Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.05.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Praha : ASPI, 2000
389 s.

objednat
ISBN 80-86395-07-3 (brož.)
Codex
Obsahuje předmluvu, rejstřík
Bibliografie: s. 10-15
Stát - teorie - dějiny - pojednání
000020285
OBSAH // Předmluva ...9 // Seznam základní použité literatury a pramenů...10 // Výchozí filozofické přehledy ...15 // Část I Prehistorické formy řízení a správy společnosti ...17 // 1. Úvodem ...18 // 2. Myšlení o řízení a správě (prvobytně pospolných společností) // rodů, kmenů a kmenových společenství ...22 // Část II Podmínky vzniku státu a myšlení o státě ...27 // 1. Úvodem ...28 // 2. Egypt ... 29 // 3. Mezopotámie ...34 // 4. Izrael ...38 // 5. Indie...43 // 6. Čína...48 // 7. Japonsko ...52 // 8. Oblast islámu ...53 // Část III Antické myšlení o státě ...55 // 1. Řecko ...56 // a) Počátky athénské obce...56 // b) Vývoj řeckého myšlení o státě ? Platónovi a Aristotelovi .63 // c) Platón ...67 // d) Aristotelés...ľ...71 // e) Stoicismus a epikureismus...78 // 2. Řím ...82 // Část IV Křesťanství a zrod humanismu ...97 // 1. Od raného křesťanství ke svátému Augustinovi...98 // 2. Od svátého Augustina ? Tomáši Akvinskému ...104 // 3. Dante Alighieri, Vilém z Ockhamu, Marsilius z Padovy ...115 // Část V Zrod moderního myšlení o státě ...123 // 1. Rozvoj humanismu...124 // a) Erasmus Rotterdamský ...126 // b) Guillaume Postel ...128 // c) Michel de ľ Hôpital ...128 // d) Nicolo Machiavelli a jeho následovníci ...129 // Část VI Reformace, monarchomachismus a utopické myšlení // o státě ...142 // 1. Reformace...143 // 2. Monarchomachismus ...146 // 3. Utopické myšlení
o státě ...153 // Část VII Učení o státě v Nizozemí po revoluci 16. století .157 // 1. Hugo Grotius ...158 // 2. Benedict (Baruch) Spinoza ...160 // Část Vili Anglické myšlení o státě v 17. a 18. století ...164 // 1. Thomas Hobbes...165 // 2. John Locke...169 // 3. Další myslitelé ...173 // Část IX Německé učení o státě po reformaci...177 // 1. Johannes Althusius ...178 // 2. Ludolph Hugo a Wilhelm Leibniz ...181 // 3. Samuel Pufendorf ...183 // 4. Christian Thomasius a Christian Wolf ...184 // Část X Učení o státě ve Francii v 17., 18. a 19. století ..186 // 1. Učení o státě v období Ludvíka XIV...187 // 2. Učení o státě v období příprav a v průběhu francouzské // revoluce...190 // a) Předchůdci Ch. L. Montesquieua ...190 // b) Charles Louis Montesquieu...191 // c) Následovníci Montesquieua ... 198 // 3. Francois Marie Voltaire ...199 // 4. Jean-Jacques Rousseau ...200 // 5. Maxmilien Robespierre ...203 // 6. Gabriel Bonnot de Mably ...205 // 7. Morelly...207 // 8. ? francouzskému myšlení o státě na počátku 19. století..209 // Část XI Učení o státě v Německu v 18. a 19. století ...212 // 1. Immanuel Kant...213 // 2. Johann Gottlieb Fichte...215 // 3. Friedrich Wilhelm Schelling...218 // 4. Georg Wilhelm Friedrich Hegel a jeho pokračovatelé ...220 // 5. Friedrich Nietzsche...227 // 6. Otto von Gierke...229 // 7. Georg Jellinek ...229 // Část XII Anglie koncem 18. a začátkem 19. století...231 // Část
XIII Utopičtí socialisté 19. století ...237 // Část XIV Dějiny myšlení o státě v USA v 18. a 19. století ...243 // Americký boj za nezávislost, konfederace a federace USA ...244 // Část XV Socialistické a komunistické pojetí státu ...251 // 1. Karel Marx a Bedřich Engels ... 253 // 2. Následovníci Marxe a Engelse (Pokračovatelé a kritici) ...260 // a) Úvodem...260 // b) Vladimír Iljič Lenin ...263 // c) Karel Kautský...265 // d) Antonio Gramsci ...267 // e) György Lukács ...268 // Část XVI Myšlení o státě ve 20. století ...271 // 1. Úvodem ...272 // 2. Sociologické pojetí státu...273 // 3. Kritický racionalismus...276 // 4. Ryzí nauka právní (vídeňská a brněnská škola)...280 // 5. Teorie elit ...285 // 6. Totalitární stát ...289 // 7. Snahy o renesanci smluvní teorie...292 // 8. Existencialismus ...294 // a) Martin Heidegger ... 295 // b) Karl Jaspers ...296 // c) Jean Paul Sartre ...297 // d) Albert Camus...299 // 9. Přehled vybraných recentních teoretiků státu ...301 // a) Harold Laski...301 // b) Hannah Arendtová ...302 // c) Raymond Aron...304 // d) Friedrich Hayek...305 // e) Carl Schmitt...306 // f) Othmar Spann ...309 // g) Leo Strauss ...310 // h) Eric Voegelin ...312 // Část XVII Teorie právního a sociálního státu // (Východisko úvah o státě třetího tisíciletí) ...314 // a) Právní stát...315 // b) Sociální stát ...316 // Část XVIII Konzervativní, liberální, církevní a sociální
učení // o moderní státnosti ...323 // Část XIX Stručný přehled hlavních směrů teoretického // myšlení o státě ...332 // Exkurs č. 1 Exkurs do dějin českého myšlení o státě ...341 // 1. ? pojmu Česká koruna ...342 // 2. Pojem suverenity České koruny a funkce českého státu ...351 // 3. Jan Hus a husitské myšlení o státě ...355 // 4. České myšlení o původu a formách státu ...358 // 5. ? dalšímu vývoji českého myšlení o státě...361 // 6. Mírový projekt Jiřího z Poděbrad a návrh světové monarchie // Jana Amose Komenského ...364 // 7. České myšlení o státě od 17. do 20. století // Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Beneš ...367 // Exkurs č. 2 Poznámka o učení o státě v Asii a arabských // zemích v 19. a 20. století ...377 // Rejstřík ...380

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC