Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:21x 
BK
1. vyd.
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2002
216 s. : il., mapy, portréty ; 30 cm

objednat
ISBN 80-7235-175-3 (brož.)
Dotisk 2005
Obsahuje biliografie a rejstřík
000020261
OBSAH // Slovo úvodem...6 // Poznámka pro uživatele učebnice...6 // í. MEZI DVĚMA SVĚTOVÝMI VÁLKAMI. // první Československá republika - // POKUS O DEMOKRACII VE STŘEDNÍ EVROPĚ // 1. Poválečné uspořádání světa...7 // 2. Vznik Československé republiky...13 // 3. Charakteristické rysy československé // demokracie...17 // 4. Poválečná krize. Komunismus a fašismus ... 23 // 5. Poválečná obnova a nástup „zlatých 20. let“ ... 29 // 6. Léta prosperity a léta krize v ČSR...34 // // nacismu ? moci...40 // 8. Ohrožení demokracie. Rozpad versailleského // systému...46 // 9. Zápas na obranu demokracie a republiky...51 // 10. Kultura a věda v meziválečném období...55 // II. DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA - LÉTA NESVOBODY // 1. Vypuknutí druhé světové války. Západní tažení // a bitva o Anglii...63 // 2. Napadení Sovětského svazu. Obrat ve vývoji // války...69 // 3. Od Mnichova ? okupaci...73 // 4. Protektorát Čechy a Morava...78 // 5. Národ se bránil...85 // 6. Zahraniční odboj...91 // 7. Českoslovenští vojáci na frontách druhé // světové války...95 // 8. Cesta ke svobodě...97 // 9. Závěrečné etapy druhé // světové války...102 // 10. Charakteristické rysy druhé // světové války...107 // III. EVROPA A SVĚT PO ROCE 1945. PORÁŽKA DEMOKRACIE // v Československu // 1. Důsledky druhé světové války...111 // 2. Počátky studené války. Německá otázka ... 116 // 3. Československo po válce...121
// 4. Život v osvobozené republice. Postavení // a osudy národnostních menšin...126 // 5. Porážka demokracie v Československu...130 // 6. Upevnění sovětského bloku...135 // 7. Svět Západu a vznik atlantického // spojenectví ...139 // 8. Upevnění komunistického režimu // v Československu...143 // IV. ROZDĚLENÝ SVĚT. OD TOTALITY ? OBNOVĚ DEMOKRACIE V ČESKOSLOVENSKU // 1. Třetí svět - proces dekolonizace...151 // 2. Hlavní ohniska konfliktů...156 // 3. První krize sovětského bloku...162 // 4. Svět mezi Západem a Východem - svět // mezi uvolněním a napětím...166 // 5. Nezdařený pokus o budování socialismu // v Československu...170 // 6. Od reformy ? normalizaci...176 // 7. Svět demokracie a hospodářsky vyspělých // tržních ekonomik...183 // 8. Rozpad sovětského bloku...188 // 9. Normalizační éra budování „reálného // socialismu“ v ČSSR...194 // 10. Obnovení demokracie a vznik // České republiky...200 // 11. Závěrečné úvahy o kultuře a vědě // ve druhé polovině 20. století...205 // Kdo byl kdo (výběrový rejstřík // osobností politického života)...210 // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC