Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.03.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:14x 
BK
Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, c2001
311 s.,[8] s.příl. : il.

objednat
ISBN 80-7275-021-6 (váz.)
Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada ; [vol.] 12
Obsahuje ilustrace, fotografie, předmluvu, rejstřík osob, rejstřík míst, resumé německy
Bibliogrfie: s. 281-291
Hudba - dějiny - Morava - pojednání
000020552
OBSAH // PŘEDMLUVA... 7 // 1 HUDBA NA MORAVE OD 9. DO KONCE 15. STOLETÍ... 9 // 1.1 Hudba v době Velké Moravy... 9 // 1.2 Středověká monodie... 10 // 1.3 Středověká polyfonie... 19 // 2 HUDBA NA MORAVĚ v 16. STOLETÍ... 24 // 2.1 Polyfonie na Moravě v 16. století... 24 // 2.2 Česká duchovní píseň, literátská bratrstva, mistři pěvci... 32 // 3 HUDBA NA MORAVĚ V 17. a 18. STOLETÍ... 42 // 3.1 Počátky baroka v první polovině 17. století... 43 // 3.2 Hudba v diecézních kostelích... 52 // 3.3 Hudba u jezuitů a piaristů... 67 // 3.4 Hudba u ostatních duchovních řádů... 77 // 3.5 Hudba šlechty... 89 // 3.6 Hudba měšťanů... 107 // 3.7 Hudba venkovského lidu... 117 // 4 HUDBA NA MORAVĚ V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOLETÍ... 123 // 4.1 Konec aristokratické hudební kultury... 123 // 4.2 Rozvoj měšťanské hudební kultury... 131 // 4.3 Chrámová hudba od josefínské doby do cyrilské reformy... 142 // 5 HUDBA NA MORAVĚ PO ROCE 1830 ... 151 // 5.1 Moravští Češi a Němci... 151 // 5.2 Hudba na divadle, koncertech a besedách... 152 // 5.3 Skladatelé... 154 // 5.4 Charakter obrozenecké hudby... 160 // 6 HLEDÁNÍ NÁRODNÍ IDENTITY A PROFESIONALITY... 162 // 6.1 Výchozí situace po roce 1860 ... 162 // 6.2 Hudba moravských Němců... 163 // 6.3 Besedy, české koncerty a operní představení... 166 // 6.4 Hudební diletanti... 170 // 6.5 Hudební profesionálové... 171 // 6.6 Leoš Janáček (do roku 1895)... 174 // 7 ÚDOBÍ HUDEBNÍ
MODERNY (1895-1945)... 177 // 7.1 Moderní, národní, regionální... 177 // 7.2 České koncerty a opera 1895-1918 ... 178 // 7.3 Janáček v údobí Amara a Její pastorkyně (1895-1904)... 183 // 7.4 Janáček a česká hudba na Moravě v letech 1905-1918 ... 185 // 7.5 Vítězslav Nová a Morava... 188 // 7.6 Koncerty a opera 1919-1938 ... 191 // 7.7 Janáček a meziválečná hudební moderna... 197 // 7.8 K pojmu „kompoziční škola“ meziválečného údobí... 200 // 7.9 Janáčkovi a Novákovi žáci... 201 // 7.10 Moravská hudební enkláva v Praze... 207 // 7.11 Nová generace na Moravě... 210 // 8 ČESKÁ HUDBA ZA NESVOBODY 1939-1945 ... 214 // 8.1 Opera... 215 // 8.2 Skladatelé... 219 // 9 HUDBA MORAVSKÝCH NĚMCŮ V LETECH 1895-1945 ... 221 // 9.1 Německé koncerty a opera... 221 // 9.2 Skladatelé... 223 // 10 ÚDOBÍ LET 1945-2000 ... 228 // 10.1 Hudba v proměnách společnosti... 228 // 10.2 První poválečná léta... 230 // 10.3 Situace a bilance hudby po roce 1948 („padesátá léta“)... 232 // 10.4 Musica rediviva... 235 // 10.5 Postavení interpreta ve společnosti... 237 // 10.6 Opera a hudební divadlo... 239 // 10.7 Koncerty a festivaly... 243 // 10.8 Podíl skladatelů meziválečné generace... 247 // 10.9 K situaci skladatelů nových generací... 251 // 10.10 Skladatelé pražské enklávy po roce 1945 ... 253 // 10.11 Poúnorová generace na Moravě... 255 // 10.12 Generace šedesátých až osmdesátých let... 264 // 10.13 Deset
let hudby na prahu nového tisíciletí... 272 // PŘÍLOHY // 1. Dochované historické varhany na území Moravy z doby před rokem 1800 ... 275 // 2. Nejvýznamnější hudební sbírky na Moravě, obsahující materiál z doby před rokem 1800 278 // 3. Výběr významnějších hudebníků narozených na Moravě, kteří působili mimo Moravu // a o nichž není v textu zmínka... 279 // VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE... 281 // REJSTŘÍK OSOB... 293 // REJSTŘÍK MÍST... 300 // ZUSAMMENFASSUNG // 303

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC