Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:9x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Lidové noviny, 2005
667 s. : il., mapy

objednat
ISBN 80-7106-487-4 (váz.)
Dějiny států
Obsahuje rejstřík, faksimile, mapy, portréty
Bibliografie na s. 608-613
Nizozemsko - dějiny - pojednání
000020199
DĚJINY STÁTŮ / NIZOZEMSKO // 664 // OBSAH // ÚVOD. Události, které tato země zažila...5 // 1. Na počátku byl oheň (250 000 př. n. 1.-50 př. n. 1.) ...7 // Homo erectus (člověk vzpřímený) (7), První zemědělci (9), Germáni a Keltové (11) // 2. Na okraji civilizovaného světa (50 př. n. 1.-4 00 n. 1.)...13 // Integrace do říše (16), Frankové (25) // 3. Nuzné časy v Evropě (400-900) ...27 // Úpadek společnosti po pádu římské říše (27), Vznik křesťanství a nové společenské struktury (29), Merovejci (32), Karel Veliký (36) // 4. Dědictví krále Zwentibolda (900-1100) ...42 // 5. Komuna v Cambrai (1100-1300) ...56 // První komuny (56), Rozvoj Flander (58), Severní Nizozemí (59), Vývoj v Hollandu (61), Floris V. (64), Moc utrechtských biskupů (67) // 6. Velký vévoda Západu (1300-1500)...73 // Vilém Dobrotivý (73), Vilém III. a Vilém IV. (75), Boj o moc v Hollandu, Gelderlandu a Frísku (78), Burgundská dynastie (83), Boj o následnictví v Hollandu a Zeelandu (87), Karel Smělý usiluje o královskou korunu (92) // 7. Rozšíření obzorů (1500-1560) ...96 // Vynález knihtisku (96), Duchovní obrození (98), Erasmus a Luther (101), Kalvín a jeho učení (103), Nástup Habsburků v Nizozemí (106), Karel V. (108) // 8. Vždy jsem ctil krále hispánského (1560-1580)...112 // Filip II. (112), Vilém Oranžský (114), Filipova politika v Nizozemí (116), Panská liga a spolek kompromis (117), Obrazoborectví (119), Vláda,
vévody z Alby (123), Dobytí Den Brielu (125), Shromáždění stavů v Dordrechtu (126), Albova vojenská odpověď (127), Obléhání nizozemských měst (128), „Španělská fúrie" - vyplenění Antverp (130), Don Juan dAustria (132), Arraská a utrechtská unie (134), Výnos o sesazení (135), Zavraždění Viléma Oranžského (136) // 9. Velkomožní pánové (1580-1610)...138 // Hrabě Leicester jako místodržitel (141), Republika Spojených provincií (144), Mořicova reforma armády (145), Uprchlíci z jižního Nizozem í (149), Náboženský život (150), Bitva K Nieuwpoortu (152), Dvanáctileté příměří (154) // 10. Itinerář (1590-1700)...156 // Námořní plavby (156), Cesty do Indie (159), Spojená východoindická společnost (161), Batávie (162), Další aktivity VOC (164), Pirátství (167), Západoindická společnost (168), Obchodování s otroky (171), Odvolání Johana Mořice (175), Další kolonie v Jižní Americe (175), Nový Amsterdam (Nieuw-Amsterdam) (177), Surinam (178) // 11. Země vlečných člunů (1610-1650) ...180 // Územní členění Spojených nizozemských provincií (184), Spory mezi gomaristy a arminiány (185), Roztržka mezi princem Mořicem a Janem van Oldenbarnevelt (187), Překlad bible (Statenbijbel) (190), Vestfálský mír (195) // 12. Vyzrálý blahobyt (1650-1715) ...197 // Vilém II. (197), Skutečná svoboda (199), První anglo-nizozemská válka (1652-1654) (201), Druhá anglo-nizozemská válka (1665-1667),
// Blahobytná republika (207), Nizozemská tolerantnost (209), Francouzská okupace (213), Zavraždění bratrů De Wittových (216), Politika Viléma III. (217), Třetí anglo-nizozemská válka (1672-1674), Události v Anglii (219), Slavná revoluce (220), Devítiletá válka a povstání funebráků (222), Válka o španělské dědictví (223) // 13. Děravý blahobyt (1715-1795) ...226 // Zaostávání (226), Osvícenství (230), Válka o rakouské dědictví (233), Protipachtýřské povstání (234), Hnutí doelistů (235), Vilém IV. a Brunšvík (236), Hnutí patriotů a svobodné sbory (239), Oranžisté kontra patrioti (243), Pruská intervence (244), Velká francouzská revoluce (245) // 14. Revoluční logika a hrůzy války (1795-1812)...247 // Francouzská okupace (248), Národní shromáždění (251), První nizozemská ústava (254), První výkonná vláda (256), Vilém Frederik vládcem ve Fuldě (257), Schimmelpenninckova vláda (258), Holandské království Ludvíka Bonaparta (260), Francouzská anexe Nizozemí (262), Rozpad císařství (263) // 15. Vzhůru Oranžští! Holandsko je svobodné (1812-1815) ...265 // Návrat Oranžských (271), Nový král (273) // 16. Oranžský Napoleon (1815-1840) ...275 // Waterloo (275), Připojení Jižního Nizozemí (276), Vláda krále Viléma I. // (278), Hospodářský život (280), Liberalismus (284), Monstrózní dohoda (287), Belgická revoluce (288), Vznik Belgického království (291), Liberalismus na severu
(292), Křesťanská opozice a „odpadlíci" (294), Abdikace Viléma I. (295) // 665 // OBSAH // DĚJINY STÁTŮ / NIZOZEMSKO // 666 // 17. Profesor (1840-1870)...296 // Finanční situace státu (296), Nižší vrstvy (298), Revoluční rok 1848 (301), Thorbeckova ústava (302), První nepřímé volby (304), Thorbeckova vláda v praxi (306), Zachování kabinetu proti vůli parlamentu (308) // 18. Suverenita ve vlastním kruhu (1870-1890)...314 // Vznik volebních spolků (314), Nový druh podnikatelů (317), Zájem o sociální problematiku (319), Stěhování do měst (323), Školský zákon (325), Socialistické hnutí (329), Vilém III. (332), Revize ústavy (333) // 19. Antiteze (1890-1912) ...336 // Stav království na konci století (336), Změny v politickém myšlení (338), Rozšíření volebního práva (340), Sociální otázka (342), Odborové svazy (343), Ženská emancipace (345), Zvyšování úrovně vzdělávání (348), // Nástup Kuyperovy vlády (349), Železniční stávka (351), Kabinet Corta van der Linden (353) // 20. Triumf politického křesťanství (1912-1929)...355 // Rozkvět na počátku století (355), Počátek první světové války (358), Válka v Nizozemsku (362), Pokus o revoluční převrat (368), Změna životního stylu (371), Hospodářská stagnace (373), Zákon o válečné flotile (375), // Sladký život (377) // 21. Temné časy, které vlast prožívá (1929-1940)...379 // Waddenzee (379), Opoziční hnutí (382), Činnost
Antona Musserta (383), Vládní opatření (385), Colijnův kabinet (387), Královská rodina (391), Ohrožení na obzoru (392) // 22. Bulvár utrpení (1940-1945) ...396 // Okupace Nizozemska (401), Zdánlivá normalizace (406), Odboj // v Nizozemsku (410), Deportace Židů (413), Síť odboje (416), Exilová vláda (418), Chování Nizozemců pod okupační správou (419), IJtok spojeneckých vojsk (421), Západ země (423) // 23. Za procházku pod palmami se draze platí ...427 // Východoindická společnost a její konkurenti (427), Koloniální politika v ponapoleonském období (431), Situace v Nizozemské Východní Indii (434), Rány koloniálnímu systému (436), Politizace koloniální problematiky (441), Vyostřování situace (445), Zárodky moderní Indonésie (451), Nizozemský, indonéskýa japonský nacionalismus: Nizozemská Východní Indie za 2. světové války (453), Afrika a Latinská Amerika (456), Konec Západoindické společnosti a zrušení otroctví (458), Politický život -Antily a Surinam (461), Autonomie (462) // 24. Šetrnost a pracovitost (1945-1960)...470 // Politické strany na sklonku 2. světové války (470), Finanční a hospodářské poměry. Poválečná obnova (471), Vývoj v Indonésii (473), Zúčtování s kolaboranty (477), Poválečné hospodářství (478), Dreesova vláda (481), Záplavy v únoru 1953 (483), Moderní vymoženosti (485), Nespokojené skupiny obyvatelstva (486), Boj o Novou Guineu (489), Poválečná mezinárodní
politika (491), Vnitropolitický vývoj (492) // 25. Blaho? Štěstí? (1960-1980) ...495 // Prosperující společnost (495), Rozhlas, televize, hudba (500), Provo a ostatní buřiči (503), Calsův kabinet nahrazen vládou De Jonga (506), Hnutí studentů & občanská hnutí (509), Situace v politice (515), Hospodářství (517), Molucký problém (520), Nová vláda nepřináší zlepšení (523) // 26. Historie nekončí (1980-2001) ...526 // Lubbersův kabinet (530), Pomalé ekonomické oživení (534), Třetí Lubbersův kabinet (538), Rostoucí kriminalita a rasismus (541), „Fialová" koalice (543), Nizozemské jednotky v Jugoslávii (545), Problematika drog a násilí (547), Není všechno zlato... (548), Nové milénium (552) // 27. Česko-nizozemské vztahy (Iveta Coufalová) ...555 // Český Nýdrlant (557), Osmdesátiletá válka (559), Po vestfálském míru (563), Jazyk a uhlí (564), Tak daleko, tak blízko (565), Časy temné (566), // Časy rozpolcené i vstřícné (567) // POZNÁMKY ...570 // DODATKY...578 // Chronologický přehled (579), Vládnoucí rody, místodržitelé, vládní kabinety (594), Česko(slovensko)-nizozemské vztahy. Seznam dvoustranných mezinárodních smluv Československa (resp. Česka) s Nizozemskem (602), Ediční poznámka aneb Průvodce knihou (604), // Krátké uvedení do nizozemské výslovnosti (606), Výběrový seznam literatury (608), Seznam map (614), Seznam zkratek (615), Rejstřík (618) // 667 // OBSAH

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC