Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:13x 
BK
Praha : Fighters publications, 2007
410 s.,[16] s.obr.příl. : il., mapy

objednat
ISBN 978-80-86977-13-3 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje fotografie, rejstřík
Bibliografie na s. 375-384
Japonsko - dějiny - pojednání
000020522
OBSAH // I. ČÁST ARCHAICKÉ JAPONSKO // KAPITOLA // První • Prostředí a rané osídlení 19 // Druhá ♦ Jamato 25 // Počátky politického sjednocení 25 // Vláda a náboženství 32 // II. ČÁST STAROVĚKÉ JAPONSKO // Třetí • Vytvoření sjednoceného státu 37 // Vítězství rodu Soga 38 // Princ Šótoku 39 // Reformy Taika 42 // Buddhismus a centralizovaný císařský stát 46 // Závěr 49 // Čtvrtá • Kultura období Nara 52 // Materiální kultura 53 // Písemné památky 55 // Pátá • Vláda v období Heian 64 // Císař Kammu a jeho nástupci, 781 až 850 66 // Vláda rodu Fudžiwara, 850 až 1068 68 // Vývoj vrchnostenských statků šóen 74 // Vláda excísařů (insei), 1068 až 1156 77 // Závěr 79 // Šestá ♦ Literatura období Heian 81 // Poezie 83 // Raná próza a uta monogatari 85 // Dvorské deníky (nikki) 88 // Dvě mistrovská díla období Heain: Makura no sóši a Gendži monogatari 91 // Sedmá • Náboženství v období Heain 98 // Buddhismus tendai 98 // Buddhismus šingon 104 // Náboženství a společnost 106 // Osmá • Architektura a umění v období Heain 110 // Architektura 110 // Sochařství 114 // Malířství 115 // Hudba 117 // III. ČÁST STŘEDOVĚKÉ JAPONSKO // Devátá • Vláda vojenské šlechty 121 // Vzestup a pád rodu Taira 124 // Heike monogatari 126 // Úspěch rodu Minamoto za vlády Joritoma 128 // Regentství rodu Hódžó 132 // Mongolské vpády 135 // Úpadek vojenské vlády v období
Kamakura 136 // Rod Ašikaga 138 // Vojenská vláda období Muromači na svém vrcholu 140 // Desátá ♦ Pád rodu Ašikaga: Ekonomický rozvoj // a kulturní život 144 // Zhroucení ústřední vlády 144 // Síla ekonomického života 147 // Kulturní život v období válčících knížectví 148 // Funa Benkei 154 // Jedenáctá • Buddhismus v období Kamakura a Muromači 158 Hónen (1133 až 1212), Šinran (1173 až 1262) a rozšíření kultu buddhy Amitábhy 161 // Ničiren (1222 až 1282) 165 // Dógen (1200 až 1253) a další zenoví mnichové 167 // IV. ČÁST RANĚMODERNÍ JAPONSKO // Dvanáctá • Japonsko v 16. století 173 // Nobunaga a Hidejoši 174 // Hrady, paláce a dekorativní umění v období Momojama 184 // Kontakty s vnějším světem 187 // Třináctá • Správa za vlády rodu Tokugawa 190 // Nová vojenská vláda (bakufu) 191 // Usměrňování privilegovaných vrstev: buddhistické sekty a císařský dvůr 195 // Ústřední vláda a místní správa: systém baku - han 196 // Zahraniční politika: „uzavření" země a vztahy se sousedními státy 202 // Byrokratizace a měnící se role samurajů 209 // Daně a finanční problémy 214 // Vojenská vláda (bakufu) v letech 1651 až 1841 217 // Čtrnáctá • Společnost a kultura v období // raněmoderního Japonska 220 // Používání peněz a rozvoj tržního hospodářství 222 Vtažení vesnic do národního hospodářství 226 Městský život a městská kultura 231 // Intelektuální
život a vzdělání 244 // Japonský „rodinný systém" 249 // Závěr 252 // V. ČÁST MODERNÍ JAPONSKO // Patnáctá ♦ Éra Meidži a politika modernizace 257 // Restaurace 258 // Zahraniční politika éry Meidži 264 // Hospodářská politika a počátky industrializace 270 // Vnitřní politika a přechod ke konštituční vládě 280 Vytváření a vývoj politických stran 289 // Ústava a ideologie kokutai 294 // Společnost éry Meidži 299 // Šestnáctá • Od shody ke krizi, 1912 až 1937 304 // Malířství 305 // Hudba 308 // Dramatické umění 310 // Literatura 315 // Ideologie 318 // Politika a hospodářství 323 // Závěr 338 // Sedmnáctá • Řešení pomocí síly 342 // Válka v Číné 343 // Válka v Tichomoří 349 // Okupace 354 // DOSLOV 361 // BIBLIOGRAFIE 375 // REJSTŘÍK 385

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC