Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Lidové noviny, 2001
602 s. : il.

objednat
ISBN 80-7106-405-X (váz.)
Dějiny států
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Kapitolu o česko-maďarských vztazích napsal prof. Richard Pražák
Obsahuje ilustrace, fotografie, mapky, předmluvu, rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 532-540
Maďarsko - dějiny - pojednání
000020725
OBSAH // PŘEDMLUVA ...5 // ÚVAHY O SYMBOLICKÉ GEOGRAFII...7 // 1. ZEMĚ, NÁRODY, STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ ...14 // Před příchodem Maďarů: starověké kultury // a nomádští nájezdníci...14 // Z Asie na periférii Západu ...26 // 2. BUDOVÁNÍ STŘEDOVĚKÉ MONARCHIE (895-1301) ...33 // Šípy a rádla Maďarů: zábor, nájezdy a usazení ...33 // Dynastická politika a křesťanství, světci a zákonodárci ...41 // Feudální Uhry do poloviny 13. století ...54 // Druhé založení Uher a poslední Arpádovci ...65 // 3. ZLATÝVĚK A ÚPADEK (1301-1526) ...71 // Anjouovská monarchie ...73 // Vzpurní baroni a váhaví vládcové, osmanské výboje // a charismatický vojevůdce ...86 // Král Matyáš Korvin a renesance v Uhrách ...103 // Krize a „odklon“ Uher od Západu...113 // 4. UHRY MEZI DVĚMA ŘÍŠEMI (1526-1711) ... 122 // Baštou křesťanství neboli trojdílné Uhry ...123 // Protestanté versus katolíci ...134 // Mír, válka a století uherského úpadku ...142 // Vyhnání Osmanů a Rákócziho válka za nezávislost ...163 // 5. OSVÍCENSTVÍ, REFORMA A REVOLUCE (1711-1848)... 173 // Panovník a stavy - meze kompromisu...175 // Panovník a stavy - meze osvícenství ...188 // Neosvícenský absolutismus a období uherských reforem ...202 // Revoluce a válka o nezávislost v letech 1848-1849 ...224 // 6. PŘÍCHOD MODERNÍ DOBY A ÚPORNOST STARÉHO ŘEŽIMU // (1849-1918) ...237 // Neoabsolutismus a vyrovnání ...239 // „Šťastné mírové časy“ aneb přelud velikosti...254 // Pokrok, blahobyt a květy rozkladu ...279 // Uhry za první světové války ...295 // 7. HLEDÁNÍ IDENTITY (1918-1945) ...301 // Revoluce a rozdělení země. Maďarsko v nové Evropě...303 // Konsolidace a zkoušky konzervativního režimu ...318 // Hitlerovým zdráhavým satelitem; druhá světová válka ...335 // 8. UTOPIE A JEJICH FIASKA (1945-1989)...357 // Rekonstrukce, demokracie a „lidová demokracie“ ...360 //
Padesátá léta: stalinismus, „nový kurz" a revoluce v roce 1956 .374 // „Nejdelší cesta od kapitalismu ke kapitalismu" // aneb meze reálného socialismu ...394 // 9. PROZATÍMNÍ EPILOG (1989-2000) ...426 // ČESKO-MAĎARSKÉ VZTAHY (napsal Richard Pražák) ...432 // Od pádu velkomoravské říše do zániku samostatného // českého a uherského státu (do 1526) ...432 // Ve stínu Osmanů i Vídně (1526-1740) ...447 // Od osvícenství ? zániku habsburské říše (1740-1918) ...458 // Ve svobodných a samostatných státech (od 1918 do současnosti) ...484 // DODATKY ...503 // Chronologický přehled významných událostí ...505 // Panovníci a hlavy státu; ministerští předsedové ...519 // Rodokmeny panovnických dynastií ...525 // Výběr z literatury ...532 // Rejstřík ...541 // Obsah... 601//

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC