Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:22x 
BK
2. dopl. vyd.
V Praze : Karolinum, 2002
247 s., [8] s. obr. příl. : il., 1 portrét ; 21 cm

objednat
ISBN 80-246-0323-3 (brož.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000020467
Obsah // Úlvodní poznámky (Jiří Ccjpck) // 7 // Vfybrané kapitoly z obecných dějin knihoven a knihovnictví // (JJiří Cejpek)... // KInižní kultura a knihovny v Egyptě... // K.nižní kultura a knihovny v Babylónii a Asýrii... // ?.nižní kultura a knihovny starověkého Řecka... // K.nihovny v Římě a římské říši... // Peočátky křesťanských knihoven... // Kmihovny a knihovnictví v evropském středověku-... // Klnižní kultura a knihovny renesanční Itálie... // Kmihovny a knihovnictví v období Velké francouzské revoluce ve Francii - -Vfývoj knihovnictví Spojených států amerických a jeho vlivy na knihovnictví evropské... // Kmižní kultura a knihovny v dalších mimoevropských kulturách (Jfan Činčera)... // Liiteratura doporučená ? hlubšímu studiu... // 15 // 15 // 20 // 26 // 32 // 36 // 39 // 50 // 55 // 61 // 67 // 76 // Přřehledné dějiny českých a moravských knihoven do počátku novověku // (c:ca 1526) (Ivan Hlaváček)...79 // Oiá počátků do poloviny 14. století...83 // Období staromoravské...83 // D*oba jednotlivých knih a řady menších a několika ojedinělých středních // souborů...84 // Riozvoj církevních knihoven v českém přemyslovském státě (12. a 13. stol.)-86 // Ofd poloviny 14. století do vypuknutí husitské revoluce...92 // 0#d výbuchu husitství až do vplynutí rukopisných knihoven // do knihoven tisků v první poi. 16. věku...101 // Litteratura a poznámky...109 // Přrehled
novověkých dějin českých a moravských knihoven do roku 1918 (Pravoslav Kneidl)...115 // Rtenesanční knihovny předbělohorské doby: klášterní, zámecké, měšťanské— 115 // -5- // Předbělohorské období v církevních, zvláště klášterních knihovnách...115 // Zámecké a měšťanské knihovny období humanismu...120 // Sálové knihovny pobělohorské doby: klášterní a zámecké...133 // Barokní klášterní knihovny...134 // Zámecké knihovny 17. až 19. století...145 // Počátky veřejných knihoven: vznik pražské Univerzitní knihovny // a dalších knihoven vědeckých ústavů a jejich vývoj do roku 1918...162 // Založení a rozvoj knihovny Národního muzea a muzejních knihoven // v Českých zemích...166 // Veřejné půjčovny a čítárny knih a novin; počátky českých lidových knihoven- -169 // Veřejné půjčovny a čítárny knih a novin...169 // Počátky českých lidových knihoven...171 // Literatura a poznámky...175 // Vývoj knihoven a knihovnictví v Československu v letech 1918-1938 // (Jiří Cejpek)...181 // Kladení základů (1918-1920)... 181 // Období rozkvětu (1921-1928)...193 // Období hospodářské krize (1929-1934)...204 // Období příprav na obranu republiky (1935-1938)... 210 // Počátky knihovnických teorií, významné osobnosti a jejich dílo...212 // Literatura a poznámky...232 // Další doporučená literatura ? dějinám knihoven a knihovnictví (Jiří Cejpek)... // 237 // -6-
(OCoLC)56324556
cnb001173823

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC