Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18.3) Půjčeno:73x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Sfinga, 1993
811 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., mapy, portréty, plány, faksim., erby ; 28 cm

objednat
ISBN 80-85491-39-7 (váz.)
Rozložená tit. s.
Obsahuje bibliografii na s. 645-667, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické, francouzské, německé a ruské resumé
000020454
OBSAH // PŘEDMLUVA (Jiří Smejkal)...5 // ÚVODEM (Karel Jiřík)...7 // 1. PRAVĚKÉ OSÍDLENÍ OSTRAVY A OKOLÍ (Bohuslav Klíma) // Podmínky pro pravěké osídlení...11 // První stopy lidské činnosti...13 // Nejstarší zemědělci na Ostravsku...19 // V době bronzové a na počátku doby železné...21 // Počátky slovanského osídlení...23 // 2. OSTRAVA V OBDOBÍ VRCHOLNÉHO STŘEDOVĚKU [DO ROKU 1437] (Jaroslav Bakala) // Předlokační osada...25 // Zrod městské obce...31 // Město a panství v předhusitském období...35 // Život městské obce...38 // Období husitských válek (1419-1437)...46 // Středověké zázemí města...49 // 3. ROZVOJ MĚSTA V LETECH 1437-1620 (Blanka Pitronová) // V držení zástavních pánů...51 // Úsilí olomouckých biskupů o znovuzískání Ostravy...55 // Rozvoj v první polovině 16. století...57 // Po požáru v letech 1556-1578...64 // Ostrava a reformace...65 // Město na sklonku 16. století...68 // Městská společnost na přelomu 16. a 17. století...69 // Ostrava za biskupa Dictrichstcina...70 // Ohlas stavovského povstání...72 // Vývoj městské správy...73 // Městské finance...74 // Kulturní poměry...75 // 4. OSUDY MĚSTA V TĚŽKÝCH LETECH 1620-1763 (Blanka Pitronová) // Za třicetileté války...79 // Ostrava a dánská válka...81 // Ostrava a švédská válka...85 // Těžká poválečná léta...87 // Stav osídlení...93 // Město na počátku 18. století...97 // Ostrava a slezské války...100
// Hospodářská situace města...101 // Kulturní poměry ve městě...105 // 5. OBJEVENÍ UHLÍ V ROCE 1763 A POČÁTEK NOVÉHO ROZMACHU MĚSTA (Milan Myška) // Obyvatelstvo a jeho struktury...111 // Stavební vývoj...113 // Hospodářská konsolidace a počátky rozvoje...115 // Společnost a kultura...121 // Životní prostředí...125 // 6. MORAVSKÁ OSTRAVA ZA PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE [1830-1880] (Milan Myška) // Hlavní městotvomí činitelé...127 // Obyvatelstvo a jeho struktury...143 // Stavební vývoj...149 // Komunální politika...153 // Společenský, politický a kulturní život...159 // V V fi // v v // 7. MORAVSKÁ OSTRAVA NEJ VÝZNAMNĚJŠÍM STŘEDISKEM TEZKEHO PRŮMYSLŮ V ČESKÝCH ZEMÍCH [1880-1918] // nkonomický rozvoj města (Milan Myška)... // Obyvatelstvo a jeho struktury (Milan Myška)... // Stavební vývoj (Milan Myška)... // Komunální politika (Milan Myška)... // Národně politický život (Andělín Grobelný)... // Dělnické hnutí (Blažena Gracová)... // Rozvoj základního a středního školství (Andělín Grobelný)... // Kultura a osvěta (Andělín Grobelný)... // Tělovýchovné a sportovní hnutí (Blažena Gracová)... // Světová válka a rozpad monarchie (Blažena Gracová)... // 8. MĚSTO V SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLICE [1918-1938] // Město po státním převratu (Karel Jiřík)... // Správa města a komunální hospodářství (Karel Jiřík)... // Hospodářský vývoj (Jan Steiner)... // Stavebnictví
a výstavba města (Karel Jiřík-Jan Steiner)... // Obchod a služby (Jan Steiner)... // Doprava a spoje (Jan Steiner)... // Struktura obyvatelstva a jeho sociální poměry (Jan Steiner)... // Politický život (Jan Steiner) ... // Zdravotnictví a sociální péče (Blažena Gracová)... // Vývoj školství (Andělín Grobelný)... // Kultura a umění (Andělín Grobelný)... // Tělovýchova a sport (Blažena Gracová)... // 9. OSUDY MĚSTA PO MNICHOVSKÉM DIKTÁTU A ZA NACISTICKÉ OKUPACE [1938-1945] // Po mnichovském diktátu (Blažena Gracová)... // Obsazení města 14. března 1939 (Andělín Grobelný) Hospodářské a sociální poměry (Andělín Grobelný) // Kultura a školství (Andělín Grobelný)... // Tělovýchova a sport (Blažena Gracová)... // Perzekuce obyvatelstva (Andělín Grobelný)... // Odboj proti okupantům (Měčislav Borák)... // Osvobození města Rudou armádou (Karel Jiřík). // 10. POVÁLEČNÁ OBNOVA MĚSTA [1945-1948] (Karel Jiřík) // Následky válečných událostí... // Národní výbory jako nové orgány správy města... // Znárodnění... // Politický život a volby v roce 1946... // Dvouletý hospodářský plán... // Cesta ? únorovému převratu 1948... // 11. POČÁTKY TZV. SOCIALISTICKÉ VÝSTAVBY MĚSTA [1948-1953] (Karel Jiřík) // Následky února 1948... // Masová nezákonnost a politické procesy... // Reorganizace správy města, jeho hospodářství a služeb... // Rozvoj klíčových hospodářských odvětví...
// Měnová reforma v r. 1953 ... // Obyvatelstvo a jeho zaměstnanost... // Bytová a občanská výstavba... // Zdravotnictví a sociální péče... // Přestavba školství... // Umění a kultura... // Tělovýchova a sport... // 183 // 199 // 208 // 218 // 226 // 231 // 238 // 244 // 253 // 257 // 267 // 271 // 281 // 289 // 304 // 306 // 307 315 325 // 332 // 333 345 // 352 // 359 // 364 // 368 // 371 // 372 378 389 // 399 // 401 // 417 // 422 // 427 // 429 // 436 // 442 // 452 // 456 // 467 // 469 // 470 477 // 479 // 480 487 // 12. DĚJINY PŘIPOJENÝCH OBCÍ (Karel Jiřík) // Antošovice...492 // Bartovice...493 // I leřmanice...495 // Hošřálkovice...498 // Hrabová...500 // 1 Irabůvka...503 // Hrušov...505 // Koblov...510 // Krásné Pole...512 // Kunčice nad Ostravicí...513 // Kunčičky...517 // Lhotka u Ostravy...519 // Mariánské Hory...521 // Martinov...526 // Michálkovice...528 // Muglinov...531 // Nová Bělá...533 // Nová Ves...534 // Petřkovice...537 // Plesná...540 // Polanka nad Odrou...543 // Porubá...547 // Proskovice...551 // Přívoz... 552 // Pustkovcc...563 // Radvanicc...564 // Slezská Ostrava...568 // Stará Bčlá...589 // Svino v...593 // Třcbovice...600 // Vítkovice...604 // Výškovicc... 615 // Zábřeh nad Odrou...616 // POZNÁMKOVÝ APARÁT...625 // ZÁKLADNÍ LITERATURA, EDICE A RUKOPISY ? DĚJINÁM OSTRAVY A PŘIPOJENÝCH OBCÍ...645 // STARÉ JEDNOTKY MĚN, MÍR A VAH...668 // PŘÍLOHY // Vývoj počtu obyvatel města
a připojených obcí (Karel Jiřík)...670 // Seznam panství, statků na území dnešní Ostravy v r. 1848 (K. Jiřík)...673 // Výsledky voleb do poslanecké sněmovny v r. 1929 a 1935 (K. Jiřík)...674 // Výsledky voleb do Ústavodárného nár. shromáždění v roce 1946 (Karel Jiřík)...678 // Přehled stavu dělnictva, těžby uhlí a výroby koksu v OKR a v ostravské části revíru v letech 1892-1953 (Jan Steiner).679 // Přehled stavu dělnictva, hutní a strojírenské výroby ve Vítkovických železárnách v letech 1829-1953 (Jana Machotková). 701 // RESUMÉ...708 // CIZOJAZYČNÝ SEZNAM OBRAZOVÝCH PŘÍLOH...725 // REJSTŘÍKY...768
(OCoLC)85645512
cnb000081181

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC