gottfried Herder... 72 // IV. Pozdní osvícenství (neboli Sturm und Drang)... 75 // 1. Filozofické a estetické koncepce ... 75 // 2. Literární trh po roce 1770 ... 77 // 3. Lyrika: Göttinger Hain, Bürger, Goethe, Schubart... 78 // 4. Drama: Gerstenberg, Leisewitz, Klinger, Wagner, Lenz, // Goethe, Schiller ... 80 // 5. Román
a autobiografie: Goethe, Jung-Stilling, Bräker, Moritz ... 88 // 6. Politická žurnalistika: Wekhrlin, Schubart... 90 // V. Literární jakobinismus... 92 // 1. Němečtí jakobíni a jejich koncepce literatury ... 92 // 2. Literární produkce německého jakobinismu: Forster, // Knigge, Rebmann // 93 // VI. Shrnutí // 95 // Poznámky... 96 // Seznam literatury ...100 // Obsah // I. Klasicismus, klasika ...113 // II. Vliv, recepce...115 // III. Mezi revolucí a restaurací ...120 // IV. Kaná klasika v předvečer revoluce ... // 1. Schillerova próza: historiografie a epika... // 2. Don Carlos ... // 3. Goethův klasicismus: Jfigenie na Tauriděa Torquato Tasso // 128 // 128 // 133 // 135 // V. Vrcholná klasika ... // 1. Goethe: Italská cesta, Římské elegie, lyrika, xenie . . // 2. Goethe a Francouzská revoluce... // A. Egmont... // B. Revoluční komedie. Ferina lišák. Rozhovory’ // německých vystéhovalcu ... // C. Herman a Dorotka ... // I). Nemanželská dcera ... // E. Viléma Meistera léta učednická ... // 3. Klasická teorie... // A. Goethe ... // B. Schiller... // 4. Schillerova klasická lyrika... // %/ // 5. Schillerova klasická dramata... // A. Valdštejnův tábor, Piccolominiové, Valdštejnova smrt // B. Marie Stuartovna... // C. Panna Orleánská... // D. Mesinská nevěsta... // E. Vilém Telí ... // F. Dmi trij ... // 139 // 139 // 144 // 144 // 146 // 148 // 150 // 152 // 155 // 155 // 161 // 166 // 169 // 171 // 173 // 174 176 178 180
VI. Pozdní klasika: starý Goethe ...182 // A. Spříznění volbou ...185 // B. Pozdní lyrika ...187 // C. Novela...190 // D. Viléma Meistera léta úřednická aneb Odříkání...190 // E. Faust / a Faust II...192 // Poznámky...199 // Seznam literatury ...205 // Obsah // I. Problémy periodizace...215 // IL Jean Paul (1763-1825) ... 218 // III. Friedrich Hölderlin (1770-1843) ...229 // IV. Heinrich von Kleist (1777-1811) ...242 // V. Shrnutí ...253 // Poznámky...255 // Seznam literatury ...258 // Obsah // I. Úvod // 269 // II. Raný romantismus ...272 // %/ // 1. Univerzální poezie: Friedrich Schlegel...273 // A. Republikanismus...273 // B. Johann Gottlieh Fichte ...273 // C. „Athenaeum“...275 // D. Po roce 1800 ... 277 // 2. Svět jako pohádka: Friedrich von Hardenberg (Novalis) ...277 // A. Fichtovské studie ...277 // B. Sophie von Kühn; Květinový prach ...279 // C. Filozofie státu; Franz Hemsterhuis ...280 // D. Filozofie přírody ...281 // E. í\eč o Evropě; Hymny k noci; Jindřich z Ofterdingen...282 // 3. Továrna na literaturu a umění jako druh zbožnosti ...284 // A. Ludwig Tieck, Wilhelm Heinrich Wackenroder...284 // R. Putování Frunze Sternhaida...287 // III. Pozdní romantismus // 289 // 1. Tradice lidové poezie ...290 // A. Chlapcův kouzelný roh...291 // B. Clemens Brentano...291 // C. Achim von Arnim ...294 // 2. Mýtus a nová věda...295 // A. Joseph Görres ...295 // R. Bratři Grimmové...297 // C. Historická škola: Savigny,
Ranke...298 // 3. Sociální filozofie „Concordie“...299 // A. Friedrich Schlegel ...299 // 268 / ROMANTISMUS // B. Adam Müller ...300 // C. Franz Baader...302 // 4. Fantazie a šílenství ...304 // A. E. T. A. Hoffmann ...304 // B. Friedrich de la Motte-Fouqué, Adelbert von Chamisso...307 // 5. Básnictví jako vzpomínka: Joseph von Eichendorff ...308 // A. Zámek Lubowice...308 // B. Tušení a přítomnost...309 // C. Ze života darmošlapa; básně...310 // Poznámky...313 // Seznam literatury ...315 // Obsah // I. Problémy periodizace ...335 // 1. Biedermeier...335 // 2. Doba předbřeznová...337 // H. Fáze doby předbřeznové ...342 // I. Karl Immermann...343 // 2. Karl Gutzkow a Georg Büchner...344 // 3. Georg Herwegh ...345 // 4. Heinrich Heine ...347 // III. Restaurace ...352 // IV. Kritika restaurace a rakouská doba předbřeznová ...356 // 1. Joseph Görres ...356 // 2. Charles Sealsfield ...358 // 3. Viktor von Andrian-Werburg ...361 // 4. Johann Nestroy ...364 // 5. Franz Grillparzer...368 // 6. Ferdinand Raimund ...373 // V. Dialekt jako literární jazyk a regionální literatura ...376 // 1. Berthold von Auerbach a Jeremias Gotthelf...377 // VI. Mladé Německo a literární protireakce ...379 // 1. Christian Dietrich Grabbe ...379 // 2. Anette von Droste-Hülshoff ...381 // 3. Eduard Mörike...383 // VII. Shrnutí ...386 // Seznam literatury // 387

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC