Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.04.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Martin : Osveta, 1989

objednat
ISBN 80-217-0004-1
000020887
Rekat.
OBSAH // Úvod... 5 // Od najstarších čias do konca feudalizmu... 8 // Zdravotný stav obyvateľstva a hygienické pomery... 8 // Začiatky zdravotnej starostlivosti...21 // Zakladanie mestských špitálov...22 // Začiatky kúpeľníctva...26 // Prví zdravotnícki pracovníci...26 // Opatrenia proti šíreniu epidémií...30 // Štátom riadená ochrana zdravia obyvateľstva...33 // Pôsobnosť zdravotníckeho výboru...34 // Evidencia zdravotníckych pracovníkov a zdravotníckych zariadení 37 // Evidencia prírodných liečivých prameňov...42 // Prvý všeobecný zdravotnícky poriadok...44 // Vytvorenie zdravotníckeho oddelenia pri Uhorskej kráľovskej miesto držiteľskej rade...46 // Vznik zdravotníckeho zariadenia nového typu...51 // Odborné vzdelávanie lekárov a ostatných zdravotníckych pracovníkov ...54 // Obdobie kapitalizmu do roku 1918...62 // Odraz hospodárskych a politických zmien v národnom živote a zdravotníctve ...62 // Hospodárske a sociálne postavenie pracujúcich v poľnohospodárstve a v priemysle...62 // Zmeny počtu obyvateľov a ich príčiny...68 // Životné prostredie a hygienické pomery...71 // Prehľad chorobnosti a úmrtnosť...81 // Organizácia zdravotníctva...90 // Pokusy o organizáciu zdravotníctva v Uhorsku na nových základoch 91 Zmeny v štruktúre organizácie zdravotníctva za Bachovho absolutizmu ...92 // Návrhy na zlepšenie zdravotníctva...98 // Organizácia zdravotníctva za dualizmu a prvý zdravotnícky
zákon 105 // Ďalšie zákonné úpravy v zdravotníctve...116 // Nemocenské poistenie pracujúcich...120 // Činnosť zdravotníckych pracovníkov...124 // Revolučné roky 1848—1849 ... 124 // Üpravy, týkajaúce sa činnosti zdravotníckych pracovníkov za absolutizmu ...125 // Prvá štatistika zdravotníckych pracovníkov...132 // Zákonné úpravy služobných vzťahov zdravotníckych pracovníkov 137 Lekári na Slovensku v úradných a iných verejných funkciách . . 146 // Odborné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov...157 // Lekárska fakulta budapeštianskej univerzity...157 // Lekárska fakulta viedenskej univerzity...165 // Lekárska fakulta pražskej univerzity...169 // Zriadenie lekárskej fakulty pri Alžbetínskej univerzite v Braatislave 171 // Rozvoj zdravotníckych zariadení...174 // Vznik a rozvoj župných a mestských verejných nemocníc . . . 175 // Bratislavská štátna nemocnica...190 // Osobitné pôrodnícke a detské nemocnice...194 // Banské nemocnice...196 // Vojenské nemocnice...197 // Rehoľné a iné cirkevné nemocnice...199 // Lekárne ako osobitné zdravotnícke zariadenia...202 // Iné pomocné zdravotnícke zariadenia...204 // Liečivé a klimatické kúpele...206 // Zdravotníctvo v medzivojnovom období...215 // Zdravotné pomery obyvatelstva Slovenska...215 // Hospodárske a sociálne postavenie pracujúcich...215 // Zmeny počtu obyvatelstva a ich príčiny...215 // Zdravotný stav obyvatelstva a prehľad chorobnosti...223
// Systém boja proti nákazlivým chorobám...227 // Organizácia zdravotníctva v rokoch 1918—1945 ... 237 // Zdravotníctvo v Slovenskej republike rád...238 // Vývoj organizácie zdravotníctva do roku 1945 ... 241 // Zdravotníctvo v Slovenskom národnom povstaní...252 // Starostlivosť buržoázneho štátu o zabezpečenie potrieb obyvateľstva z hľadiska zachovania zdravia...255 // Sociálne a nemocenské poistenie pracujúcich...264 // Zdravotnícki pracovníci...269 // Služobné pomery zdravotníckych pracovníkov, lekárska prax a ďalšia zdravotnícka prax...269 // Vzdelávanie lekárov na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského 282 // Vývoj zdravotníckych zariadení...298 // Nemocnice a liečebné ústavy...298 // Liečivé kúpele a klimatické kúpeľné miesta...306 // Lekárnictvo...316 // Zdravotníctvo na Slovensku po oslobodení roku 1945 ... 322 // Rozvoj zdravotníctva v podmienkach socializmu...322 // Znižovanie chorobnosti obyvateľstva zvyšovaním životnej úrovne 322 // Organizácia zdravotníctva v socializme...330 // Zdravotnícki pracovníci a rozvoj zdravotníckych zariadení . . . 347 // Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov...355 // Zoznam obrázkov...362 // Literatúra a pramene... // Literatúra...354 // Zákonníky... // Pramene...369

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC