Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:9x 
BK
Biografie
První autorisované vydání
Praha : Nakladatelství Svoboda, 1947
304 stran, 8 nečíslovaných listů obrazových příloh : portréty, faksimile ; 25 cm

objednat
ruština
000020921
ÚVOD ... 6-7 // Termín „literatura“ a jeho význam 5 — Význam literatury pro poznání a výchovu 5 — Literatura a folklor 6 — Věda o literatuře a její rozdělení 6 — Periodisace ruské literatury 7. // LITERATURA XI.-XVII. STOLETÍ // Všeobecné zprávy o staré Rusi... 11—15 // Počátek vzdělanosti a písemnictví na Rusi 11 — Charakter byzantské kultury 12 — Moc a kultura staré Rusi 12 — Ústní lidová tvorba na Rusi 14 — Boj dvou kultur 14. // Literatura v kijevské Rusi (XI.—XIII. stol.) ...16-31 // Překladová literatura v kijevské Rusi. // Památky církevního písemnictví 16 — Knihy ve staré Rusi 16 — Mravoučné sborníky 17 — Sborníky všeobecného obsahu 17 — Kroniky a chronografie 17 — Apokryfy 18 .— Překladová světská povídka 18. // Počátky původní literatury. // Nejstarší památky původního ruského písemnictví 19 — Prvotní ruský letopis 20 — „Prvotní ruský letopis“ jako literární památka 21 — Hlavní idea „Prvotního letopisu“ 22 — „Naučení Vladimíra Monomacha“ 23 — Haličsko-volyňský letopis 24 — Slovo o pluku Igorově 25 — Objev památky 25 — Historický základ „Slova“ 25 — Obsah a plán „Slova“ 26 — Vlastenecká myšlenka „Slova“ 26 — Žánr 27 — Skladba 27 — Postava Bojana 28 — Postava Igora Svjatoslaviče 28 — Postava Vsevoloda 28 — Postava velikého knížete Svjatoslava Vsevolodoviče 29 — Postava Jaroslavny 29 — Lyričnost „Slova o pluku Igorově“ 29 — Systém tvárných prostředků v „Slově“ 30 — Autor „Slova“ - národní pěvec 30. // Středověký epos Gruzínska ... 32-38 // „Hrdina v tygří kůži“ Šota Rustaveliho 32 — Život Šota Rustaveliho 32 — Gruzínsko v době Rustaveliho 32 — Námět básně 33 — Postava Tariela 33 — Postava Avtandila 34 —
Ženské postavy 35 — Ideový obsah básně 35 — Přátelství a láska 36 — Osud básně 37 — Umělecké zvláštnosti básně 37. // Literatura XIII.—XV. století ...39-42 // Pověst o vpádu Batyja do Rjazaně 39 — Obsah a postavy pověsti 39 — Prameny 41 — Život Alexandra Něvského 42 — Postava Alexandra Něvského 42 — Prameny pověsti 42. // Osvěta a literatura v moskevské Rusi v XVI. století ...43-47 // „Domostroj“ 44 — „Korespondence Ivana Hrozného s Kurbským“ 45 — Pověst o Petrovi a Pevronii 46 — Skladba pověsti 46. // Osvěta a literatura v XVII. století ...48-55 // Západní vliv v ruské literatuře XVII. století. // Simeon Polockij 48 — Cizí divadlo na dvoře cara Alexeje Michajloviče 50. // Povídky XVII. století. // Povídka o Hoři - Neštěstí 51 — Obsah a skladba povídky 51 — Postava mládence 52 — Postava Hoře 52 — Jazyk povídky 53 — Základní tendence povídky 53 — Povídka o Jorši Joršovi, synu Ščetinnikově 53. // LITERATURA XVIII. STOLETÍ // Strana // Osvěta a literatura v první třetině XTIII. století ...59-66 // Zahraniční cesty; školy 59 — Překladová literatura 60 — Knihtisk, první noviny, cesty kázání 60 — Povídky 61 — Lyrika 62 — Veřejné divadlo za Petra I. 62 — Petr I. v lidové umělecké tvorbě 62. // A. D. Kantímir (1708—1744). // život Kantěmirův 64 — Přehled literární činnosti 64 — Jazyk Kantěmirův a stavba jeho veršů 65 — Význam Kantěmirův 66. // Západoevropský a ruský klasicismus ...67-93 // Ruská kultura XVIII. století 67 — Francouzský klasicismus XVII. století 68 — Boileau 68 — Drama. Corneille 71 — Komedie. Molière 72 — Tvorba Mohérova 73 — Zvláštnosti Mohérový dramatiky 74 — Vliv Moliérův 76 — Voltaire - dramatik 76 — Klasicismus v Rusku XVIII. století 76. //
M. V. Lomonosov (1711—1765). // Lomonosovův životopis 78 — Veřejná činnost Lomonosovova 81 — Vědecké spisy o jazyku a literatuře 82 — Přízvučná prosodie 84 — Básnická díla Lomonosovova 85 — ,,Óda na den nastoupení carevny Alžběty na trůn“ 86 — Význam M. V. Lomonosova 88. // A. P. Sumarokov (1718—1777) a založení veřejného ruského divadla. // Život A. P. Sumarokova 90 — Tragedie Sumarokova 91 — Jaroslavské divadlo F. Volkova 92 — Založení ruského veřejného divadla roku 1756 92 — První ruští herci 93. // Osvěta a literatura v druhé polovině XVIII. století ...94-146 // Francouzští osvícenci 94 —,,Příkaz“ Kateřiny II. 96 — Šlechtická samospráva 96 — Pugačovovo povstání 97 — Osvěta 97. // D. I. Fonvizin (1745—1792). // Fonvizinův život; jeho literární i veřejná činnost 99 — Komedie ,, Výrostek“ 102 — Osoby 102 — Děj 104 — Komposice 105 — Jazyk 105 — Sociální význam komedie 106 — Fonvizinova komedie v naší době 107. // N. I. Novikov (1744—1818). // Život a činnost N. I. Novikova 108 — Satirické časopisy 109. // G. R. Déržavin (1743—1816). // Děržavinův životopis 110 — Děržavinovy ódy 112 — Oda ,,Felica“ 112 — Oda ,,Na smrt knížete Meščerského 114 — Óda-poslání ,,Pozvání na oběd“ 115 — Oda ,,Památník“ 116 — Charakteristické vlastnosti Děržavinovy lyriky. Optimismus 116 — Zobrazení doby Kateřiny II. 117 — Básnický obraz a hudebnost verše 117 — Děržavinova satira 117 — Déržavin a klasicismus 118. // A. N. Radiščev (1749—1802). // První ruský revolucionář 119 — Radiščevovo dětství 120 — Na lipské universitě 120 — Radiščevova činnost ve státní službě 121 — Literární činnost 122 — Zatčení a vyhnanství 123 —
,,Putování z Petrohradu do Moskvy“ 124 — Postavení sedláků 124 — Obžaloba samoděržaví 127 — Oda ,,Volnost“ 128 — Thematika, komposice a styl ,,Putování“ 128 — Vliv Radiščevovy knihy a jeho života na příští pokolení 129. // N. M. Karamzin (1766—1826). // Západoevropský a ruský sentimentalismus 130 — Karamzinův život 131 — ,, Dopisy ruského cestovatele“ 132 — Obsah jednotlivých dopisů 133 — Význam / ,,Dopisů ruského cestovatele“ 134 — ,,Ubohá Líza“ 134 — Sentimentalismus 134 — Postavy 135 — Autorův vztah k látce 136 — Krajina 136 — Jazyk novely 137. // I. A. Krylov (1768—1844). // Dětství a rané mládí 138 — Krylov v Petrohradě 138 — Putování po Rusku 139 — Návrat do Petrohradu 139 — Krylovův způsob života 139 — Krylov novinář 140 — Krylovovy bajky 142 — Umělecká hodnota Krylovových bajek 145 — Lidovost Krylovových bajek 14? — Význam Krylovův v ruské literatuře 146. // LITERATURA XIX. STOLETÍ // Literární směry prvnich desítilelí 19. století ...149-301 // Boj o reformu spisovného jazyka 149 — Romantismus 1.50 — Přechod k realismu 151 — Zájem o folklor 152. // Romantismus na západě. // Epocha „bouření a tlaku“ v Německu 152 — Friedrich Schiller 153 — Byron a jeho doba 153 — Byronismus 154. // V. A. Žukovskij (1783—1852). // Biografie Žukovského 154 — Tvorba Žukovského 157 — Vlastenecké básně Žukovského 160 — Význam Žukovského 162. // A. S. Oribojedov (1795—1829). // Biografie A. S. Gribojedova 165 — Sociálně politické názory Gribojedova 169 — Komedie „Hoře z rozumu“ 170 — Komposice komedie 170 — Realismus komedie 170 — Famusov 170 — Řeč Famusovova 172 — Skalozub 174 — Skalozubův jazyk 175 — Molčalin 175 — Molčalinova řeč 177 — Repetilov 177 —
Cackij 178 — Řeč Čackého 181 — Jazyk komedie 182. // K. F. Rylějev (1795—1826). // Básníci děkabristé 182 — Životopis Rylějevův 183 — Rylějevova literární činnost 185 — Epos „Vojnarovskij“ 186 — Lyrika 186. // A. S. Puškin (1799—1837). // Život a tvorba 188 — Puškinův původ 188 — Dětství 188 — Lyceum 189 — V Petrohradě 191 — Na jihu 192 — V Michajlovském 194 — Koncem dvacátých let 195 — Boldinský podzim 198 — Poslední léta 198 — Souboj a smrt 200 — Puškinova lyrika 201 — Vlastenecké motivy v jinošské lyrice 201 — Anakreontské motivy 203 — Elegické motivy 204 — Svobodymilovné motivy 205 — óda „Volnost“ 205 — „K Caadajevovi“ 206 — „Vesnice“ 206 — Epigramy 207 — „Na Sibiř“, ,,Arion“, ,,Ančar“ 208 — Příroda v Puškinové lyrice 209 — Postava básníka v Puškinove lyrice 212 — Láska a přátelství v PuSkinově lyrice 215 — Epos „Cikáni“ 218 — ,,Evžen Oněgin“ 221 — Forma románu 221 — ,,Evžen Oněgin“ jako realistický román 222 — Postava Oněgina 222 — Postava Taťjány 224 — Postava Lenského 227 — Lyrické odbočky 229 — Oněginská strofa 233 — Názor Bělinského na román ,,Evžen Oněgin“ 233 — ,,Boris Godunov“ 234 — Vznik tragedie 234 — Stavba tragedie ,,Boris Godunov“ 234 — Postava Borise Godunova 235 — Postava letopisce 237 — Postava samozvance / 238 — Úloha lidu v tragedii ,,Boris Godunov“ 240 — Realismus tragedie „Boris Godunov“ 240 — Epos „Poltava“ 242 — Vznik eposu 242 — Historická osnova eposu 242 — Komposice eposu 243 — Postava Mazepy 244 — Postava Karla XII. 245 — Postava Petra I. 246 — Myšlenka eposu 248 — Lidovost eposu 249 — Zvláštnosti literární formy 251 — ,,Přednosta stanice“ 251 — Stavba povídky 252 —
Hlavní myšlenky a postavy novely 252 — ,,Měděný jezdec“ 253 — Prameny eposu 253 — Postava Petra I. 254 — Postava Evžena 255 — Ideový smysl eposu 259 — Verš 259 — Jazyk 260 — ,,Kapitánova dcerka“ 260 — Vypravěč 261 — Postava Savepjiče 263 — Postava Pugačova 263 — Ideové zaměření novely 265 — Význam Puškinovy tvorby 266
(OCoLC)85171995
cnb000398590

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC