Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Garamond, 2004
410 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 80-86379-59-0 (váz.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje bibliografii na s. 373-395 a rejstřík
Prusko - dějiny - pojednání
000020853
OBSAH // PŘEDMLUVA // První díl: RANÉ DĚJINY PRUSKA // I. kapitola: PRUSKÝ ŘÁDOVÝ STÁT ...9 // Hermann von Salza - Bitva u Grunwaldu (něm. Tannenberg) v roce 1410 - Toruňský mír a zánik řádu - Sekularizace řádového státu: Pruské vévodství // II. kapitola: OSUDY BRANIBORSKA DO ROKU 1640 ... 15 // Askánci v Braniborsku - Falešný Valdemar - Udělení léna Hohenzol-lernüm - Dispositio Achillea - Přestup Joachima II. ? reformaci - Reformace Jana Zikmunda; Kleve - Mark - Ravensberg připadají Braniborsku - Nešťastný osud Braniborska za třicetileté války // III. kapitola: VELKÝ KURFIŘT...25 // Střídání spojenců - Bitva u Fehrbellinu -Knížecí absolutismus -Správa a armáda - Příchod hugenotů // Druhý díl: PRUSKÉ DĚJINY 1701-1871 // IV. kapitola: PRUSKO SE STÁVÁ KRÁLOVSTVÍM...35 // Korunovační slavnost a její význam - Kulturní počiny prvního pruského krále - Rád Černé orlice // V. kapitola: FRIDRICH VILÉM I. - KRÁL VOJÁKŮ...40 // Svazek pietismu a kasáren -Generální direktorium - Merkantilismus -Typ nového úředníka a důstojníka - Armáda - Závěť z roku 1722 -Králova zbožnost // VI. kapitola: FRIDRICH VELIKÝ 1740-1763 ... 52 // Korunní princ - První slezská válka - Druhá slezská válka - Mírové desetiletí - Sedmiletá válka - Hubertusburský mír // VIL kapitola: FRIDRICH VELIKÝ 1763-1786 ... 67 // Důsledky mírové smlouvy - První dělení Polska - Obnova země - Justiční reforma a
všeobecné zemské právo - Toleranční myšlenka - Fridrichův způsob vlády - Králův étos - Pruské státní vlastenectví - Sociální struktura státu - Knížecí spolek - Fridrichova smrt // VIII. kapitola: OD SMRTI FRIDRICHA VELIKÉHO // K TYLŽSKÉMU MÍRU...85 // Fridrich Vilém II. - Architektura, literatura a umění - Zahraniční politika - Občanský král Fridrich Vilém III. - Bitva u Jeny a Auerstedtu -Tylžský mír - Kontribuce // IX. kapitola: OBDOBÍ REFOREM...96 // Kritická sebereflexe - Svobodný pán vom und zum Stein - Osvobození sedláků - Organizační edikt a městské nařízení - Hardenbergovy reformy - Emancipace Židů - Organizace armády - Reformy školství // X. kapitola: OSVOBOZOVACÍ VÁLKY...110 // Napoleonova říše - Yorck v Taurogenu - Zahájení osvobozovacích válek - První bitvy - Bitva národů u Lipska - Obsazení Francie - Bitva u Ligny a u Waterloo - Pruské zisky na Vídeňském kongresu // XI. kapitola: ROZHODNUTI Z ROKU 1815...127 // Německý spolek - Charakter a poslání - Svatá aliance - Intervenční princip // XII. kapitola: VÝVOJ PRUSKA V LETECH 1815-1840 ... 136 // Úpadek reformních myšlenek - Boj o ústavu - Zákon o provinčních stavech - Státní rada - Úřednictvo v době restaurace - Celní spolek -Architektura - Pruská unie - Konflikt s kolínským biskupem - Stagnace zahraniční politiky, polská otázka - Králova smrt // XHL kapitola: FRIDRICH VILÉM IV. DO ROKU 1848... 155 // Osobnost nového
krále - První vládní činy - Církevní politika - Spojený zemský sněm - Kontrarevoluce - Pruská ústava // XIV. kapitola: „DESETILETÍ REAKCE“...171 // Německá otázka - Odmítnutí císařské koruny - Olomoucké punktace - Politická konstelace v padesátých letech 19. století - Polská otázka -Sociálně historické změny - Světový názor strany Kreuzzeitung - Pruský liberalismus - Strana Wochenblattpartei - Neutralita Pruska za krymské války - Od ideové politiky ? reálné politice - Odchod Fridricha Viléma IV. // XV. kapitola: KRÁL VILÉM I. // A BISMARCKOVO ZALOŽENÍ RÍŠE...197 // Regentství - Vojenský konflikt - Povolání Bismarcka - Frankfurtský // sjezd - Dánská válka - Válka s Rakouskem - Anexe - Nové formování politických stran - Severoněmecký spolek a Celní parlament - Emžská depeše a válka proti Francii - Založení říše ve Versailles - Nová říšská ústava // Třetí díl: PRUSKÉ DĚJINY PO ROCE 1871 // XVI. kapitola: DĚJINY PRUSKA // OD ROKU 1871 DO SOUČASNOSTI...227 // Postavení Pruska v nové říši - Pruské zákonodárství - Partikularistické tendence - Odkládaná volební reforma - Převrat v roce 1918 - Republikánský svobodný pruský stát - Zemská ústava z roku 1920 - Konec Pruského státu - Zhodnocení Pruska jako historického fenoménu // POZNÁMKY // PŘÍLOHY // DOKUMENTY...267 // ČASOVÁ TABULKA...343 // PŘEHLED ÚZEMNÍHO RŮSTU PRUSKÉHO STÁTU // ZA HOHENZOLLERNÜ...351 // PRUŠTÍ
MINISTŘI V LETECH 1848-1918 ... 361 // PRUSKÉ VLÁDY OD ROKU 1918...367 // ? FINANČNÍ POLITICE ABSOLUTISTICKÉHO STÁTU ... 370 // BIBLIOGRAFIE ? PRUSKÝM DÉJINÁM // OBECNÁ LITERATURA...373 // SPECIÁLNÍ LITERATURA // ? JEDNOTLIVÝM KAPITOLÁM...376 // BIBLIOGRAFIE PRACÍ V ČEŠTINĚ ? BRANIBORSKÝM A PRUSKÝM DĚJINÁM...391 // JMENNÝ REJSTŘÍK // 397
(OCoLC)56847351
cnb001303475

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC