Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:60x 
BK
V Praze : Dědictví Komenského, 1909-1923
5 sv. ; 22 cm

objednat
Spisů Dědictví Komenského čís. 101, 118, 145, 183, 232
Encyklopedická knihovna Dědictví Komenského ; sv. 10, 13, 14, 17, 20
Do konce středověku
Do konce století osmnáctého
Vývoj theorií pedagogických od konce století osmnáctého
Část nákladu dílu I. je pravděpodovně chybně označena jako č. 201 Spisů
Obsahuje bibliografické odkazy
díl I. Do konce středověku. 1909. 214 s. -- díl II. Do konce století osmnáctého. 1910. 653 s. -- díl III. Vývoj theorií pedagogických od konce století osmnáctého. Sv. 1. 1912. 426 s. -- díl III. Vývoj theorií pedagogických od konce století osmnáctého. Sv. 2. 1919. 319 s. -- díl III. Vývoj theorií pedagogických od konce století osmnáctého. Sv. 3. 1923. 268 s.
000020455
DÍL I :   Předmluva ...V. // I. Úvod ...1 // § 1. Dějiny pedagogiky jsou částí dějin kulturního vývoje lidstva ...1 // § 2. Literatura dějin pedagogiky ...9 // II. Výchova národů nevzdělaných a orientálních 27 // § 1. Výchova národů nevzdělaných ...27 // § 2. Výchova národů orientálních ...33 // III. Výchova řecká ...53 // § 1. Obecný ráz a rozdělení řecké výchovy ...53 // § 2. Výchova řecká v době homérské ...59 // § 3. Výchova spartská ...02 // § 4. Výchova athénská ...66 // § 5 Doba přechodu od Periklea do nadvlády makedonské 70 // § 6. Reětí theoretikové pedagogisti ...75 // § 7. Výchova řecká v době makedonské nadvlády až do splynutí s Římem ...86 // IV. Výchova římská ...94 // § 1. Celkový ráz a rozdělení výchovy římské ...94 // § 2. Výchova starořímská ...97 // § 3. Vnikání kultury a výchovy řecké do Říma v době republiky ...100 // § 4. Výchova římská v době císařské ...104 // § 5. Theoretikové římští v době císařské ...108 // § 6. Školství římské v době rozkladu říše ...112 // V. Výchova prvních křesťanů ... ...117 // § 1. Křesťanství a antika ...117 // § 2. Nejstarší školství křesťanské v době církevních otců 123 // § 3. První theoretikové křesťanství ...126 // VI. Výchova středověku předscholastického ...136 // § 1. Školy klášterní a kathedrální ...136 // § 2. Reformy Karla Velikého ...147 // § 3. Výchova rytířů a žen ...152 // VII. Výchova v době středověké scholastiky ...158 // § 1. Scholastika ...158 // § 2. Vznik universit ...164 // § 3. Vnější organisace universit ...174 // § 4. Vnitřní organisace universit ...177 // § 5. Život scholárů universitních ...184 // § 6. Školy městské a jich organisace ...189 // § 7. Učitelé i žáci škol partikulárních ... ...194 // § 8. Theoretikové pedagogičtí ve středověku ...201 // 9. Stav vzdělán
DÍL II :   IX. Realismus V Německu a u nás ...1 // § 1. Němečtí předchůdcové Komenského: Alsted, Andreae, Ratke ...1 // § 2. Jana Amosa Komenského život a světový názor ..18 // § 3. Komenského obecné spisy pedagogické ...32 // § 4. Komenského spisy z metodiky jazykové ...46 // § 5. Komenského význam v dějinách pedagogiky ...57 // § 6. Vliv Komenského na školství XVII. století ...74 // § 7. Někteří menší pedagogové němečtí této doby ...79 // X. Školství šlechtické a pietistické ...109 // § 1. Šlechtické akademie (školy rytířské) ...109 // § 2. Weise a Leibniz ...117 // § 3. Thomasius a universita v Halle ...122 // § 4. Pietismus. Francké ...130 // § 5. Školství německé pod vlivem pietismu ...143 // § 6. Vznik německých reálek. Reformy Heckerovy . . 149 // XI. Osvícenská pedagogika francouzská ...161 // § 1. Doba osvícenství ...161 // § 2. Předchůdci a současníci Rousseauovi ...166 // § 3. Rousseau a jeho Emil ...174 // § 4. Místo Rousseauovo v dějinách pedagogiky ...193 // XII. Osvícenská pedagogika německá ...228 // § 1. Německé osvícenství a filantropismus ...228 // § 2. Basedow ...232 // § 3. Ostatní filantropisté ...247 // § 4. Rochow ...263 // § 5. Význam filantropismu. — Kinský ...271 // XIII. Novohumanismus ...289 // § 1. Vznik a podstata novohumanismu ...289 // § 2. Gesner, Ernesti, Heyne, předchůdcové novohumanismu ...298 // § 3. Vrchol novohumanismu: Herder, Wolf, Humboldt ...306 // XIV. Stav školství koncem XVIII. století ...322 // § 1. Školství v zemích evropských mimo Německo a Rakousko ...322 // § 2. Školství německé ...342 // § 3. Školství rakouské. Reformy Marie Terezie a ...Josefa II. Kindermann a Pařízek ...352 // Rejstřík osobní a věcný ...407
DÍL III :   Předmluva ... V. // I. Vývoj pedagogiky české od doby obrození. // § 1. Obecný přehled ...1 // § 2. Období prvé Literatura pedagogická v první polovici století devatenáctého. Časopisy této doby . . 4 // § 3. Spisy metodické a didaktické...15 // § 4. Úsilí o reformu školy v duchu národním ... 27 // § 5. Období druhé (od poi. století XIX. do konce let osmdesátých). Boj a vítězství herbartismu v Čechách . 71 // § 6. Literatura metodická. Speciální otázky pedagogické. Spisy o dějinách výchovy...124 // § 7. Období třetí. Od konce let osmdesátých až po naši // dobu. Úpadek herbartismu. Směry nové ... 169 // § 8. Současná pedagogika česká...220 // § 9. Pedagogika slovenská...234 // Dodatek...239 // Literatura...240 // Doplňky a opravy k dílům II—III...259
(OCoLC)85379068
(OCoLC)85705309
cnb002474519

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC