Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Lidové noviny, 2005
340 s. : il., mapy

objednat
ISBN 80-7106-407-6 (váz.)
Dějiny států
Obsahuje ilustrace, fotografie, mapky, tabulky, předmluvu, chronologie, rejstřík
Bibliografie na s. 320-322
Norsko - dějiny - pojednání
000020200
PŘEDMLUVA (M. Hroch) ...5 // 1. NORSKO V DOBÉ VIKINGŮ (H. Kadečková) ...7 // Prameny k nejstarším dějinám ...7 // Vikinské období ...11 // Osídlení, životní podmínky a materiálni vybavení ...11 // Vikinské výpravy ...13 // Mytologie a náboženský kult ...18 // Umění ...21 // Křesťanství ...22 // Společnost ...23 // První pokus o sjednocení Norska: Harald Krásnovlasý a Hakon Dobrý .. 25 // První křesťanští králové: Olav Tryggvason a Olav Svatý Haraldsson .27 // Sto let vnitřní stability a zahraničních výbojů (1030-1130) ...29 // Postup křesťanství ...31 // 2. STŘEDOVĚKÉ NORSKO (M. Hroch) ...34 // Norská společnost mezi patriarchalismem a feudalismem ...34 // Osídlení ...34 // Sedláci a rybáři ...35 // Společenské poměry a vlastnické vztahy ...36 // Města a městská společnost ...38 // Samospráva a státní moc ...39 // Utváření nové vládnoucí třídy ...43 // Církev a duchovenstvo ...44 // Rozvoj literatury (H. Kadečková) ...45 // Vznik středověké národní monarchie ...46 // Dočasná konsolidace panovnické moci (H. Kadečková) ...46 // Povstání birkebeinerů a král Sverre (H. Kadečková) ...48 // Norské království na vrcholu slávy ...51 // Nový růst moci a sebevědomí církve ...52 // Vstup Norska do evropské politiky ...54 // Literatura v době rozkvětu (H. Kadečková) ...56 // Cesta ke kalmarské unii ...58 // Unie se Švédském ...58 // „Černá smrt“ a její důsledky ...59 // Městská společnost na vzestupu ...62 // Vznik kalmarské unie ...63 // Norsko součástí kalmarské unie ...66 // Počátky politické závislosti ...66 // Pod vládou oldenburské dynastie ...67 // Norské zámořské državy v zahraniční politice unie ...68 // Politický systém a samospráva v 15. století ...70 //
3. PROSPERUJÍCÍ PROVINCIE DÁNSKÁ (M. Hroch) ...72 // Součástí dánské říše ...72 // Vítězství dánské reformace ...72 // Ve vleku dánské zahraniční politiky ...76 // Kultura v době „temna“ (H. Kadečková) ...80 // Absolutismus ...83 // Život a práce pod cizí vládou ...86 // Zemědělství a rybolov ...86 // Obyvatelstvo ...87 // Proměny sociální skladby a vlastnických poměrů na venkově ...89 // Městské obyvatelstvo ...92 // Nové podnikání: lodní doprava a doly ...95 // Hospodářský růst a politický útisk ...98 // Sámové (H. Kadečková) ...100 // Norové se hlásí o slovo ...100 // Selská protestní hnutí ...101 // Náboženská hnutí: Haugiáni ...105 // 4. NA CESTĚ ? MODERNÍMU NÁRODU (M. Hroch) ...107 // Norské vědomí: přervaná Či narušená tradice? ...107 // Dvě kultury v jedné společnosti ...109 // Vlastenecká věda: topografie a historie ...111 // Co je to vlast a vlastenectví? ...113 // Počátky norského patriotismu ...115 // Potřeba norské univerzity ...116 // Hospodářské požadavky ...118 // Nositelé a adresáti norského patriotismu ...119 // Národní a ústavní revoluce 1813 ...120 // Ohlas revolučních myšlenek v dánsko-norské společnosti ...121 // Dánská říše ve víru evropských válek ...122 // Probuzení norské politiky ...124 // Cesta k Eidsvollu ...127 // Ustavení norské konštituční monarchie ...129 // Spor o Eidsvoll ...133 // Počátek unie se Švédském 1814-1830 ...135 // Zápas úřednictva o zachování ústavy ...135 // Rodící se norské národní vědomí ...138 // Národní oslavy a národní symboly ...139 // Hospodářská a finanční krize ...140 // Hledání národní identity ...143 // Mladá generace se názorově diferencuje ...143 // Zápas o národní jazyk ...146 // Hledání norských národních dějin ...148 // Vstup sedláků do politiky ...151 //
Školské a správní reformy ...152 // Národní komunikace: spolkový život a časopisy, náboženská hnutí .155 // Literatura a umění: národní romantismus (H. Kadečková) ...157 // Hospodářská konsolidace a změny společenské skladby ...159 // 5. OD NÁRODNÍ SPOLEČNOSTI K NÁRODNÍMU STÁTU (M. Hroch) ...163 // Politická modernizace ...163 // Neúspěšný pokus o demokratizaci zdola ...163 // Úspěšná demokratizace „shora“: Johan Sverdrup a Venstre ...165 // Modernizace společnosti ...172 // Pokroky v hospodářství ...172 // Nová tvář měst a sociální komunikace ...176 // Modernizace vzdělání ...178 // Nová podoba inteligence ...180 // Nástup moderní literatury a umění (H. Kadečková) ...181 // Politická a společenská polarizace ...185 // Sociální opory politických stran ...185 // Program a ideologie strany Venstre ...187 // Přeskupení politických sil na konci století ...190 // Zápas o rovná práva žen ...191 // Radikalizace zápasu o norský jazyk ...192 // Zápas o národní stát ...196 // Triumf strany Venstre a jeho následky ...196 // Nový spor o zastoupení v zahraničí ...198 // Zrození národního státu ...200 // Spory o výklad ...202 // 6. NORSKÝ NÁRODNÍ STÁT (M. Hroch) ...204 // Učednická léta nezávislého státu ...204 // Počátek společenských a hospodářských proměn ...204 // Vnitropolitické zápasy ...207 // Manévrování mezi velmocemi ...209 // Mezi dvěma světovými válkami ...215 // Poválečná krize a její překonání ...215 // Nová skladba a profil politických stran ...217 // Zápas o politickou moc ...220 // Mezinárodní postavení Norska ...221 // Hospodářská krize a její politický dopad ...224 // Základy „státu blahobytu“ ...226 // Mezi socialismem a nacionalismem ...228 // Kultura a umění do druhé světové války (H. Kadečková) ...230 // Pod nacistickou vládou ...235 //
Přepadení a německá okupace ...236 // Nový pořádek v okupované zemi ...238 // Občanský odpor a vojenský odboj ...240 // Okupace jako historická životní zkušenost ...243 // RSKO // 340 // 7. NORSKO PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE (E. Bakke) ...245 // Proměny ve skladbě obyvatelstva a jeho obživy ...246 // Vývoj obyvatelstva ...246 // „Útěk z venkova" ...247 // Změny ve skladbě profesí a obživy ...247 // Změny v objemu a skladbě přistěhovalectví ...249 // Od národního státu ? multikulturní společnosti ...249 // Změny v obsahu norské identity ...249 // Menšinová politika: od ponoršťování ke vstřícnosti ...251 // Volby a systém politických stran ...253 // Změny ve volebním systému ...253 // Změny v systému politických stran ...255 // Proměny v postojích voličů ...258 // Od většinových vlád ? menšinovému parlamentarismu ...261 // Lidová hlasování o norském členství v ES (EU) ...264 // Hlavní linie norské zahraniční politiky ...269 // Vzestup a pád „sociálně demokratického řádu“ ...273 // Poválečné období: růst a blahobyt ...273 // Hranice růstu ...275 // Cesta do ropného věku ...277 // Od státu k trhu ...278 // Kulturní vyrovnání a nová kulturní mnohotvárnost ...280 // Kultura a vzdělání pro lid, zásady kulturní politiky státu (H. Kadečková) -280 // Literatura a umění (H. Kadečková) ...286 // Zmenšují se fyzické a psychické vzdálenosti ...291 // Od jazykového boje k jazykovému smíru ...292 // Boj o náboženství a sekularizaci ...293 // Norsko v průběhu padesáti let ...295 // 8. NORSKÉ DĚJINY V ČESKÉ PERSPEKTIVĚ (M. Hroch) ...297 // DODATKY ...303 // Chronologické tabulky - panovníci, předsedové vlád ...305 // Chronologie významných událostí ...308 // Bibliografie ...320 // Rejstřík ...323

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC