Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. oprav. a dopl. vyd.
Brno : Doplněk, 2002
1066 s.

objednat
ISBN 80-7239-115-1 (brož.)
Vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Státní ústřední archiv ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky
Anglické resumé
Obsahuje černobílé fotografie
Bibliografie na s. 1048-1051
Benešovy dekrety - Československo - r. 1940-1945 - stati a dokumenty
000021264
OBSAH // Předmluva k druhému vydání...  // Dekrety prezidenta republiky (Václav Pavlíček)... 7 // Archeografický úvod (Karel Jech)...43 // Seznam všech dekretů prezidenta republiky vydaných v letech 1940-1945 . . 50 // Seznam publikovaných dokumentů...59 // Seznam zkratek... // DOKUMENTY 1-45 ...81 // PŘÍLOHY // 1. Vybrané údaje o československém státním zřízení v období dekretální zákonodárné působnosti vlády // a prezidenta republiky (1940—1945)... 1006 // 2. Ústavněprávní výbor Prozatímního Národního shromáždění // zvolený ve 4. schůzi PNS dne 8. listopadu 1945 ... 1014 // 3. Pokyny Úřadu předsednictva vlády pro postup // při legislativních pracích z 3. září 1945 ... 1015 // 4. Referát Úradu predsedníctva vlády vo veci platnosti a účinnosti dekrétov prezidenta republiky vydaných po dohode // so Slovenskou národnou radou na celom území štátu... 1019 // 5. Výnos Úřadu předsednictva vlády z 11. května 1946, o citaci // dekretů prezidenta republiky (k doplnění směrnic pro jednotnou legislativní techniku)... ?21 // 6. Rozhodnutí prezidenta republiky č. 243/1945 Ú. 1. 1 // ze dne 29. srpna 1945 o amnestii (v oboru vojenského soudnictví) ... 1023 // 7. Vyhláška ministra vnitra č. 296/1945 Ú. 1. ze dne 2. října 1945, // o všeobecné amnestii ve správních věcech trestních... 1025 // 8. Zákon č. 115/1946 Sb. ze dne 8. května 1946, o právnosti jednání // souvisejících s bojem o
znovunabytí svobody Čechů a Slováků ...1026 // 9. Přehled vybraných dekretů prezidenta republiky // a jejich právního stavu (Vladimír Mikule)... 1027 // Obrazová část...  j3 // Seznam použitých pramenů a literatury... 1048 // Jmenný rejstřík... ?52 // Summary ... 1

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC