Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.7) Půjčeno:26x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Lidové noviny, 2007
503 s.: il., mapy ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7106-837-2 (v knize neuvedeno) ISBN !978-80-7106-021-5 (chyb.)
Obsahuje frontispis, fotografie, filmografie
Bibliografie na s. 471-486, bibliografické odkazy, rejstřík
Kolonialismus - dějiny - pojednání
Kolonizace - dějiny - 13.-20. stol. - pojednání
000020541
Obsah // Úvod 5 // I. Kolonizace a imperialismus /11 // Zlato, nebo Kristus? /11 // Cesta za kořením - nakolik je tento výklad platný? (12) Čtyři cesty (16) Příčina společenská: úpadek šlechty (19) // Koloniální expanze a imperialismus: významné rozdíly? / 21 // Trh, nebo prapor? (23) Schumpeter, nebo Hobson? (26) Porovnání důsledků (30) // Mezi kolonialismem a neokolonialismem (32) // Civilizace a rasismus /34 // II. Počátky /39 // Nejprve Portugalci /39 // Albuquerque a Mammali Marikkár (44) // Pýcha Španělů /45 // Setkání s indiány (46) Conquistadoři: Cortés, Pizarro, Valdivia (47) // Na scénu vstupuje církev: misie na Dálném východě /54 Rozšířit Kristovo království (55) // Francie - rybolov, nebo dobrodružství? / 58 A potom Nizozemci... /61 Anglie - státní pirátství / 64 Ruský car: zvýšit počet poplatníků / 67 Japonci v 16. století také kolonizovali /69 // III. Střety kvůli impériu /73 // Předzvěsti... /73 // Španělsko-portugalské soupeření (76) Nizozemsko-portugalské soupeření (77) Anglie: pryč s Nizozemci (79) Pokukování po španělských koloniích (81) Francouzsko-anglické soupeření (83) // Pozůstatky i nová pole pro soupeření /91 Obrat nastal v Egyptě a v Alžírsku (92) Mezihra: pomíjivá sláva egyptského imperialismu (1820-1885) (93) Alžírsko - Tunisko: od jednoho typu expanze ke druhému (98) Zostření koloniálních sporů v období imperialismu (101) Dělení černé Afriky
(102) Noví dobyvatelé (107) Rusové a Angličané: Kavkaz a střední Asie pod dozorem (119) „Break-up of China" - část první: Francie v Indočíně (124) „Break-up of China“ - část druhá: soupeření rusko-japonské (127) Rozbití osmanské říše (128) Francouzi a Angličané na Blízkém východě (131) Japonsko // jako „nadřazený národ“ proti Západu (133) Pozůstatek: problém Kurilských ostrovů (136) // IV. Nový typ společnosti /139 // Míšenci v Americe /140 // Jaké ženy pro conquistadory? (140) Úděl černé ženy-otrokyně byl horší než osud muže (144) Černoši a indiáni (145) Útěky a černošský odpor (147) Revolta uprchlých otroků (148) Zrození kreolů (151) // Anglo-indové: vývoj vztahů v kolonii /152 Pieds-noirs a Arabové /156 // V Maroku a v Alžírsku (157) Tradice a poevropšťování (158) Frustrace elit a obyčejný rasismus (161) // Emblematické postavy /163 // Plantážník a jeho plantáž (164) Správce a nucená práce (168) Lékař a nemocnice ’ (170) Učitel a otázka školní docházky (176) // Koloniální experimenty /179 // Portugalská výjimka? (179) Angola, první trestanecká kolonie (181) Búrové, černoši a Angličané v jižní Africe (183) Austrálie: jak chtěli „zločinci“ nastolit spravedlivé právo (188) Národy pohlcené, národy podrobené: ruská a sovětská originalita (194) // V. Legenda idylická a legenda pochmurná / 207 // Od cestopisné literatury k Julesu Vernovi / 208 Filmová
směna: Útok lehké kavalerie /210 Bartolomé de Las Casas a obrana kolonizovaných /213 Proti obchodu s černochy: rozum a cit /217 Socialisté a koloniální otázka /222 Intelektuálové a alžírská válka: až po bitvě? / 226 0 čem antikolonialisté nemluví /229 Emancipace žen (229) Rasismus Neevropanů (230) // VI. Jak to vidí poražení / 235 // V Americe způsobili uchvatitelé trauma / 235 „Směnný obchod s nemocemi“ /236 Rozklad struktury a formy odporu / 238 // Mexiko (240) // Na Sáo Torné, tak jako v Peru, vypovídá folklor... /241 „Antihistorie" afrického odporu: Samori, Saka /243 Afrika: dějiny bez Evropy (244) // Koloniální minulost z pohledu alžírského filmu / 249 Abd al-Karímovo povstání a utlumená paměť... / 252 Ve Vietnamu zbrojili proti Francouzům v oblasti morálky / 254 501 // Nový pohled na dějiny Indie z pera K. M. Panikkara / 257 Panování muslimů, panování Angličanů /261 Historie a „antihistorie“ /262 // VII. Boj kolonistů za nezávislost / 265 // Precedens: vzpoura Pizarrových následovníků ve španělské Americe (1544-1848) /266 // Výzva jezuitů v Paraguayi (267) // Američtí kolonisté a rok 1776: nezávislost, nebo revoluce? /268 Kreolské hnutí v latinsko-indiánské Americe /277 Rhodesie: nezávislost, „nejvyšší stadium imperialismu“ /281 Alžírsko 1958: hnutí kolonistů v zajetí gaullismu /288 // VIII. Kvas a hybná páky / 299 // Nové elity a lidová hnutí /360 // Křesťanství,
buddhismus, islám (305) Hledání organizačního modelu (307) Arabská hnutí za nezávislost /310 // Osamostatňování národů pod osmanskou nadvládou (311) Arabská identita a její rozpory (313) // Komunistická internacionála a národy pod koloniální nadvládou /317 Dávné kořeny panafrikanismu / 322 // IX. Nezávislost, nebo revoluce / 329 // Jaké cíle? /329 // Šok z japonských vítězství / 331 // Vietnam, nezávislost a potom revoluce /332 // Specifičnost národnostního hnutí v indii / 337 // Indočína, Maghreb: francouzská politika paralyzována /346 // Cesty alžírské „revoluce“ /357 // Angola: politické strany jako nástroj / 372 // Peruánská „Světlá stezka“: synkretické hnutí /374 // X. Osvobození, nebo dekolonizace / 383 // Z hlediska metropolí: byly kolonie rentabilní? /385 Identita národa a úloha závislých území /391 Francie (391) Velká Británie (392) // Mezinárodní kontext: Suez a úpadek impérií / 395 Churchill a de Gaulle tváří v tvář dekolonizaci / 407 De Gaulle a dekolonizace černé Afriky /414 Mitterrand a Defferre: dva předchůdci (414) // Belgické Kongo a Zlatonosné pobřeží, velký kontrast /418 502 Bývalý Sovětský svaz: spíše imploze než exploze / 421 // XI. Narušená dekolonizace /433 // Od evropského hegemonismu k hegemonismu americkému /434 Od postkoloniálních vztahů k nadnárodnímu imperialismu /436 Podoby a důsledky unifikace světa /446 // Chronologie /454 // Jan Klíma:
Globalizovaná historie globální nerovnováhy. Marc Ferro a jeho vklad do velké diskuse /464 Filmografie (výběr) /469 Bibliografie /471 // Rejstřík /487 // Použité fotografie: // frontispis: Musée de l’Affiche, s. 10: collection Lefébure, str. 38, Bildarchive Preussischer Kulturbesitz, s.72: Societé de géograp-hie/André Yves, s. 138: archiv redakce, s. 207: J. L. Chambert Le Tour de Monde, s. 234: collection Lefébure/Dieulefils, s. 264: archiv redakce, s. 298: Bibliothéque Nationale/Estampes, s. 328: archiv redakce, s. 382: Vojtěch Vlk, s. 432: Franitšek Okáč 5Q3

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC