Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:25x 
BK
Vyd. 1.
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997
493 s. : il., mapy, portréty ; 22 cm

objednat
ISBN 80-7106-152-2 (váz.)
Dějiny států
italština
2. dotisk 2004
Obsahuje bibliografii na s. 399-404 a rejstřík
000020713
OBSAH // Předmluva ...5 // I. ČÁST // 1. NA PRAHU ROKU TISÍC // Místo Itálie v rámci středověké Evropy ...11 // Námořní města ...14 // Města a venkov po prvním tisíciletí ...19 // Komuna ...21 // Normanské království na jihu země ...24 // Komuny a říše ...28 // Vítězství polycentrismu v životě Itálie ...34 // 2. EPOCHA KOMUN // „Italská města" ...38 // Františkánské „obrození" ...44 // Intelektuálové a lidový jazyk ...49 // Dante Alighieri ...53 // 3. KRIZE A VITALITA PŘECHODNÉHO OBDOBÍ // Itálie a krize 14. století ...55 // /Penálky: mezi mořem a pevninou ...62 // Janov: město-podnik ...65 // Florencie: na cestě od republiky k principátu ...68 // Milánský stát: odViscontiů k Sforzům ...71 // Neapolské království a Sicílie ...76 // Zrození papežského státu ...79 // Vzdělanci a krize: Petrarca a Boccaccio ...82 // 4. VELIKOST A ÚPADEK (1450-1550) // Humanismus ...86 // Humanisté v italské společnosti ...89 // Itálie ve druhé polovině 15. století ...92 // Florencie: představitelka rovnováhy sil a renesance ...97 // Savonarola a Karel VIII ...101 // Vpád Ludvíka XIL; Benátky v době bitvy u Agnadella ...106 // Doba papeže Lva X ...109 // Niccolo Machiavelli ...113 // Itálie jako součást říše Karla V. a vyplenění Říma ...116 // Vzdělanci a koncil ...120 // Upevnění španělské nadvlády a nástup protireformace ...123 // 5. ÚPADEK A ROZMACH (1550-1600) // Babí léto italského hospodářství ...128 // Španělské državy // Velkovévodství toskánské // Savojský Piemont // Benátky po Agnadellu // Janov a jeho bankéři // Řím a církevní stát // Intelektuálové doby protireformace // Giordano Bruno a Tommaso Campanella // 6. STOLETÍ STAGNACE // Itálie na okraji evropského dění // Hospodářská krize v 17. století // Protišpanělské vzpoury v jižní Itálii //
Od Galilea kVicovi: dvě kultury v italském 17. století // II. ČÁST // 7. ITÁLIE A OSVÍCENSTVÍ // Itálie a Evropa ...179 // Zemědělství a reformy ...182 // Italští intelektuálové za osvícenství ...185 // 8. VĚK REFOREM // Habsburský reformismus: Lombardie ...191 // Habsburský reformismus: Toskánsko a Modena ...195 // Bourbonský reformismus: Neapol, Sicílie a Parma ...198 // Státy bez reforem ...202 // Zvláštní případ: savojský Piemont ...206 // 9. FRANCOUZSKÁ REVOLUCE A ITÁLIE // Jakobínská Itálie ...210 // „Sesterské republiky" a reakce roku 1799 ...212 // Napoleonská Itálie ...216 // Konec napoleonské nadvlády ...220 // 10. RESTAURACE A ROMANTISMUS // Restaurace a vzpoury vletech 1820-1821 ...224 // Kultura v období restaurace. Manzoni a Leopardi ...229 // Červencová revoluce a Itálie ...233 // 11. PORÁŽKY RISORGIMENTA // Giuseppe Mazzini a Mladá Itálie ...236 // Umírnění ...239 // Hospodářská a politická situace v předvečer roku 1848 ...241 // Italský osmačtyřicátý ...245 // 12. VÍTĚZSTVÍ RISORGIMENTA // Italská demokracie v letech 1849-1857 ...251 // Cavour a Piemont ...253 // Cavourova diplomacie a druhá válka za nezávislost ...257 // Výprava Tisíce a sjednocení Itálie ...260 // Umění a kultura risorgimenta ...263 // Těžký začátek // Cena za sjednocení ...266 // Historická pravice a „římská otázka" ...269 // Hospodářská politika pravice ...273 // Upevňování pořádku ...274 // 14. POČÁTKY A TVAŘ ITALSKÉHO KAPITALISMU // Zemědělská krize a venkovský svět ...279 // Kapitalistický vývoj a pruská cesta ...283 // Trojspolek a koloniální ambice ...286 //
Literární a kulturní život ...288 // 15. KRIZE KONCE STOLETÍ // Francesco Crispi ...292 // Počátky socialistického hnutí ...294 // Znovu Crispi ...297 // Přelom století ...300 // 16. PATNÁCT LET „BELLE ÉPOQUE" // Hodina socialismu // Hospodářský a průmyslový vývoj // Giolittiho systém // „Italietta" // Levý a pravý antigiolittismus // Libyjská válka a všeobecné hlasovací právo // 17. OD VÁLKY k FAŠISMU // Vstup do války // Itálie ve válce // Neuskutečněná revoluce // Hospodářská krize a počátky fašismu // Příchod fašismu k moci // 18. OD FAŠISMU k VÁLCE // Cesta k fašistickému režimu // Itálie fašistická a Itálie skutečná // Hospodářská krize a korporativní ekonomika // Od agrese proti Etiopii ke vstupu do války // Antifašismus // 19. POSLEDNÍ DESETILETÍ // Itálie ve druhé světové válce ...353 // „Pětačtyřicet dní" a příměří ...356 // Hnutí odporu ...359 // Naděje a deziluze poválečné doby ...362 // Hospodářský zázrak a komunistická strana ...367 // 20. BOHUMÍR KLÍPA: ITÁLIE POSLEDNÍCH TŘICETI LET // Vláda se socialisty ...371 // Italský osmašedesátý a následující stávková vlna ...375 // Čas Rudých brigád ...379 // Itálie osmdesátých let ...384 // Intelektuálové v neklidné době ...389 // Konec první republiky? ...392 // DODATKY // Výběr literatury a pramenů ...399 // Chronologické tabulky ...405 // Chronologický přehled významných událostí ...440 // Rejstřík ...452
(OCoLC)38973225
cnb000281441

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC