Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.7) Půjčeno:5x 
BK
Biografie
Praha : Lidové noviny, 2001
387 s. : il.

objednat
ISBN 80-7106-411-4 (váz.)
Dějiny států
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, fotografie, mapky, chronologie, poznámku, rejstřík
Bibliografie: s. 352-359
Korea - dějiny - pojednání
000020553
1. PRIMITIVNÍ PRAVĚKÁ SPOLEČENSTVÍ // Starší doba kamenná ...5 // Příchod neolitického člověka ...6 // Společnost a kultura v období neolitu...8 // 2. VZNIK PRVNÍCH STÁTNÍCH ÚTVARŮ ...11 // Kultura doby bronzové...11 // Starý Coson a Oman Coson...12 // Vznik říší Pujo, Kogurjo a Cinguk...16 // Společnost a politické zřízení...17 // Kulturní vývoj...20 // 3. ARISTOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI POD KRÁLOVSKOU NADVLÁDOU // Vznik Tří království (Samguk): Kogurjo, Päkče a Silla...22 // Vztahy Tří království se zahraničím...26 // Politická a sociální struktura Tří království...28 // Aristokratická kultura období Tri království...31 // 4. UTVÁŘENÍ AUTORITÁŘSKÉ MONARCHIE // Sjednocení země Sillou a vznik království Parhä...36 // \ďáda a společnost Sjednocené Silly ...38 // Rozkvět sillské kultury ...41 // Společnost a kultura Parhä ...45 // 5. OBDOBÍ MOCNÝCH RODIN DŽENTRY // Rozpor v systému dědičného společenského postavení ...48 // Vzestup mocné místní džentry...49 // Pozdní Tři království...51 // Sjednocení země královstvím Korjo...52 // Kultura džentry ...54 // 6. DĚDIČNÝ ARISTOKRATICKÝ SYSTÉM V OBDOBÍ KORJO // Počátky aristokratického systému v období Korjo ...56 // Struktura aristokratické vlády...58 // Aristokratická společnost a ekonomická struktura...60 // Zahraniční vztahy...62 // Aristokratická kultura...64 // Narušení aristokratického pořádku...68 // 7. VLÁDA VOJENSKÉ ARISTOKRACIE // Uchvácení moci vojenskou klikou...69 // Povstání rolníků a otroků...70 // Vojenská vláda rodu Cchö...71 // Boje s Mongoly...73 // Kultura v době vlády vojenské kliky...75 // 8. VZESTUP LITERÁTŮ // Promongolská politika a mocné rodiny ...76 // Vzestup literátů...77 // Založení dynastie Coson ...78 // Kultura literátů...80 //
9. VZNIK JANGBANSKÉ SPOLEČNOSTI // Rozvoj jangbanské společnosti v říši Coson...83 // Administrativní struktura jangbanského byrokratického státu ...85 // Sociální a hospodářská struktura jangbanského byrokratického státu .. .89 // Zahraniční politika počátečního období dynastie Coson...93 // Jangbanská kultura...94 // 10. VZESTUP NEOKONFUCIÁNSKÝCH LITERÁTŮ // Změny ve společnosti a „zasloužilá elita"...100 // Zrod neokonfuciánských literátů...101 // Boje proti Japoncům a Mandžuům...107 // Kultura neokonfuciánských literátů ...113 // 11. EKONOMICKÝ POKROK A INTELEKTUÁLNÍ KVAS // Vláda mocných rodů ...117 // Změny v systému výběru daní ...118 // Ekonomický růst...120 // Učení sirhak a další intelektuálové ...122 // Věda a technika...126 // Nové směry vyjádření v umění...128 // 12. DYNASTICKÉ NEPOŘÁDKY A NÁRODNÍ OHROŽENÍ // Vláda rodů spřízněných se dvorem...133 // Otřesy v jangbanském statutárním systému ...134 // Ideje změn a hnutí odporu ...136 // Rozvoj lidové kultury ...138 // Reformy a’ßwongunova politika izolace...142 // 13. RŮST OSVÍCENSKÝCH SNAH // Politika osvícenství a protireakce...147 // Neúspěšné reformy „Osvícenské strany" ...153 // Povstání rolnické armády tonghak ...157 // Reformní hnutí z let 1894-1896 ...162 // 14. POČÍNAJÍCÍ NACIONALISMUS A IMPERIALISTICKÁ AGRESE // Klub nezávislosti...168 // Japonská agrese a anexe Koreje ...172 // 385 // DODATKY / Korejský odpor proti japonské agresi ...176 // Rozvoj moderní vlastenecké kultury...180 // 15. PRVNÍ FÁZE JAPONSKÉ NADVLÁDY, 1910-1919 // Teorie a struktura koloniálního státu ...185 // První desetiletí koloniální nadvlády, „období temna" 1910-1919...188 // Japonský soupis půdy...191 // Komunikace a ekonomický rozvoj...194 //
Korejské vlastenecké hnutí v exilu...197 // 16. NACIONALISMUS A SOCIÁLNÍ REVOLUCE, 1919-1931 // Hnutí 1. března ...199 // Reformy kulturní politiky ...204 // Kulturní a politická renesance ...207 // Kulturní nacionalismus a národní nezávislost ...209 // Levicové myšlení a politická kontroverze...214 // Taktika jednotné fronty a korejský komunismus ...216 // 17. NUCENÁ ASIMILACE, MOBILIZACE A VÁLKA // Japonský postup v Asii...220 // Mobilizace zemědělství, průmyslu a pracovních sil...221 // Násilná asimilace a válečná mobilizace...227 // Poslední fáze koloniální nadvlády, 1941-1945 ...231 // 18. OSVOBOZENÍ, ROZDĚLENÍ A VÁLKA, 1945-1953 // Koloniální dědictví a předání moci...236 // Sovětsko-americká rivalita a rozdělení poloostrova...240 // Americká okupace ...243 // Vznik oddělených států ...244 // Korejská válka, 1950-1953 ...247 // 19. AUTORITÁŘSKÉ VLÁDY A PROTESTY, 1948-1990 // I Sung-man a první republika...251 // Dubnová revoluce (1960) a druhá republika ...254 // Éra Pak Čong-huiho ...260 // Opozice, vzpoura, povstání, puč ...266 // Con Tu-hwanova pátá republika, 1981-1988 ...272 // Šestá republika a vyhlídky na demokracii ...278 // 20. EKONOMICKÝ ROZVOJ V HISTORICKÉ PERSPEKTIVĚ, 1945-1990 // Mezinárodní faktory...280 // Vnitřní společenské a politické faktory...288 // Úloha kultury a vhodného načasování...293 // Problémy a vyhlídky...297 // DOSLOV // Korea na prahu tisíciletí, 1990-2000 ...303 // Funkční období prezidenta Ro Tchä-ua a vliv rozpadu // komunistického bloku na KĽDR ...304 // Funkční období prezidenta Kim Jong-sama a Kim Il-songovo úmrtí .. .312 // Funkční období současného prezidenta Kim Tá-džunga, // formálni nástup k moci Kim Il-songova syna Kim Čong-ila...318 //
DODATKY // Chronologický přehled korejských vládců a dynastií...329 // Chronologický přehled nejvýznamnějších událostí...334 // Chronologie nejvýznamnějších událostí KLDR, 1945-2000 ...340 // Vztahy mezi Československem (ČR) a KR v letech 1990-2001 ...348 // Seznam map...350 // Ediční poznámka...351 // Doporučená literatura ...352 // Rejstřík 360

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC