Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Lidové noviny, 2005
576 s. : il., mapy, portréty ; 22 cm

objednat
ISBN 80-7106-457-2 (váz.)
Dějiny států
Obsahuje fotografie, portréty, mapy, rejstřík
Bibliografie na s. 524-539
Indonésie - dějiny - pojednání
000020648
PŘEDMLUVA (Zdeněk Zbořil)...5 // ÚVOD (Zorica Dubovská) // Základní údaje o Indonéském souostroví ...9 // Pojmy Indonésie, Nusantra, Insulinda ...12 // Prameny k nejstarším dějinám Indonésie ...12 // Zeměpisný přehled ...16 // Etnické složení obyvatelstva ...19 // I. POČÁTKY INDONÉSKÝCH DĚJIN DO ROKU 1602 (Zorica Dubovská) // 1. Prehistorie ...25 // Nejstarší existence člověka v Indonéském souostroví...25 // Doba neolitická - příchod protomalajských kmenů (4. tisíciletí př. n.l.)-28 // Doba bronzová - příchod deuteromalajských kmenů (od 3. století př. K. I.) .31 Izolované komunity původního obyvatelstva ...34 // 2. Myšlenkový svět...37 // Nejstarší světonázorové představy a mýty...37 // Dynamismus a animismus...38 // Indické myšlenkové proudy: hinduismus, buddhismus...43 // Indická kultura dobývá Nusantaru...46 // Islám a jeho specifika na indonéském území...50 // 3. Na úsvitu indonéských dějin (5. až 8. století) ...53 // Počátky indického vlivu...53 // Hinduistický stát na východním Kalimantanu (asi 400 n.l.)...55 // Království Tarumanagara na západní Jávě (5. století)...56 // Sriwijaya jako námořní a obchodní velmoc (7. až 8. století) ...59 // Svědectví čínského poutníka I-ťinga...61 // Vrchol slávy Sriwijaye a její úpadek...62 // 4. Státy střední a východní Jávy od 8. století do roku 1292 ...65 // Král Sanjaya a dynastie Šailendrů...66 //
Přesun těžiště politické moci na východní Jávu (10. století) ...71 // Král Airlangga (1019-1042)...73 // Nejstarší dějiny ostrova Báli (850-1077)...75 // Království Janggala a Panjalu (1042-1222)...77 // Singhasarské království (1222-1292)...79 // 5. Sláva a pád Majapahitu (1294-1528)...85 // Nararya Sanggramawijaya a vznik Majapahitu (1294) ...85 // Jayanagara (1309-1328)...87 // Role zemského správce Gajaha Mady při budování impéria...89 // Hayam Wuruk - panovník a člověk (1350-1389)...91 // Hlavní město impéria...93 // Struktura společností a státní správa...96 // NástupciHayamaWuruka ...100 // 6. Pronikání islámu do Nusantary...103 // Politický vývoj Sumatry po pádu Sriwijaye...103 // Události na Malajském poloostrově (1403-1511)...107 // Islám dobývá Jávu (1511-1601) ...109 // Západojavánský stát Pajajaran (11. století až 1579) ...116 // Sultanát v Bantenu (1524-1619) ...117 // Sunan Gunung Jati - vládce Cirebonu ...119 // II. DOBA STŘEDNÍ A VSTUP EVROPANŮ DO INDONÉSKÉ HISTORIE // 7. Evropský kolonialismus a klasické státy v Indonésii (Tomáš Petrů) . 125 // Portugalská Východní Indie...125 // Tažení na Malakku...129 // První kontakt s „ostrovy koření“...131 // Nizozemská Východoindická společnost (1602-1799) ...136 // Boj s anglickou konkurencí...140 // Batávie - ústředí nizozemské říše v Asii...146 // 8. Klasická javánská království v letech 1600-1680 (Tomáš Petrů) 155 //
Počátek expanze Mataramu...155 // Vláda Sultana Agunga - „zlatý věk“ Mataramu ...157 // Dvojí tažení na Batávii, dvojí porážka...160 // Vláda Amangkurata /., období strachu a tyranie...164 // 9. Státy a přístavy na Jávě v letech 1680-1755 (Tomáš Petrů) ...170 // Pronikání Nizozemců na javánský dvůr...170 // Trojí dělení střední Jávy...175 // Kraton - politické, kulturní a náboženské centrum javánského státu 180 // Sultanát Bauten v 17. a 18. století...183 // 10. Válečníci a obchodníci v západní Indonésii // v 16. až 18. století (Tomáš Petrů)...187 // Aceh a portugalská Malakka...187 // Vláda Iskandara Mudy - zlatý věkAcehu // „Vláda žen" v Acehu... // PádMalakky do rukou VOC // 11. Východní Indonésie v 17. a 18. století (Tomáš Petrů)...198 // Boje o ovládnutí „ostrovů koření"...198 // Obchod a války na jižním Sulawesi v 17. století...203 // Makasarská válka (1660-1669) ...205 // Nusa Tenggara - ostrovy na konci světa...207 // 12. Období reforem, chaosu a imperiálního kolonialismu, // 1800-1910 (Zdeněk Zbořil)...210 // Dědictví VOC a vznik Nizozemské Východní Indie...210 // Jávská válka na Jávě a válka padri na Sumatře // v první polovině 19. století. ...217 // Nizozemská koloniální expanze. // Cultuurstelsel a agrární zákon, 1830-1870 ...222 // Insulinda, čestný dluh a etická politika, 1870-1910 ... 226 //
III. NOVÉ DĚJINY NIZOZEMSKÉ VÝCHODNÍ INDIE A INDONÉSIE (Zdeněk Zbořil) // 13. Od emancipace k nezávislosti, 1910-1945 ...233 // Budi Utomo.javánský nacionalismus a indonéské politické probuzení ... 233 // Vznik politických stran a první pokus o demokracii, 1911-1927 ... 238 // Přísaha mládeže a Indonésie žaluje! -1928-1934 ... 245 // Nový centralismus, represe a dvojí appeasement, 1934-1942 ... 247 // Indonésie a „velká východoasijská oblast společné prosperity", 1942-1945.252 Od emancipace k vyhlášení nezávislosti 17. srpna 1945 ...257 // 14. Indonéská revoluce a války za nezávislost, 1945-1949...259 // lndonéská republika a její nezávislost ...259 // Policejní akce a jednání o uznání nezávislosti...267 // Revoluční rok 1948 a Gottwaldův plán...275 // Konference K kulatého stolu a Spojené státy Indonésie...284 // 15. Sukarnova cesta od svobody k řízené demokracii // a indonéské tragédii, 1950-1965 ...290 // Z Blitaru do Bogoru, 1901-1970 ...290 // Návrat k principům Panca Sila a obrana jednotného státu, 1950-1959 ... 298 // Řízená demokracie a NASAKOM, 1960-1965 ... 307 // Politika konfrontace a první pokusy o regionální integraci...311 // Indonéská tragédie, 1965-1966 ... 315 // 16. Nový pořádek, cesta k prosperitě a nová krize, 1966-2005 ...322 // Konflikt ORLA a ORBA a zavedení nového pořádku ...322 // Nová industrializace a cesta k prosperitě...329 // Indonésie a její zahraniční politika v období ORBA...336 // Problém Východního Timoru ...342 // Zvláštn í případ zvláštní oblasti Aceh ...352 // Reformasi, gotong royong a třetí pokus o demokracii, 1998-2005 ... 357 //
IV. NÁSTIN INDONÉSKÉ KULTURY (Zorica Dubovská) // 17. Indonéská architektura klasického období...379 // Stavitelské památky na střední Jávě ...380 // Javanizace výtvarného umění...386 // Bali a Sumatra...390 // 18. Písemnictví...392 // Starojavánská literatura - poezie a próza ...392 // Středojavánská literatura ...394 // Literatura islámského období...395 // Literatura sundánská...397 // Malajská literatura jako předchůdce literatury indonéské...397 // Vývoj indonéské literatury od jejího vzniku do konce 20. století...399 // 19. Scénické umění ...403 // Magicko-rituální obřady...403 // Javánské stínové divadlo...406 // Taneční drama...412 // Divadelní formy na ostrově Bali...415 // Scénické umění moderní doby...421 // 20. Česko a československo-indonéské vztahy // (Zorica Dubovská, Zdeněk Zbořil)...424 // Čechoslováci, Češi a Indonésané...424 // Cestovatelé a jejich cestopisy...424 // Politické, ekonomické a kulturní vztahy mezi Indonésií, // Československem a Českou republikou...430 // Indonésie, Indonésané a indonéština v České republice a v Československu ...441 //
DODATKY (Zorica Dubovská, Tomáš Petrů, Zdeněk Zbořil) // Chronologie významných událostí...451 // Přehled dynastií, vládců, guvernérů, prezidentů a vlád...482 // Co víme o indonéských dějinách a jejich periodizaci...494 // Slovníček indonéských a jiných pojmů ...501 // Ediční poznámka...522 // Seznam map ...523 // Vybraná bibliografie ...524 // Encyklopedie / Slovníky a bibliografie / Publikované prameny / Deníky, vzpomínky, paměti, politické projevy, cestopisy í Literatura / Internetové odkazy / Indonesistická literatura českých, slovenských a jiných autorů v češtině, vzpomínky, politické projevy, cestopisy, beletrie / Odborné články, stati a studie v češtině / Vědecké a diplomové práce v rukopisech / Časopisy // Rejstřík ...540
(OCoLC)85164749
cnb001630631

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC