Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Biografie
1. vyd.
Praha : Svoboda, 1988
703 s. : il., mapy ; 27 cm

objednat
ruština
Obsahuje bibliografii a jmenný a místní resjtřík
000021093
Rekat.
Úvod 5 // Část první // VZNIK SVĚTOVÉ SOCIALISTICKÉ SOUSTAVY // Kapitola I. SVAZ SOVĚTSKÝCH SOCIALISTICKÝCH REPUBLIK // 1. Přechod k mírové výstavbě // Těžké následky války. — Program obnovy a rozvoje národního hospodářství. // 2. Obnova a rozvoj průmyslu a zemědělství // Sovětský průmysl ve čtvrté pětiletce. — Výsledky čtvrté pětiletky v průmyslu. — Zemědělství ve čtvrté pětiletce. — Socialistická přeměna zemědělství v západních oblastech Běloruska, Ukrajiny a Moldávie a v Pobaltí. — Výsledky pětiletky v zemědělství. // 3. Hmotné postavení obyvatelstva a kulturní výstavba // Růst reálných příjmů a zlepšování hmotného postavení obyvatelstva. — Úspěchy kulturní výstavby. // 4. Veřejný a politický život v zemi // Komunistická strana — organizující a vedoucí síla sovětského lidu. — Sověty poslanců pracujících. — Masové společenské organizace pracujících. // 5. Zahraniční politika SSSR // Kapitola II. DEMOKRATICKÉ A SOCIALISTICKÉ REVOLUČNÍ PŘEMĚNY V ZEMÍCH STŘEDNÍ A JIHOVÝCHODNÍ EVROPY // 1. Polsko // Vytvoření vlády národní jednoty a potvrzení nových státních hranic. — Pokusy reakčních sil o konsolidaci. Vytvoření protidemokratických stran. — I. sjezd Polské dělnické strany. Vydání zákona o znárodnění velkých a středních podniků. - Lidové referendum. Volby do ústavodárného Sejmu. — Boj za splnění tříletého plánu. Vytvoření Polské sjednocené dělnické strany. — Splnění tříletého plánu. Zahraniční politika lidového Polska. // 2. Rumunsko... 80 // Nastolení lidově demokratické moci. Pozemková reforma. — Celostátní konference KSR. // Vítězství demokratických sil v parlamentních volbách. — Vyhlášení Rumunské lidové republiky. —
Přechod Rumunska k budování základů socialismu. — Zahraniční politika. // 3. Bulharsko ... 93 // Volby do národního shromáždění. -- Pozemková reforma. Vyhlášení Bulharské lidové republiky. Podepsání mírové smlouvy. — Dvouletý národohospodářský plán. Ústava Bulharské lidové republiky. — Znárodnění průmyslu a bank a splnění dvouletého plánu. // V. sjezd BDS(k) a začátek plnění prvního pětiletého plánu. — Zahraniční politika. // 4. Jugoslávie ... 104 // První poválečná ekonomická a sociální opatření. Pozemková reforma. — Ústavodárná skupština a schválení ústavy Federatívni lidové republiky Jugoslávie. — Začátek socialistické industrializace. V. sjezd KSJ. — Zahraniční politika. // 5. Albánie ... 114 // První sociálně ekonomická opatření lidově demokratického státu. — Pozemková reforma a začátek socializace vesnice. — Vyhlášení lidové republiky v Albánii a posílení jejího mezinárodního postavení. — I. sjezd Komunistické strany Albánie. Prograjn vybudování základů socialismu. // 6. Maďarsko ... 120 // Volby do Národního shromáždění. Vytvoření levicového bloku. — Odhalení kontrarevo-lučního spiknutí. Rok rozhodujícího obratu. Orientace na výstavbu základů socialismu. // Schválení ústavy Macfarské lidové republiky. — Zahraniční politika. // 7. Československo... 132 // Boj za splnění Košického vládního programu. První pozemková reforma. — Rozšíření socialistického sektoru v průmyslu. VIII. sjezd KSČ. — Volby do Ústavodárného národního shromáždění. — Druhá pozemková reforma. Milionářská dávka. — Nezdar spiknuti reakce v únoru 1948. — IX. sjezd KSČ. Orientace na výstavbu socialismu. — Zahraniční politika. //
8. Východní Německo. Vytvoření Německé demokratické republiky . . . 149 // První poválečné dny v Německu. — Demokratické přeměny ve východním Německu. // Založení Jednotné socialistické strany Německa. — Vznik Německé demokratické republiky. // Kapitola III. VÝSTAVBA SOCIALISMU V MONGOLSKÉ LIDOVÉ REPUBLICE. LIDOVÉ DEMOKRATICKÉ REVOLUCE VE VÝCHODOASIJSKÝCH ZEMÍCH 162 // 1. Mongolská lidová republika... 163 // 2. Vietnamská demokratická republika... 167 // Boj za upevnění lidové moci v letech 1945—1946. — Odpor proti agresi v letech 1945 až // 697 // 1946. — Schválení ústavy VDR. První etapa celonárodní války odporu (rok 1947). — Druhá etapa celonárodní války odporu. // 3. Korea... 181 // Začátek lidově demokratické revoluce v Koreji (srpen—listopad 1945). — Demokratické přeměny v severní Koreji. — Osvobozenecké hnutí v jižní Koreji. — Vytvoření Korejské lidově demokratické republiky. Nová etapa revolučních přeměn. — Boj jihokorejského lidu za národní jednotu a demokracii. // 4. Občanská válka v Číně. Vytvoření Čínské lidové republiky... 193 // Situace v čině po kapitulaci Japonska. — Mírové jednání mezi Komunistickou stranou Cíny a Kuomintangem. Útok kuomintangské armády na osvobozené oblasti v létě a na podzim 1946. — Zhroucení útočných operací čankajškovy armády v první polovině roku // 1947. Prohloubení krize v kuomintangském zázemí. — Přechod Lidové osvobozenecké armády do strategické ofenzívy. Politický a ekonomický program Komunistické strany činy. — Rozhodující vítězství revolučních sil a vytvoření čínské lidové repub
Část druhá // KAPITALISTICKÝ SVĚT V LETECH 1945-1949 // Kapitola IV. NOVÁ ETAPA VŠEOBECNÉ KRIZE KAPITALISMU... 213 // Oslabení hospodářských a politických pozic imperialismu. — Nové projevy zákona nerovnoměrného vývoje kapitalistických zemí v epoše imperialismu. — Růst demokratického hnutí. Politická krize imperialismu. — Imperialismus USA v čele světové reakce. Růst nových rozporů v kapitalistickém světě. // Kapitola V. HLAVNÍ KAPITALISTICKÉ ZEMĚ... 221 // 1. Spojené státy americké ... 221 // Cíle a možnosti USA v poválečném světě. Nároky na světovládu. — První kroky ke studené válce. — Poválečná rekonverze a sociální politika vlády. Vzestup stávkového hnutí. — // Politika „zadržování komunismu“ v Evropě a v Asii. — Krize politického systému. Reakční zvůle a růst militarismu. // 2. Velká Británie... 249 // Výsledky války. — Parlamentní volby v roce 1945. — Znárodnění a sociální reformy. — Hospodářská politika vlády. — Zahraniční politika. — Koloniální politika labouristické vlády a začátek rozpadu Britského impéria. — Politické strany. Dělnické hnutí. // 3. Francie... 268 // Politická a hospodářská situace po válce. — První Ústavodárné shromáždění. Referendum z 5. května 1946. — Ústava z roku 1946. — Krize bloku tří stran. Vyloučení komunistů z vlády. — Zostření třídního boje. Stávkové hnutí v roce 1947. — Zahraniční politika Francie v období „prozatímní vlády“ (1945—1946). — „Marshallizace“ Francie. Vstup do Atlantického paktu. — Zostření třídního boje v letech 1948—1949. // 4. Itálie... 288 // Sociální, hospodářská a politická situace v Itálii po válce. — Vláda a výbory národního osvobození (21. června 1945—12. června 1946). — Zrod republiky.
— Rozpad demokratické koalice. — Schválení ústavy. — Reakční politika koalice „centra“. — Boj pracujících za řešení sociálních problémů v letech 1948 -1949. // 5. Západní Německo. Vznik NSR... 305 // Okupační politika západních mocností. — Vznik Komunistické strany Německa a Sociálně demokratické strany Německa v západních pásmech. — Vytvoření buržoazních stran. — // Dělnické hnutí v letech 1946—1947. — Zápas dělnické třídy za vytvoření demokratických správních orgánů. — Rozdělení Německa. Vznik NSR. — Dělnické a demokratické hnutí v západním Německu v letech 1948—1949. // 6. Japonsko... 319 // První reformy. Hospodářská situace v letech 1945—1946. — Vznik politických stran a parlamentní volby v roce 1946. — Protidělnická politika Jošidovy vlády. Stávkové hnutí z let 1946—1947. — Parlamentní volby z roku 1947. — Vlády „střední cesty“. — Demokratické přeměny z let 1945—1947. — Změna okupační politiky USA. Program hospodářské stabilizace. — Parlamentní volby v roce 1949. // Kapitola Ví. BRITSKÁ DOMINIA (Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Irsko)... 336 // 1. Kanada... 336 // 2. Austrálie... 340 // 3. Nový Zéland... 344 // 4. Irsko... 345 // Kapitola VII. KAPITALISTICKÉ ZEMĚ SEVERNÍ EVROPY (Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, // Island)... 350 // 1. Finsko... 352 // 2. Švédsko ... 358 // 3. Norsko... 359 // 4. Dánsko... 360 // 5. Island... 361 // Kapitola VIII. KAPITALISTICKÉ ZEMĚ STŘEDNÍ A ZÁPADNÍ EVROPY (Rakousko, Švýcarsko, Belgie, Nizozemí, Lucembursko)... 363 // 1. Rakousko... 364 // 2. Švýcarsko... 370 // 3. Belgie... 374 // 4. Nizozemí... 375 // 5. Lucembursko... 377 // 699 // Kapitola IX. KAPITALISTICKÉ ZEMĚ JIŽNÍ EVROPY (Řecko, Španělsko, Portugalsko) . . 378 // 1. Řecko... 378 //
ch 1945-1947 412 // Výsledky války. Zostření třídních a národnostních rozporů. — Nový rozmach boje pracujících. Nepokoje v armádě. — Britské plány na rozdělení Indie. Zostření rozporů mezi Muslimskou ligou a Indickým národním kongresem. — Ustavení prozatímní vlády. Další zostření vnitropolitické situace. - Rozdělení Indie. Vytvoření Indické unie a Pákistánu. // 4. Indická unie... 417 // Vytvoření státu Indická unie. — První hospodářská opatření vlády Indické unie. Zahraniční politika. Dělnické a rolnické hnutí v dominiu. // 5. Pákistán... 425 // Společenská a hospodářská situace po vyhlášení nezávislosti. — Muslimská liga u moci. — Rolnické a dělnické hnutí. — Vztahy mezi národnostmi v Pákistánu. // 6. Barma... 432 // 7. Cejlón... 438 // 8. Malajská federace a Singapur... 442 // 9. Kampučia... 444 // 10. Laos... 446 // 11. Thajsko ... 448 // 700 // Kapitola XL PROTI IMPERIALISTICKÉ HNUTÍ V ZEMÍCH JIHOZÁPADNÍ ASIE ...450 // 1. Turecko... 451 // 2. Írán... 456 // 3. Afghánistán... 460 // 4. Irák... 462 // 5. Jordánsko ... 464 // 6. Sýrie... 465 // 7. Libanon... 467 // 8. Země Arabského poloostrova... 469 // 9. Palestina v letech 1945—1948. Vznik izraelského státu a arabsko-izraelská // válka z let 1948—1949 472 // Kapitola XII. ZEMĚ SEVERNÍ AFRIKY... 476 // 1. Egypt... 477 // 2. Súdán... 483 // 3. Alžírsko... 484 // 4. Tunisko... 486 // 5. Maroko ... 487 // Kapitola XIII. TROPICKÁ A JIŽNÍ AFRIKA... 490 // Nová úloha tropické a jižní Afriky ve světové ekonomice a politice. — Nové programy koloniálního vykořisťování. — Politické ústupky a manévry metropolí. — V. panafrický kongres. — Vznik nových politických stran. — Dělnické hnutí a odbory. — Etiopie a Libérie. — Růst demokratických sil v Jihoafrické unii.
— Nástup Nacionalistické strany k moci v JAU. // Apartheid. — Anexe Jihozápadní Afriky. // Kapitola XIV. LATINSKÁ AMERIKA... 510 // Argentina. — Brazílie. — Mexiko. — Chile. — Rozvoj revoluce v Guatemale. — Občanská válka v Kostarice. — Kuba. // Část čtvrtá // MEZINÁRODNI VZTAHY V LETECH 1945-1949 // Kapitola XV. VYTVOŘENÍ SOCIALISTICKÝCH MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ ... 531 // Kapitola XVI. PROBLÉMY POVÁLEČNÉHO MÍROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ V EVROPĚ . 534 // Kapitola XVII. NĚMECKÁ OTÁZKA... 538 // Kořeny a podstata německé otázky. — Spojenecký program řešení německé otázky. — // Spojenecká okupační správa v Německu. Její struktura a úkoly. — Situace v Německu po skončen! války. — Demilitarizace Německa. — Denacifikace a demokratizace Německa. — // Rozštěpení Německa. // Kapitola XVIII. PROBLÉMY MÍROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ NA DÁLNÉM VÝCHODĚ . . 552 // Kapitola XIX. VYTVOŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ ... 558 // Kapitola XX. IMPERIALISTICKÁ POLITIKA STUDENÉ VÁLKY A VYTVOŘENÍ AGRESIVNÍHO SEVEROATLANTICKÉHO BLOKU. BOJ SSSR ZA MÍR A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI... 564 // Část pátá // MEZINÁRODNI KOMUNISTICKÉ A DĚLNICKÉ HNUTI. VYTVOŘENI MASOVÝCH MEZINÁRODNÍCH DEMOKRATICKÝCH ORGANIZACÍ // Kapitola XXL MEZINÁRODNÍ KOMUNISTICKÉ A DĚLNICKÉ HNUTÍ... 575 // 1. Dělnická ti’ída v letech 1945—1949 : její početní růst a růst její organizovanosti ... 575 // Formování dělnické třídy v zemích světové socialistické soustavy. — Početní růst proletariátu v různých kapitalistických zemích. — Formování proletariátu v zemích s národně osvobozeneckým hnutím. — Růst komunistického hnutí. — Rozpornost růstu sociálně demokratického hnutí. — Růst odborové organizovanosti dělnické třídy. //
2. Rozmach boje dělnické třídy za demokratické přeměny v letech 1945—1947 581 // Dělnická třída v čele boje za upevnění socialistického a lidově demokratického zřízení. — Dělnická třída v čele poválečného demokratického vzestupu ve vyspělých kapitalistických zemích. — Vzestup komunistického a demokratického hnutí v oblastech národně osvobozeneckého boje. — Boj komunistických stran proti levičáckým a pravicově oportunistickým úchylkám. — Akční jednota komunistických a sociálně demokratických stran v letech 1945-1947. // 3. Boj dělnické třídy jednotlivých zemí za udržení demokratických vymožeností, za mír a národní nezávislost (léta 1947—1949)... 594 // Další úspěchy ve vytváření světové socialistické soustavy a jejich historický význam. — Boj dělnické třídy proti rozbíječské politice pravicových sociálních demokratů v kapitalistických zemích. — Proti náporu reakce v zemích Latinské Ameriky, Asie a Afriky. — Růst mezinárodní organizovanosti a ideologické vyzbrojenosti komunistického hnutí. // 607 // Kapitola XXII. HNUTÍ OBRÁNCŮ MÍRU // Chronologická tabulka // Seznam základní literatury a pramenů // Jmenný rejstřík // Zeměpisný rejstřík // Seznam map
(OCoLC)85641526
cnb000047917

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC