Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
2. přeprac. vyd.
Praha : Trizonia, 1995
208 s. + il. 1 příl. : il.

objednat
ISBN 80-85573-57-1 (brož.)
Obsahuje obrázky
Literatura - dějiny - učebnice středošk.
000020448
OBSAH // Návrh tematického plánu ... // I. PRAVĚK // (Od počátku do roku cca 3 000 př. n. 1.) ... 7 // 1. Kulturně historická situace... // 2. Literatura ... -ц // 2.1. Nejstarší (nepsané) slovesné projevy ... // 2.2. Folklor - lidová slovesnost // (Od vstupu člověka na historickou scénu // do současnosti)...  2 // • Přehled počátků slovesného’ umění v pravěku // (a folklóru ve všech dobách)...14 // II. STAROVĚK // (Od roku cca 3 000 př. n. 1. do r. 476 n. 1.) ... 17 // 1. Starověké mimoevropské // civilizace... Ig // 1.1. Mezopotámie ...20 // 1.2. Říše chetitská...20 // 1.3. Féničané...21 // 1.4. Persie ...21 // 1.5. Hebrejci ...21 // 1.6. Egypt ...22 // 1.7. Indie...23 // 1.8. Čína ...24 // 1.9. Japonsko ...25 // 1.10. Afrika...25 // 1.11. Amerika (Američtí Indiáni)...25 // 2. Staré evropské civilizace ...28 // 2.1. Řecko ...30 // 2.1.1. Kulturně historická situace ...30 // 2.1.2. Literatura ...33 // 2.2. Řím ...36 // 2.2.1. Kulturně historická situace ...38 // 2.2.2. Literatura ...44 // • Přehled slovesného umění ve starověku // Kяяшяяя /шяя шяшшшт // III. STŘEDOVĚK // (Konec 5. stol. - konec 15. stol.: od r. 476 do r. 1492) ... 51 // 1. Středověké mimoevropské civilizace // (s přesahy do začátku novověku) ...52 // 1.1. Persie ... 54 // 1.2. Arábie...54 // 1.3. Indie...54 // 1.4. Čína ...55 // 1.5. Japonsko ...55 // 1.6. Afrika...56 // Říše Mali ...56 // 1.7. Amerika (američtí
Indiáni)...57 // 2. Středověké evropské země ...58 // 2.1. Kulturně historická situace ...60 // 2.2. Literatura ...64 // 2.2.1. Literatura v církevním prostředí (latinská)...64 // 2.2.2. Literatura v národních jazycích...64 // 2.2.2.1 Šlechtická literatura...64 // Francie...65 // Španělsko ...65 // Německo ...65 // Rusko...66 // 2.2.2.2. Měšťanská literatura ...66 // Francie...66 // 2.2.3 Předchůdci renesančního cítění ...67 // 3. Středověká literatura na našem území ...68 // 3.1. Literatura staroslověnská a latinská...70 // 3.2. Vznik česky psané literatury a její rozkvět...72 // 3.3. Literatura „doby husitské“ a jejího doznívání ...76 // • Přehled slovesného umění ve středověku // (Od konce 5. stol. do konce 15. stol.) ...80 // IV. NOVOVĚK (1. ČÁST) // (Od r. 1492 do poč. 19. stol.)... 87 // 1. Humanismus a renesance v evropských zemích — 88 // 1.1. Kulturně historická situace...90 // 1.2. Literatura ...96 // 1.2.1. Předchůdci renesačního cítění ...96 // Tt.álie...96 // Francie... // Anglie ... // 1.2.2. Období vrcholné renesance a humanismu...gg // Itálie...gg // Francie...gg // Nizozemsko ... K0 // Španělsko...100 // Portugalsko ...101 // Anglie...102 // Polsko...KK // Dalmácie ...KK // 2. Humanismus a renesance u nás... 104 // 2.1. Kulturně historická situace ...106 // 2.2. Literatura ...108 // 2.2.1. Literatura u nás v 15. a na poč. 16. stol...108 // 2.2.2. „Zlatý věk“ české
literatury ...110 // • Přehled slovesného umění v novověku - 1. část // (Humanismus a renesance) ...115 // 3. Baroko v evropských zemích ... 120 // 3.1. Kulturně historická situace ...122 // 3.2. Literatura ...125 // Itálie...125 // Anglie...125 // Španělsko...125 // Německo...126 // 4. Baroko v českých zemích ... 128 // 4.1. Kulturně historická situace ...130 // 4.2. Literatura ...132 // 4.2.1. Exilová tvorba ...132 // 4.2.2. Domácí tvorba ...135 // • Přehled slovesného umění v období baroka // (16. - 18. století) ... 139 // 5. Klasicismus, osvícenství a preromantismus // v evropských zemích ... 142 // 5.1. Klasicismus ... 144 // 5.1.1. Kulturně historická situace ...144 // 5.1.2. Literatura ...145 // Francie...146 // Itálie...146 // 5.2. Osvícenství ... 147 // 5.2.1. Kulturně historická situace ...147 // 5.2.2. Literatura ...147 // Francie...147 // Anglie...148 // Rusko ...149 // 5.3. Preromantismus... 149 // 5.3.1. Kulturně historická situace ...149 // 5.3.2. Literatura ...149 // Francie...149 // Anglie...150 // Německo...150 // Rusko ...151 // 6. Národní obrození v českých zemích // (Klasicismus, osvícenství, preromantismus a další proudy 18. a poč. 19. stol. u nás) ...154 // 6.1. Kulturně historická situace ...156 // 6.2. Literatura ...157 // 6.2.1. První generace národního obrození ...157 // 6.2.2. Druhá generace národního obrození ...160 // • Přehled slovesného umění v období klasicismu, // osvícenství
a preromantismu (17. a 18. stol.) ...167 // PŘÍLOHY // 1. Chronologická tabulka událostí a literatury...174 // 2. Vývoj písma ...181 // 3. Vývoj jazyka na našem území...186 // 4. Tabulka I - III ...samostatně // Použitá literatura ...202 // Obsah ...204
(OCoLC)36611162
cnb000112619

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC