Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(20) Půjčeno:280x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2006
328 s. : il., portréty ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 80-247-0871-X (brož.)
ISBN 978-80-247-0871-3 (dotisk ; brož.)
ISBN 978-80-247-6966-0 (online ; pdf)
Psyché
Obsahuje bibliografie na s. 301-317, bibliografické odkazy a rejstříky
Popsáno podle tištěné verze
000020750
OBSAH // O AUTORCE...10 // PŘEDMLUVA...11 // DILA // VÝVOJ PSYCHOLOGIE V RÁMCI NOVODOBÉ EVROPSKÉ // FILOZOFIE // 1. RACIONALISMUS...17 // 1.1 René Descartes ( 1596-1650) ...17 // 1.2 Baruch (Benedikt) Spinoza (1632-1677)... 21 // 1.3 Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) ... 23 // 1.4 Christian Wolff (1679-1754)... 26 // 2. EMPIRISMUS A ASOCIANISMUS...27 // 2.1 Empirismus ...27 // 2.1.1 Francis Bacon ( 1561-1626)... 27 // 2.1.2 Thomas Hobbes (1588-1679)... 29 // 2.1.3 John Locke (1632-1704)... 31 // 2.1.4 George Berkeley (1685-1753) 34 // 2.2 Asocianismus ...36 // 2.2.1 David Hume (1711-1776)... 36 // 2.2.2 David Hartley (1705-1757)... 38 // 2.2.3 John Stuart Mill (1806-1873)... 40 // 3. OSVÍCENSTVÍ ...43 // 3.1 Voltaire (1694-1778) ... 44 // 3.2 Julien Offray de La Mettrie( 1709-1751)... 45 // 3.3 Etienne Bonnot de Condillac (1715-1780)... 47 // 3.4 Jean-Jacques Rousseau ( 1712-1778)... 49 // 4. NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE...53 // 4.1 Immanuel Kant (1724-1804) ... 53 // 4.1.1 Kantova teorie poznání...54 // 4.1.2 Kantova etika...56 // 4.2 Johann Friedrich Herbart (1776-1841)... 56 // 4.2.1 Některé ohlasy Herbartova učení...58 // 4.3 Arthur Schopenhauer (1788-1860)... 59 // 4.4 Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900)... 62 // 4.4.1 Některé ohlasy Nietzscheho učení...65 // DIL ? // VZNIK A VNITRNÍ DIFERENCIACE OBORU PSYCHOLOGIE // PREDPOKLADY VZNIKU PSYCHOLOGIE JAKO SAMOSTATNE VEDY 69 // 5.1 Filozofické předpoklady...69 // 5.1.1 Auguste Comte (1798-1857)...
69 // 5.1.2 Herbert Spencer (1820-1903)... 71 // 5.2 Vývojové teorie...72 // 5.2.1 Charles Darwin (1809-1882)... 73 // 5.3 Rozvoj fyziologie...77 // 5.3.1 Johannes Müller (1801-1858)... 78 // 5.3.2 Hermann von Helmholtz (1821-1894)... 79 // 5.3.3 Jan Evangelista Purkyně (1787-1869) ... 81 // 5.3.4 Ewald Hering (1834-1918)... 82 // 5.4 Rozvoj neurologie...82 // 5.4.1 Frenologie...83 // 5.4.2 Lokalizace řečových center...84 // 5.5 Psychofyzika...84 // 5.5.1 Ernst Heinrich Weber (1795-1878)... 84 // 5.5.2 Gustav Theodor Fechner (1801-1887)... 85 // 5.5.3 Stanley Smith Stevens ( 1906-1973)... 87 // ZAKLADATELÉ SAMOSTATNÉ PSYCHOLOGIE ...H9 // 6.1 Wilhelm Maximilian Wundt ( 1832-1920)... 89 // 6.2 Francis Galton (1822-1911)... 92 // 6.3 Hermann Ebbinghaus ( 1850-1909)... 94 // 6.4 William James (1842-1910)... 96 // HISTORICKÉ PSYCHOLOGICKÉ ŠKOLY...101 // 7.1 Empirické a experimentální psychologické školy...101 // 7.1.1 Strukturalismus...101 // 7.1.2 Funkcionalismus...102 // 7.1.2.1 Vznik aplikované psychologie...105 // 7.1.3 Francouzská psychologie...108 // 7.1.4 WUrzburská škola ...113 // 7.2 Psychologické školy ovlivněné filozofií...115 // 7.2.1 Duchovědná psychologie...116 // 7.2.2 Psychologie aktu...118 // 7.2.3 Vznik fenomenologie...120 // 7.2.3.1 Carl Stumpf (1848-1936)...120 // 7.2.3.2 Edmund Husserl (1859-1938)...121 // 7.2.4 Filozofie života...123 // 7.2.5 William McDougall (1871-1938)...125 // Díl C // HLAVNÍ SMĚRY PSYCHOLOGIE 20. STOLETÍ ÚVOD
? DÍLU C... // ? // GESTALTISMUS - TVÁROVÁ PSYCHOLOGIE // 8.1 Vznik gestaltismu... // 8.2 Lipská celostní škola... // 8.3 Berlínská škola... // 8.3.1 Max Wertheimer (1880-1943) ... // 8.3.2 Wolfgang Köhler (1887-1967). . . . // 8.3.3 Kurt Koffka (1886-1941)... // 8.3.4 Karl Duncker (1903-1940)... // 8.3.5 Kurt Lewin (1890-1947)... // 8.4 Neogestaltismus ... // 8.4.1 Kurt Goldstein ( 1878-1965)... // 8.4.2 Leon Festinger (1919-1989)... // 8.5 Závěr... // BEHAVIORISMUS... // 9.1 Předchůdci behaviorismu // 9.1.1 Ruská reflexní škola... // 9.1.2 Edward Lee Thorndike ( 1874-1949). // 9.2 Raný behaviorismus J. B. Watsona... // 9.3 Neobehaviorismus... // 9.3.1 Edward Chace Tolman ( 1886-1959) . // 9.3.2 Clark Leonard Hull (1884-1952) . . // 9.3.3 Burrhus Frederic Skinner ( 1904-1990) // 9.4 Hodnocení behaviorismu... // 10. PSYCHODYNAMICKÁ PSYCHOLOGIE... // 10.1 Psychoanalýza... // 10.1.1 Sigmund Freud ( 1856-1939)... // 10.1.2 Ego-psychologie... // 10.1.3 Britská škola objektních vztahů... // 10.1.4 Americká škola objektních vztahů... // 10.1.5 Psychologie self Heinze Kohúta (1913-1981) // 10.2 Slavní odpadlíci... // 10.2.1 Alfred Adler ( 1870-1937) ... // 10.2.2 Carl Gustav Jung ( 1875-1961 ) . . // 10.2.3 Otto Rank (1884-1939) ... // 10.2.4 Wilhelm Reich (1897-1957) . . . // 10.3 Kulturní psychoanalýza... // 10.3.1 Karen Horneyová (1885-1952) . // 10.3.2 Erich Pinchas Fromm (1900-1980) // 10.3.3 Harry Stack Sullivan ( 1892-1949) // 130 // 131 // 131
// 132 // 133 133 // 137 // 138 // 140 // 141 144 144 147 147 // 149 // 149 // 149 // 153 // 155 // 159 // 160 162 165 167 // 169 // 169 // 169 // 175 // 177 // 182 // 186 // 189 // 190 // 191 195 197 200 200 201 203 // 11. EXISTENCIÁLNI A HUMANISTICKÁ PSYCHOLOGIE ...207 // 11.1 Evropská existenciálni psychologie a její filozofická východiska...208 // 1.1.1 Soren Aabye Kierkegaard (1813-1855 )... 208 // 1.1.2 Martin Heidegger (1889-1976) ... 209 // 1.1.3 Daseinsanalýza...211 // 1.1.4 Logoterapie Viktora E. Franklad 905-1997)... 214 // 1.1.5 Ronald David Laing (1927-1989)... 216 // 11.2 Humanistická psychologie...218 // 1.2.1 Abraham Harold Maslow (1908-1970)... 219 // 1.2.2 Rollo R. May (1909-1994)... 220 // 1.2.3 Carl Ransom Rogers (1902-1987)... 223 // 12. KOGNITIVNÍ PSYCHOLOGIE...227 // 12.1 Kuhnovo pojetí vědeckých revolucí...227 // 12.2 Zakladatelé kognitivní psychologie ...228 // 12.2.1 George Armitage Miller (1920)... 228 // 12.2.2 Jerome Seymour Bruner (1915)...230 // 12.2.3 Ulric Neisser (1928)... 232 // 12.3 Umělá inteligence...233 // 12.3.1 Alan Mathison Turing (1912-1954)... 233 // 12.3.2 Herbert A. Simon a Allen Newell...234 // 12.4 Výzkum imaginace...236 // 12.5 Teorie modulů Jerryho A. Fodora...238 // 12.6 Konekcionismus...240 // 12.7 Závěr...241 // 13. TRANSPERSONÁLNÍ PSYCHOLOGIE ...243 // 13.1 Vznik transpersonální psychologie...243 // 13.2 Předchůdci transpersonální psychologie...244 // 13.3 Psychedelické hnutí...246 // 13.3.1 Druhy
psychedelické zkušenosti...247 // 13.4 Předmět studia transpersonální psychologie...249 // 13.5 Některé přírodovědné teorie rozšířeného vědomí...250 // 13.6 Významní transpersonální psychologové ...252 // 13.7 Závěr...255 // DIL I) // ÚVOD DO POSTMODERNI PSYCHOLOGIE // V ŕ // 14. POČÁTKY POSTMODERNI PSYCHOLOGIE...259 // 14.1 // 14.2 // Předchůdci postmoderní psychologie ...261 // Někteří tvůrci postmoderního stanoviska...262 // 14.2.1 Gregory Bateson (1904-1980)... 263 // 14.2.2 Humberto Maturana a Francisco Varela...266 // 14.2.3 Michel Foucault (1926-1984)... 270 // 14.2.4 Jacques Derrida (1930-2004)... 273 // 14.2.5 Kenneth J.Gergen (1934)... 275 // 15. NEKTERE SMERY POSTMODERNI PSYCHOLOGIE...279 // 15.1 Sociální konstrukcionismus ...279 // 15.1.1 Psychoterapie jako sociální konstrukce...281 // 15.1.2 Hodnocení psychologického sociálního konstrukcionismu...283 // 15.2 Diskurzivní analýza...284 // 15.2.1 Foucaultovská diskurzivní analýza...284 // 15.2.2 Diskurzivní psychologie Pottera a Edwardse ...286 // 15.3 Kritika hlavního proudu psychologie...288 // 15.3.1 Kritika klinické psychologie...290 // 15.3.2 Kritika vývojové psychologie...292 // 15.3.3 Feministická psychologie ...292 // 15.4 Narativní psychologie ...296 // 15.4.1 Vznik narativní psychologie...296 // 15.4.2 Soudobá narativní psychologie...298 // LITERATURA...301 // REJSTŘÍK JMENNÝ...319 // REJSTŘÍK VĚCNÝ...323
(OCoLC)85554888
cnb001687589

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC