Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Kartografie, 2001
60 s. : il., mapy, portréty ; 32 cm

objednat
ISBN 80-7011-684-6 (brož.)
Dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia
Obsahuje rejstřík
Dějepis - atlasy historické
Dějiny světové - stol. 20. - atlasy historické
000020218
OBSAH // Str. // 4-5 // 6-7 // 8 // 9 // 10-11 // 12-13 // 14-15 // 16-17 // 18 // 19 // 20-23 // 24-27 // 28-31 // 32-35 // 36-39 // Název // POLITICKÁ, HOSPODÁŘSKÁ A VOJENSKÁ SPOLUPRÁCE STÁTŮ EVROPY A SVĚTA // CESTOU LIDSKÉHO UMU A POZNÁNÍ // ARCHITEKTURA EVROPY V 1. POLOVINĚ 20. STOLETÍ // ARCHITEKTURA EVROPY VE 2. POLOVINĚ 20. STOLETÍ // SVĚT MODERNÍ ARCHITEKTURY 20. STOLETÍ // EVROPA V LETECH 1914-2000 // MIMOEVROPSKÉ OBLASTI V LETECH 1914-2000 // POLITICKÝ, SPOLEČENSKÝ, KULTURNÍ A VĚDECKÝ ŽIVOT SVĚTA V LETECH 1914-2000 DOBRODRUŽSTVÍ 20. STOLETÍ PLANETA A LIDSTVO V OHROŽENÍ // I. ZROD VERSAILLESKÉHO SYSTÉMU (1918-1920) // 1. Společnost národů (1919-1939/46) // 2. Obnovení a vývoj Polska v letech 1919-1921 // 3. Územní změny v Evropě po Pařížské konferenci // 4. Vývoj Irska (1914-1923) // 5. Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (od roku 1929 Jugoslávie) // 6. Poválečné Německo (1918-1923) // 7. Rozpad Osmanské říše, vznik Turecké republiky (1918-1923) // 8. Revoluční Rusko 1917, občanská válka a intervence (1918-VII. 1919) // 9. Občanská válka a intervence (VIN. 1919-XI. 1920) // 10. Cesta čs. legionářů přes Sibiř do Evropy (1918-1920) // 11. Nová politická podoba Evropy podle versailleského systému // 12. Národnostní problémy a územní konflikty v ČSR v letech 1918-1919 // 13. Území Československé republiky - správní rozdělení z roku 1920 // II. MEZI SVĚTOVÝMI VALKAMI (1918-1939)
// 1. Státy světa a jejich kolonie mezi válkami // 2. Kulturní a ekonomický vývoj USA ve 20.-30. letech // 3. Plán nového údělu (New Deal) v Tennessee - 1933 // 4. Střední a Jižní Amerika (1918-1939) // 5. Útoka porážka Itálie v Etiopii-Habeši (1935-1941) // 6. Výzkumy severních polárních krajin v letech 1926-1940 // 7. Výzkumy Antarktidy (1929-1935) // 8. Indie, Čína a Japonsko ve 20.-30. letech // 9. Vznik SSSR - 30. XII. 1922 // 10. Změny ve střední Asii v letech 1924-1936 // 11. Pracovní tábory „Souostroví Gulag“ ve 20.-50. letech // 12. Hospodářský vývoj v asijské části SSSR ve 20.-30. letech // III. ZLATÁ DVACÁTÁ LÉTA (1920-1929) // 1. Státy a významné události politických dějin Evropy ve 20. letech // 2. Nedemokratické formy vlády ve 20. letech // 3. Socialistická dělnická internacionála (SDI) a komunistická internacionála (Kl) // 4. Evropská část SSSR v období NEPu (1922-1928) // 5. Věda, umění a životní styl v Evropě 20.-30. let // 6. Obyvatelstvo ČSR v roce 1930 podle národností // 7. Hlavní město nového státu v letech 1922-1960 // 8. Hospodářství ČSR v období konjunktury a krize (1925-1933) // 9. Československá meziválečná architektura // 10. Pražská architektura 20.-30. let // IV. OD KRIZE HOSPODÁŘSKÉ KE KRIZI SPOLEČENSKÉ (1929-1939) // 1. Státy Evropy a místa významných událostí 30. let (1929-1. IX. 1939) // 2. Nedemokratickéformy vlády ve 30. letech ’ // 3. Německo
v období 1928-29. IX. 1938 // 4. Agresivní plány a akce Německa v období 1936-31. Vlil. 1939 // 5. Hledáni záruk bezpečnosti v letech 1930-1936 // 6. Mezinárodní smlouvy z let 1936-1939 // 7. Španělská občanská válka (1936-1939) // 8. Evropská část SSSR v období prvních pětiletek a politických procesů (1928-1939) // 9. Československá obranná opevnění z let 1935-1938 // 10. ČSR v období druhé republiky - po Mnichovské konferenci (30. IX. 1938-15. III. 1939) // 11. Protektorát Čechy a Morava po 15. III. 1939, Slovenská republika po 14. III. 1939 // V. SVĚT OHROŽENÝ FAŠISMEM A NACISMEM (1939-1943) // 1. Svět za 2. světové války // 2. Evropa v období 1. IX. 1939-22. VI. 1941 // 3. Bitva o Anglii // 4. Operace Barbarossa - východní fronta (22. VI. 1941 -II. 1943) // 5. Přelom ve válce -Stalingradská bitva (17. XII. 1942-2. II. 1943) // 6. Námořní válka v Atlantiku a plavby konvojů (1939-1945) // 7. Boje v Africe od září 1940 do 21. III. 1943 // 8. Japonská expanze v Asii a Tichomoří 1941-1942 // 9. Čs. odboj na území protektorátu (1941 -1945) // 10. Činnost gestapa, věznice a pobočky koncentračních táborů v českých zemích // 11. Českoslovenští vojáci na frontách 2. světové války // VI. CESTA ? VÍTĚZSTVÍ NAD FAŠISMEM A NACISMEM (1943-1945) // 1. Nejvýznamnější jednání a konference Spojenců (1941-1945) // 2. Pozemní boje v Evropě a porážka nacistického Německa (únor 1943-květen 1945)
// 3. Invaze v Normandii - 6. VI. 1944 // 4. Partyzánské hnutí a povstání proti fašismu (1941 -1945) // 5. Největší koncentrační tábory, věznice a ghetta (1941-1945) // 6. Berlínská operace (16. IV.-2. V. 1945) // 7. Hitlerovo „vlčí doupě“ // 8. Varšavské povstání (1. Vlil.-2. X. 1944) // 9. Karpatsko-dukelská operace (8. IX.-29. X. 1944) // 10. Vítězství spojeneckých armád v Tichomoří a v jihovýchodní Asii (Vlil. 1942-2. IX. 1945) // 11. Slovenské národní povstání (od 29. Vlil. 1944) // 12. Květnové povstání českého lidu a osvobození ČSR // 13. Pražské povstání (5. V.-9. V. 1945) // VII. ROZDĚLENÝ SVĚT (1945-1989) // 1. Vznik Organizace spojených národů (1945-1955) // 2. Svět po 2. světové válce, koloniální panství // 3. Změny území a hranic ve střední a východní Evropě do konce roku 1945 // 4. Rozdělená Evropa - kapitalistický a socialistický blok (1945-1989) // 5. Rozdělené Německo (1945-1949) a Rakousko (1945-1955) // 6. Rozdělený Berlín // 7. Počátky dekolonizace v jihovýchodní Asii (1945-1955) // 8. Změny v národnostním složení obyvatel ČSR v letech 1945-1946 // 9. Území Československa po 2. světové válce - správní rozdělení do r. 1960 a po r. 1960 // Vlil. OD ŽELEZNÉ OPONY ? PÁDU KOMUNISMU (1945-2000) // 1. Evropa po 2. světové válce - státy a významná místa dějin 2. poloviny 20. století // 2. Evropská část SSSR po 2. světové válce // 3. Rozpory a boje
v severním Irsku (1970-1990) // 4. Projevy odporu v zemích sovětského bloku (1948-1980) // 5. Rozpad „socialistického tábora“ (1989-1992) // 6. Rozpad Jugoslávie a jeho důsledky (1991-1999) // 7. Uměni, architektura, věda a životní styl v Evropě ve 2. polovině 20. století // 8. Ekonomika Československa v období tzv. budování socialismu (1948-1989) // 9. Kultura v Československu po 2. světové válce // 10. Praha - hlavní město Československa // 11. Rozděleni ČSFR 1. I. 1993, Česká republika, Slovenská republika // IX. SPOLUPRÁCE A KONFLIKTY NA SKLONKU TISÍCILETÍ (2. POLOVINA 20. STOLETÍ) // 1. „Tři světy" po 2. světové válce // 2. Místa významných jednání, uzavření smluv a konferencí (1945-1992) // 3. Oblasti největších ozbrojených konfliktů, občanských válek a revolucí ve 2. poi. 20. století // 4. USA ve 2. polovině 20. století // 5. Věda, kultura a společenský život ve světě ve 2. polovině 20. století // 6. SSSR - správní systém a významná politická centra (do roku 1991 ) // 7. Rozpad SSSR - nástupnické státy (1990-1991 ) // 8. Palestina a Izrael v letech 1947-1949 // 9. Izrael po roce 1949 // 10. Šestidenní válka na Sinaji // 11. Izrael v letech 1973-1980 (od jomkippurské války) // 12. Válka v Libanonu v letech 1976-1984 // 13. Válka Irák-írán v letech 1980-1988 // 14. Válka v Zálivu (operace Pouštní bouře) v letech 1990-1991 // 15. Boj Kurdů za nezávislý stát (1922-1991)
X. KONTINENTY V POHYBU (2. POLOVINA 20. STOLETÍ) // 1. Kubánská revoluce a krize (1959-1962) // 2. Latinská Amerika ve 2. polovině 20. století // 3. Výzkumy a dělení Antarktidy ve 2. polovině 20. století // 4. Nové státy na Kavkaze po roce 1991 // 5. Nové státy ve střední Asii po roce 1991 // 6. Válka v Koreji a) 1950 b) 1951-1953 // 7. Válka v Indočíné (1945-1954) // 8. Války ve Vietnamu, Kambodži a Laosu (1964-1979) // 9. Sovětský vpád a boje v Afghánistánu (1979-1989) // 10. Politické změny v jižní Asii po 2. světové válce // 11. Jihovýchodní Asie (1955-2000) // 12. Boj za nezávislost Alžírska (1954-1962) // 13. Válka o Suez a Sinaj v roce 1956 // 14. Občanská válka v Nigérii v letech 1967-1970 // 15. Události v Kongu v letech 1960-1965 // 16. Nepokoje v Etiopii v roce 1974 // 17. Vznik Zimbabwe v roce 1980 // 18. Jihoafrická republika po roce 1948 // 19. Namibie samostatným státem - rok 1990 // VÝBĚROVÝ REJSTŘÍK

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC