Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1
České Budějovice : Veduta, 2004
351 s.,xvi s.příl. : il.

objednat
ISBN 80-86829-05-7 (váz.)
Šlechta zemí České koruny ; Sv. 1
Obsahuje předmluvu, úvod, ilustrace, portréty, tabulky, mapy, rodokmeny, poznámky, resumé, seznam příloh a vyobrazení, jmenný restřík, místní rejstřík
Bibliografie: s. 283-291
Kinští (rod šlechtický čes.) - dějiny - pojednání
000020773
Obsah // Předmluva... 7 // Úvod...9 // 1. Na vzestupu... 15 // 1 Bouřlivák na Karlštejně (Jan Vchynský, t 1590)... 16 // 2. Do panského stavu (Radslav Vchynský, t 1619)... 21 // 3. Vchynští kontra Rudolf II...29 // II. V pohnutých časech...39 // 1. Účast Vchynských na protihabsburské rebelii // (Oldřich. 1583-1620; Radslav ml., 1582-1660) ... 40 // 2. Spojencem Albrechta z Valdštejna // (Vilém Vchynský, 1574-1634)... 47 // 3. Dobrodruh i zakladatel (Václav Vchynský, 1572-1626)... 53 // III. Velké století Kinských...61 // 1. Císařský diplomat a Balbínův ochránce // (František Oldřich Kinský, 1634-1699)... 62 // 2. Osm panství, sedm synů // (Václav Norbert Oktavián Kinský, 1642-1719)... 72 // 3. Kancléřem Marie Terezie (Filip Josef Kinský, 1700-1749) .. 86 // 4. První kníže (Štěpán Vilém Kinský, 1679-1749)... 99 // IV. Manufakturníci, osvícenci, vojáci, vlastenci... 113 // 1. Šlechtický kapitalista // (Josef Jan Maxmilián Kinský 1705-1780, Sloup)... I 14 // 2. Spoluzakladatel Učené společnosti // (František Josef Kinský, 1739-1805)... 122 // 3. Mezi nekatolíky (Filip Kinský, 1742-1827)... 133 // 4. Přítel Palackého (Rudolf Kinský. 1802-1836; knížecí větev) 146 // 5. Mladší větve v 19. století // (Kostelec nad Orlicí; Náměšť na Hané)... 160 // V. V nové době... 167 // 1. Enfant terrible rodu // (Oktavián Kinský. 1813-1896; chlumecká větev)... 168 // 2. Pacifistka (Berta Suttnerová-Kinská, 1843-1914)...
177 // 3. Vězněm K. H. Franka // (František Kinský. 1879-1975; kostelecká větev)... 182 // 4. Od věrnosti císaři k obraně republiky // (Zdenko Radslav Kinský, 1896-1975; chlumecká větev)... 189 // 5. Nepřítel státu (Oldřich Kinský. 1893-1938; knížecí větev). 201 // 6. Vedlejší větve (Sloup; Lešná; Matzen)...206 // Závěr: Kinští po roce 1945... 213 // IiXKURS // Majetek rodu Kinských...215 // 1. Přehled nejvýznamnějších českých a moravských // panství Kinských...215 // 2. Městské domy a paláce Kinských v Praze a ve Vídni 226 // Poznámky...233 // Prameny ...283 // Literatura...285 // Resumé...293 // Seznam zkratek...295 // Přílohy...297 // 1. Erb Kinských ...297 // 2. Nejvyšší dvorští a zemští úředníci z rodu Kinských 298 // 3. Držitelé řádu zlatého rouna z rodu Kinských...299 // 4. Rodokmen Kinských ...300 // 5. Seznam příloh a vyobrazení...311 // Ediční poznámka ...321 // Jmenný rejstřík...324 // Místní rejstřík...345

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC