Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
1. vyd.
Praha : Svoboda, 1976
478 s. ; 21 cm

objednat
ruština
Autoři zachycují hlavní etapy vývoje sovětské společnosti od Velké říjnové socialistické revoluce do počátku 70 let. Nepopisují však pouze významné události, ale věnují pozornost pracovnímu hrdinství sovětských lidí, jehož výsledky přetvořily Rusko v socialistický stát.
000020689
Předmluva 5 // I. Socialistická revoluce v Rusku 7 // Svržení samoděržaví 7 // Dvojvládí 11 // Narůstání socialistické revoluce 17 // Ozbrojené povstání 25 // Vyhlášení sovětské moci v Rusku 33 // Triumfální tažení sovětské moci 36 // Uzavření brestlitevského míru 40 // První revoluční přeměny 43 // II. Boj proti cizí intervenci a vnitřní kontrarevoluci // (1918—1920) 51 // Začátek intervence a občanské války 51 // Sovětská republika v ohnivém kruhu 56 // Rozhodující vítězství Rudé armády 67 // Válečný komunismus 77 // Osvobození celé země 79 // III. Nová ekonomická politika. Obnova národního hospodářství (1921—1925) 83 // Konec diplomatické izolace 83 // Přechod к nové ekonomické politice 91 // Úspěšná obnova národního hospodářství 99 // Leninův plán socialistické výstavby 101 // Veřejný a politický život 104 // Vytvoření SSSR 107 // IV. Zahájení rekonstrukce národního hospodářství // (1926—1928) 111 // Mezinárodní postavení SSSR v letech 1926—1932 111 // Začátek socialistické industrializace 115 // Orientace na kolektivizaci zemědělství 125 // Vytlačení soukromého kapitálu z průmyslu a obchodu 133 // V. První pětiletka [1928—1932] 139 // Vypracování a schválení plánu 139 // Vítězství kolchozního zřízení 156 // Změna pracovních a životních podmínek. Odstranění // nezaměstnanosti 164 // VI. Dokončení rekonstrukce sovětského národního hospodářství (1933—1937) 173 // Orientace na zvládnutí nové techniky 173 // Začátek stachanovského hnutí. Splnění druhé pětiletky před stanoveným termínem 188 // Upevnění kolchozního zřízení 199 // Rozhodující úspěchy kulturní revoluce 207 // VII. Výsledky přechodného období. Vítězství socialismu v SSSR 221 // Předpoklady úspěchů 221 //
Oslava z roku 1936 228 // Zajištění naprosté hospodářské nezávislosti. Růst mezinárodní autority SSSR 233 // VIII. SSSR v předvečer Velké vlastenecké války, (1938—1941) 248 // Boj SSSR za mír 248 // Začátek třetí pětiletky 254 // Vstup nových republik a oblastí do Svazu sovětských socialistických republik 261 // Přípravy země к obraně 265 // IX. Velká vlastenecká válka (1941—1945) 271 // První měsíce války 271 // Bitva u Moskvy 277 // Vítězství u Stalingradu 282 // Válka bez fronty 288 // Vyhnání okupantů z území SSSR 292 // Ukončení války 302 // X. Na cestě ke konečnému vítězství socialismu v SSSR (1946—1958) 309 // Pronikavé změny v mezinárodní situaci 309 // Překování mečů na rádla 316 // Posílení státního a společenského zřízení 343 // Vzestup hospodářství. Obdělání panenské půdy 348 // XI. SSSR v období rozvinuté výstavby komunismu // (1959—1974) 368 // Další růst sil pokroku a socialismu na mezinárodním poli 368 // Přechod к budování materiálně technické základny komunismu 372 // Boj za splnění sedmiletého plánu na léta 1959—1965 386 // Začátek osmé pětiletky. Padesáté výročí sovětské země 401 // Vstříc XXIV. sjezdu KSSS 422 // Historické usnesení XXIV. sjezdu KSSS 436 // Plnění mírového programu 447 // Sovětský svaz v deváté pětiletce 460 // závěru 473
(OCoLC)42142770
cnb000133980

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC