Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(35) Půjčeno:70x 
BK
Biografie
1. vyd.
Praha : Victoria Publishing, 1995
714 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Digitalizovaný dokument (Ústav pro českou literaturu AV ČR) 

objednat
ISBN 80-85865-48-3 (váz.)
Obsahuje úvod, dovětek, rejstřík, soupis spisovatelů, přehled hlavních literárních časopisů
Obsahuje bibliografii a jmenný rejstřík
Literatura česká - r. 1890-1945 - přehledy
000020251
ÚVOD Z ROKU 1969 (Zdeněk Pešat) ... 5 // DOVĚTEK Z ROKU 1990 (Eva Strohsová) ... 9 // L ČESKÁ LITERATURA NA POČÁTKU 20. STOLETÍ (František Buriánek) ... 15 // Historické podmínky nového literárního seskupení ... 15 // Směry literárního vývoje ... 17 // Generace mladých buřičů ... 21 // Předválečná civilistická moderna ... 23 // Literární kritika a věda ... 25 // Časopisy a edice ... 30 // POEZIE (František Buriánek) ... 35 // Situace ... 35 // Starší generační vrstvy ... 35 // Kontinuita poezie devadesátých let ... 36 // Poezie revolty ... 39 // Lyrika nejprostších hodnot života ... 45 // Poezie předválečné moderny ... 47 // Obnovené vědomí národní ... 49 // PRÓZA (František Buriánek) ... 52 // Kontinuita realistické prózy ... 52 // Naturalistická próza ... 56 // Problematika individua ... 58 // Vzpoura individua ... 61 // Novoklasicistická a expresionistická próza předválečné moderny ... 65 // DRAMA (Milan Obst) ... 66 // Charakter českého dramatu na počátku století ... 66 // Pokračování starší dramatické tradice ... 68 // Subjektivní drama jedince ... 71 // Drama lyrických nálad ... 72 // Drama symbolů a nápovědí ... 73 // Nástup nových proudů ... 75 // 709 // LITERATURA PRO MLÁDEŽ (Věra Karlíková) // 77 // PETR BEZRUČ (František Buriánek) ... 83 // Geneze básníka ... 83 // Slezské písně ... 87 // Tvorba mimo Slezské písně ... 92 // FRANTIŠEK XAVER ŠALDA (František Buriánek) ... 96 // V letech devadesátých ... 96 // Boje o zítřek ... 98 // Duše a dílo ... 100 // V letech poválečných ... 102 // Šaldův zápisník ... 103 // STANISLAV KOSTKA NEUMANN (Eva Strohsová) ... 109 // Poezie vzdoru a revolty ... 109 // Neumannovo básnické „renouveau“ ... 112 // Od civilizace ? revoluci ... 115 // Nová cesta za sociální realitou ... 118 //
KAREL TOMAN (Miroslav Červenka) ... 124 // Pohádky krve ... 124 // Torzo života ... 126 // Melancholická pouť ... 128 // Sluneční hodiny ... 131 // Verše rodinné a Měsíce ... 133 // Hlas ticha a Stoletý kalendář ... 135 // FRÁŇA ŠRÁMEK (František Buriánek) ... 139 // Mladá léta ... 139 // Literární tvorba v době anarchistické revolty ... 141 // Zrání ? životnímu kladu ... 144 // Chvála léta a těla ... 146 // Chvála podzimu a smíření ... 149 // II. ČESKÁ LITERATURA V LETECH 1918—1929 (Eva Strohsová) ... 155 // Nové podmínky literárního vývoje ... 155 // Hlavní vývojové tendence a literární směry ... 157 // Program nastupující generace ... 159 // Pohyb v hierarchii žánrů ... 163 // Kritika a literární věda ... 164 // Časopisy - vydavatelství - překlady ... 172 // POEZIE (Zdeněk Pešat) ... 183 // Východiska a tradice ... 185 // Expresionismus ... 188 // Senzualismus, poezie křesťanské pokory, poetický naivismus ... 190 // Froletárská poezie ... 193 // Poetismus ... 198 // Poezie času a osudovosti ...205 // PRÓZA (Eva Strohsová) ... 208 // Tradice realistické a naturalistické prózy v nových podmínkách ... 210 // Próza pod vlivem publicistiky a okrajových žánrů ... 217 // Destrukce tradiční epiky pod vlivem moderních básnických směrů a cesty ? obnově epičnosti ...229 // DRAMA (Ludmila Lantová) ... 240 // Pokusy o protikonvenční formy dramatického projevu ... 241 // Drama velkých sociálních konfliktů ... 243 // Utopické podobenství současného světa ... 245 // Groteska v dramatu dvacátých let ... 246 // Předválečné proudy v nové společenské situaci ... 247 // Legenda a mýtus československého státu v dramatice dvacátých let ...249 // Od společenských konfliktů k individuální problematice člověka ...250 // Poetismus v dramatu a jeho vliv ...252 //
LITERATURA PRO MLÁDEŽ (Věra Karfíková) ... 257 // JIŘÍ WOLKER (Přemysl Blažíček) ... 261 // Mládí, první literární pokusy ... 261 // Host do domu ... 262 // Těžká hodina ... 266 // Pohádky a jiné prózy, dramata, literární studie a kritiky ... 270 // Básnická pozůstalost ... 272 // JAROSLAV HAŠEK (Radko Pytlík) ... 275 // Črty a povídky z cest ... 275 // Sociální satira a ironie ... 277 // Parodie a mystifikace ... 279 // Vznik postavy dobrého vojáka Švejka ... 281 // JOSEF HORA (Břetislav Štorek) ... 291 // Básnické počátky ... 291 // Proletářská poezie ... 295 // Cesta k novému tvaru ... 298 // Poezie času a ticha ... 302 // Syntéza tvorby a života ... 305 // VLADISLAV VANČURA (Mojmír Grygar) ... 310 // 711 // Vyhraňování tvůrčí osobnosti ... 310 // Hledání tvaru ... 312 // Epika jako rozvedený básnický obraz ... 314 // Možnosti básnické epiky a dramatu ... 317 // Příběhy o lásce, osudu a hře ... 320 // Próza o proměnách lidí a časů ... 322 // Obrazy z dějin ... 326 // ni. Česká literatura v letech 1929-1945 ...329 // ČESKÁ LITERATURA V LETECH 1929—1938 (Jiří Brabec)... 331 // Hlavní vývojové tendence ... 331 // Spisovatelé a krize české společnosti ... 333 // Skupiny a programy ... 337 // Literární kritika a literární věda ... 342 // Časopisy - vydavatelství - překlady ... 353 // POEZIE (Jiří Brabec) ... 361 // Poezie smrti, ticha a času ... 361 // Od poetismu k surrealistické tvorbě ... 367 // Poezie revolučního protestu a satirická tvorba ... 370 // První pokusy ... 374 // Torzo naděje ... 375 // PRÓZA (Jiří Opelík) ... 382 // Próza obrozené epičnosti ... 383 // Filozofická (noetická) próza ... 389 // Imaginatívni a lyrická próza ... 392 // Psychologická próza ... 397 // Novinářská beletrie a reportáž ... 402 // Literatura faktu ...410 //
Román lidských množin ... 413 // DRAMA (Milan Obst) ... 423 // Doznívající tendence předválečné a poválečné dramatiky ... 424 // Relativnost hodnot občanských i soukromých ... 426 // Drama všedních lidských starostí ... 429 // Dramatika avantgardy ... 431 // LITERATURA PRO MLÁDEŽ (Věra Karfíková) ... 436 // ČESKÁ LITERATURA v LETECH 1939-1945 (Jiří Brabec)... 441 // Existence národní kultury je ohrožena ... 441 // 712 // Základní vývojové tendence ... 443 // Ke kořenům ... 444 // Literární historie a kritika ... 449 // Umění bojuje proti fašismu ... 454 // POEZIE (Jiří Brabec) ... 458 // Bilance a syntézy ... 458 // Poezie životních a národních hodnot a jistot ... 462 // Mladá generace uprostřed světové války ... 466 // Poezie na sklonku okupace ... 471 // PRÓZA (Jiří Brabec) ... 475 // Obnova elementárních principů epiky ... 475 // Historická próza a románová biografie ... 478 // Psychologická próza ... 484 // Společenská etická próza a osudová podobenství ...488 // Novinářské žánry a humoristická literatura ... 492 // Próza proti fašismu ... 494 // DRAMA (Jiří Brabec) ... 496 // Drama a divadlo ... 496 // Podobenství a symboly v okupačním dramatu ... 497 // Stereotypy historického a konverzačního dramatu ... 499 // Malé formy pro malé scény ... 500 // LITERATURA PRO MLÁDEŽ (Věra Karfíková) ... 502 // VÍTĚZSLAV NEZVAL (Antonín Jelínek) ... 507 // Geneze Podivuhodného kouzelníka ... 507 // Období Edi sona ... 511 // Panoptikum světa, snu a poezie ... 513 // Surrealistická aktivita ... 517 // Ohrožení republiky a válka ... 523 // Doba poválečná ... 525 // FRANTIŠEK HALAS (Zdeněk Pešat) ... 529 // Geneze básníka a rané verše... 529 // První sbírky ... 531 // Tvář ...536 // Objektivace ... 539 // Tvorba válečná ... 543 // A co? ... 549 //
IVAN OLBRACHT (Jiří Opelík) ... 554 // Dualismus rané tvorby ... 554 // 713 // Pokusy o syntézu ... 559 // Mýtus jako princip nové epiky ... 564 // MARIE MAJEROVÁ (Ludmila Lantová) ... 572 // Literární začátky - hledání uměleckého výrazu ... 572 // Psychologické povídky o osudech žen ... 574 // Náměstí republiky - pokus o společenský román na půdorysu románu citové výchovy ... 576 // Lyrické deníky z válečných let ... 577 // První vyrovnávání s poválečnou sociální dynamikou ... 578 // Nejkrásnější svět - román z období proletářské literatury ... 579 // Simultaneita dění jako nová forma zobrazení společenské reality ...:... 580 // Epické obrazy dělnického osudu ... 582 // Poslední údobí literární činnosti ... 584 // KAREL ČAPEK (Eva Strohsová) ... 586 // Literární počátky ... 586 // Základní problémy tvorby ... 590 // Utopické romány a dramata dvacátých let ... 592 // Publicistika a využití „okrajových“ žánrů ... 595 // Románová a dramatická tvorba třicátých let ... 600 // SOUPIS SPISOVATELŮ S ŽIVOTOPISNÝMI A BIBLIOGRAFICKÝMI ÚDAJI // (Zina Trochová, František Knopp) ... 606 // PŘEHLED HLAVNÍCH LITERÁRNÍCH ČASOPISŮ 1897-1945 (Miroslav Laiske) ...666 // JMENNÝ REJSTŘÍK (Stanislava Mazáčová) ... 690
(OCoLC)84906216
cnb000111770

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC