Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Praha : Lidové noviny, 2001
408 s. : il.

objednat
ISBN 80-7106-406-8 (váz.)
Dějiny států
Obsahuje ilustrace, černobílé fotografie, mapky, úvod, chronologii, rejstřík, údaje o autorech
Bibliografie: s. 373-375
Finsko - dějiny - pojednání
000020497
DĚJINY STÁTŮ / FINSKO // 406 // OBSAH // Poznámka úvodem...5 // 1. Osídlení Finska začíná ...7 // Vznik Finska a jeho nejstarší obyvatelé ...7 // Původ Finů a jejich příchod do Finska ...12 // Vznik stálého vesnického osídlení ...16 // Finsko na okraji vikinské východní cesty ...19 // 2. Finsko se připojuje ? západnímu kulturnímu okruhu ...24 // Formování základny západní církve a švédské moci ve Finsku ...24 // Obrácení provincie Häme na křesťanství // a vznik švédské kolonie ve Finsku ...31 // Dobytí západní Karélie a mír v Ořechově ...36 // Raně středověká společnost ...39 // Ustálení hranic...44 // Stabilizace Finska ...47 // 3. Finsko v Kalmarské unii...50 // Finsko se stává součástí unie ...50 // Období absolutistické vlády Erika Pomořanského ...51 // Vliv švédských lidových povstání ve Finsku ...53 // Finsko jako územní opora Karla Knutssona ...55 // Vláda rodu Axelssonů (Tottů) ve Finsku ...56 // Období vlády Stena Stureho staršího a ruská válka ...58 // Finsko jako oddělená oblast vojenské správy ...60 // Kultura pozdního středověku ...62 // 4. Směrem ? centralizované panovnické moci ...66 // Upevnění královské moci...66 // Reformace a spisovný jazyk...69 // Východní hranice Finska zůstává nejasná ...72 // Nastolení baltské otázky ...73 // Finské vévodství ...75 // „Dlouhý hněv44 ...79 // Konečné vítězství reformace ...81 // Dvě fronty vnitřní
války ...84 // Směrem ? Severnímu ledovému oceánu a Bílému moři ...88 // 5. Součástí velmoci ...93 // Bezpečná východní hranice ...93 // Vznik novodobého státu...95 // Válka, která zrodila nové války ...98 // 407 // Doba hraběte a doba hrabat ...103 // Vrchol švédské velmocenské síly ...106 // Od aristokratického státu ? absolutismu ...110 // Absolutismus a Finsko ...116 // Krach velmoci ...118 // „Velký hněv“ ...123 // Nystadskýmír ...127 // 6. Švédsko nebo Rusko? ...130 // Změna pozice švédského státu a jeho finské součásti ...130 // Parlamentarismus „doby svobody“ ...133 // Válka „klobouků“ a manifest carevny Alžběty ...134 // Období studené války a opevňování Finska ...138 // Probouzí se kritika státu a společnosti ...141 // Nekrvavý převrat ...144 // Opozice proti králi a tzv. hnutí nezávislosti ve Finsku ...146 // Anjalskýsvaz ...150 // Králův protiútok ...154 // Válka Gustava III...155 // Čas se naplnil ...156 // 7. Vznik autonomního Finského státu ...160 // Válka o Finsko ...160 // Od okupace ? dobytí...165 // Od dobytí ? autonomii ...167 // 8. Zrod národní identity pod ochranou autonomie ...175 // Carský absolutismus...175 // Finské národní obrození ...179 // Švédské národní obrození ...185 // Skandinavismus a liberalismus ...187 // Oživení činnosti zemského sněmu a posílení autonomie ...190 // Vyvrcholení jazykového boje ...195 // Ohrožení autonomie...200 // 9. Boj
o autonomii a nezávislost...204 // Únorový manifest ...204 // Nezákonné odvody rozdělují národ ...208 // Atentát na diktátora ...212 // Car je donucen ustoupit...214 // Parlamentní reforma a nový parlament ...216 // Finsko ztrácí svou autonomii ...219 // Hnutí „myslivců“ ...221 // V bouři dvou revolucí vstříc nezávislosti...223 // Válka za nezávislost, z níž se stala i válka občanská ...227 // DODATKY / CHRONOLOGIE // DĚJINY STÁTŮ/FINSKO // 408 // 10. Nezávislé Finsko...2233 // Vnitřní a vnější stabilizace ...2233 // Vnitropolitické problémy dvacátých let ...2237 // Radikální pravicové hnutí a vývoj ? národní jednotě ...2242 // Izolace zahraniční politiky ...2246 // Zimní válka ...2250 // Ve stínu nového válečného nebezpečí...2255 // Pokračovací válka ...2259 // „Léta nebezpečí“ a návrat ? normálním podmínkám ...2262 // Finsko a smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci ...2267 // Finsko v proměňující se Evropě ...2274 // Finská kultura (Viola Parente-Čapková) ...2276 // Česko-fínské kulturní vztahy (Lenka Párová) ...3308 // Česko-fínské vztahy do vzniku samostatných států (Zdeněk Hojda) ...3318 // Česko-fínské vztahy během 20. století (Luboš Švec) ...3325 // Vznik samostatných států a navázání diplomatických vztahů ...3325 // Mnichov a finská neutralita...3329 // Zimní válka a dilema československého exilu ...3330 // Československá a finská
cesta...3331 // Ohlas roku 1968 ve Finsku ...3334 // „Normalizační“ přátelství ...3336 // Devadesátá léta: cesta z východní Evropy ...3337 // Poznámky ...3339 // DODATKY ...3345 // Chronologický přehled nejvýznamnějších událostí ...3347 // Přehled panovníků a hlav států ...3367 // Výběrový seznam literatury ...3373 // Zdroje použitých fotografií ...3376 // Rejstřík ...3377

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC