Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Olomouc : Votobia, 1997

objednat
ISBN 80-7198-181-8
000021155
Rekat.
Obsah // Předmluva 5 // První díl: // POLSKO JAKO ÚTOČIŠTĚ Ž1DÚ 7 // ,,A byli jsme rozprášeni do všech koutů “ 7 // Polská knížata nabízela Židům ochranu před pronásledováním 1.3 // Protivníci Židů 17 // Hospodářský úspěch 20 // Sociální struktura a samospráva Židů 22 // Učenost a kultura 26 // Židé jako prostředníci mezi městem a venkovem 31 // „Zlatý věk“ židovstva v Polsku? 33 // Druhý díl: // VÝCHODNÍ ŽIDOVSTVO JAKO NOVÁ FORMA ŽIVOTA VE VÝCHODNÍ EVROPĚ 35 // Katastrofa z roku 1648 35 // Následky katastrofy 38 // Kabala 44 // Mesiáš v Polsku: Šabtaj Cvi a Jakob Frank 46 // Lidová zbožnost chasidismu 50 // Vznik „východního židovstva“ 53 // „Štetľ 35 // Kontakty mezi Židy a nežidovským okolím 57 // Židovští podomní obchodníci a krčmáři 57 // Symbióza se uvolňuje 60 // Židé při dělení Polska 64 // Reakce Židů na nové politické, duchovní a náboženské poměry 70 // Carská říše a Židé 74 // Vykázání, familiantská politika a „tolerance“ 85 // Židé v Čechách a na Moravě 85 // Východní Židé mimo působnost carské vlády 88 // Třetí díl: // KRIZE ŽIDOVSTVA VE VÝCHODNÍ EVROPĚ A NOVÁ IDENTITA 92 // Změna tradiční zprostředkovatelské funkce 92 // „Vyobcování“ a „převrstvení“ 97 // „Lidé bez zázemí“ 99 // Změny ve struktuře zaměstnání, vystěhování 101
// a nová zprostředkovatelská činnost 101 // Snaha o vytěsňování a antisemitismus 108 // Haskala, židovské osvícenství 110 // Asimilace 112 // „Kravatový“ a „kaftanový Žid“ 114 // Židé ve Varšavě a v Lodži 115 // Židovská rodina 124 // Postavení žen 125 // Židovský systém výchovy 131 // Náboženské zvyky v denním životě 135 // Synagoga a obecní orgány 147 // Konflikty s nežidovským okolím se vyhrocují 150 // Reakce Židů a nová identita 152 // Rozdílné postoje к emancipaci Židů v Rumunsku, 156 // Srbsku a Bulharsku 156 // Pozitivní model plný protikladů - Maďarsko 159 // Centrum východního židovstva - Halič 163 // Případ „rituální vraždy“ v Čechách a na Moravě 164 // Čtvrtý díl: // POKUS 0 ZNIČENÍ A NOVÁ NADĚJE 170 // Nejistá situace v jednotlivých zemích východní Evropy 170 // po první světové válce 170 // Židé v ruské revoluci a v Sovětském svazu 173 // Východožidovská národnost a nové vlny antisemitismu: 179 // Židé v Polsku mezi dvěma světovými válkami 179 // Pokus o zničení židovstva 188 // Židé v poválečném Polsku: 192 // Nové utrpení a nová naděje 192 // Doslov: // VÝZNAM VZPOMÍNKY 197 // Poznámka překladatelky: 203 // Seznam literatury 204 // Rejstřík 221

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC