Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 3., nezm.
Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2000
180 s.

objednat
ISBN 80-8050-294-3 (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy
Filozofie - dějiny - učebnice vysokošk.
000020496
OBSAH // 1. PERIPETIE NOVOVEKEJ FILOZOFIE... 7 // 2. VŠEOBECNÉ KULTÚRNO-SOCIÁLNE PODMIENKY VZNIKU A // ROZVOJA NOVOVEKEJ FILOZOFIE1... 5 // 3. KONTINENTÁLNY RACIONALIZMUS...21 // 3.1 René Descartes a karteziánstvo...21 // 3.2 Baruch Spinoza...29 // 3.3 Gottfried Wilhelm Leibniz...35 // 4. EURÓPSKY EMPIRIZMUS...43 // 4.1 Francis Bacon...43 // 4.2 Thomas Hobbes...49 // 4.3 John Locke...56 // 4.4 George Berkeley...62 // 4.5 David Hume...66 // 5. OSVIETENSTVO...73 // 5.1 Francúzske osvietenstvo... 73 // 5.2 Osvietenstvo v Nemecku...84 // 5.3 Osvietenstvo v Amerike...88 // 5.4 Immanuel Kant...91 // 6. ROMANTIZMUS A NEMECKÝ IDEALIZMUS...102 // 6.1 Odozva na Kantovu filozofiu...102 // 6.2 Johann Gottlieb Fichte...108 // 6.3 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling...118 // 6.4 Georg Wilhelm Friedrich Hegel...125 // 7. POKLASICKÁ FILOZOFIA...138 // 7.1 Charakteristika a hlavné prúdy filozofického myslenia 19. storočia.138 // 7.2 Nemecký materializmus...142 // 7.3 Pozitivizmus a empiriokriticizmus...149 // 7.4 Iracionalizmus a jeho podoby...156 // 7.5 Filozofia života...162 // 7.6 Novokantovstvo...168 // 7.7 Novoheglovstvo...173

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC