Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(39) Půjčeno:39x 
BK
1. vyd. v nakl. Otakar II.
Praha : Otakar II., 1999
1077 s.,příl.

objednat
ISBN 80-86355-03-9 (váz.)
Obsahuje ilustrace na přílohách, předmluvu, úvod
Ženy - postavení společenské - dějiny - národy přírodní - stati
000021298
OBSAH // ŽENA PŘÍRODNÍ 7 // ÚVOD 8 // PRÍRODNÍ ŽENA 21 // I. ŽENA V PRAVĚKU 21 // Sociální původ člověka - Volnosnubná lidská povaha - Exogamnost - Neznalost pohlavního studu - Neznalost pohlavní žárlivosti - Neznalost fyzické ošklivosti - Neznalost cudnosti - Netečnost k pokrevnímu poměru dítěte a rodičů - Neznalost individuální milostné vášně - Pohlavní vynalézavost a nenormální pohlavní jevy // II. PŘÍRODNÍ ŽENA V PŘÍBUZENSKÉ DOBĚ 5 4 // Řád mateřskoprávni a otcovskoprávní - Primitivní formy příbuzenské organizace - // Skupinové snoubení - Rodové mateřskoprávni organizace - Žena a matriarchát - Mužské a ženské domy, spolky a tajná řeč - Amazonky // III. PŘÍRODNÍ ŽENA A MANŽELSTVÍ 8 0 // Manželství únosem - Manželství koupí - Žena a manželství k pasteveckých národů - // Žena a zánik rodové organizace - Polygynie, mnohoženství - Polyandrie, mnohomužství // IV. PŘÍRODNÍ ŽENA A PROSTITUCE 9 9 // Povaha prostituce - Vznik prostituce - Takzvaná náboženská prostituce // V. PŘÍRODNÍ ŽENA V DOMÁCNOSTI A VÝROBĚ 109 // Dělba práce a vynálezy přírodní ženy - Sociální postaveni přírodní ženy - Sebeobrana // přírodní ženy // VI. KRÁSA A TĚLESNÁ KULTURA PŘÍRODNÍ ŽENY 124 // Rasové tělesné znaky - Ženy australské, papuánské a melanéské - Africké pnrodní ženy // - Amerika, Oceánie, Malajsko - Ženy žluté rasy - Bělošky - Malování - Tetování - Ozdobné jizvy’ - Plastika hlavy a krášlení hla\y - Krášlení a znetvořování trupu a končetin - Ňadra -„Hotentotská zástěrka" a steatopygie - Účes - Okrasné předmět}’ a vznik oděvu // VIL PŘÍRODNÍ ŽENA OD DĚTSTVÍ k MANŽELSTVÍ 169 // Hymen a panenství - Obřízka - Infibulace a defibulace - Menstruace - Obřady pohlavní dospělosti - Láska - Milostná kouzla - Námluvy - Dětské sňatky - Nevěsta a svatební obřady - Obřady plodnosti //
VIII. PŘÍRODNÍ ŽENA A MATEŘSTVÍ 227 // Vyhánění plodu - Neplodnost a plodnost - Početí v představách přírodních národů - // Bude to hoch nebo děvče? - Těhotenství - Postavení těhotné ženy - Soulož s těhotnou ženou - Porod - Porodní poloha ženy - Těžké porody - Dvojčata - Šestinedělí - Mužské šestinedělí čili kuvade - Kojeni - Matka a dítě // IX. ZASVĚCENÁ ŽENA, KOUZELNICE A ČARODĚJKY, VDOVA, TCHYNĚ; STÁRNOUCÍ ŽENA, STAŘENA U PŘÍRODNÍCH NÁRODŮ; PŘÍRODNÍ ŽENA PO SMRTI 28 2 // Stará panna a zasvěcená žena - Kněžky a mnišky - Kouzelnice a čarodějky - Vdovy // - Tchyně - Stárnoucí žena - Stařena - Žena sebevrah - Žena po smrti // X. PŘÍRODNÍ ŽENA A KULTURNÍ ŽIVOT 299 // 1073 // Kulturní prvky - O přínosu ženy kultuře // ŽENA STAROVĚKÁ // 313 // I. ŽENA, RODINA A LÁSKA V PATRIARCHÁLNÍ DOBĚ 314 // Patriarchální velkorodina - Postavení ženy - Vznik trvalé monogamie - Láska // II. ŽENA, MANŽELSTVÍ A LÁSKA U STARÝCH SEMITŮ 33 0 // Snubní formy k Arabů - Arabská láska - Babyloňané - Babylonské manželství - Babylonská náboženská prostituce - Féničané - Hebrejci, Izraelité a Židé - Milostný život se k Hebrejců // - Levirát a mnohoženství k Izraelitů - Izraelitské sňatkové zvyky - Milostný život Izraelitů // III. ŽENA, LÁSKA A MANŽELSTVÍ U STARÝCH EGYPŤANŮ 359 Postaveni starověké Egypťanky - Volná láska - Egyptské harémy - Egyptské manželství // IV. ŽENA, MANŽELSTVÍ A LÁSKA VE STARÉ PERSII 369 // Snubní formy - Postaveni staroperské ženy - Perské harémy - Staroperské manželství // V. ŽENA, MANŽELSTVÍ A LÁSKA VE STARÉ INDII 3 76 // Staroindický pohled na pohlavní život - Mateřskoprávni vztahy - Indický sňatek - // Svatební obyčeje - Cizoložství - Upalování vdov - Indická prostituce - Hetéry - Láska -Milostná kouzla - Milostné techniky //
VI. ŽENA MANŽELSTVÍ A LÁSKA VE STARÉ ČÍNĚ A JAPONSKU 406 Postaveni ženy v Čině - Čínská veřejná děvčata a květinové čluny - Čínské manželství // - Mateřskoprávni poměry - Čínské svatební obřady - Japonsko - Postaveni japonské ženy // - Milostný život v Japonsku - Falický kult a autoerotika - Mateřskoprávni poměry -Mnohoženství - Japonské zásnubní a sňatkové zvyky // VIL MANŽELSTVÍ A PROSTITUCE V ŘECKO-ŘÍMSKÉ CIVILIZACI 431 Řecká žena a řecké manželství - Římská žena a římské manželství - Cizoložství a prostituce - Antická smyslnost - Otroctví jako přinucení k pohlavnímu styku - Antická řecko-římská civilizace - Římská prostituce - Antický rozkošnický život // VIII. ROZKLAD STAROŘÍMSKÉ RODINY ’ 448 // Rozklad rodiny v římských dějinách - Odpor k manželství - Rozklad římské říše - // Soukromý život římské ženy - Římské ženy ve veřejném životě - Manželská láska // IX. ANTICKÉ NEVĚSTKY 467 // Druhy nevěstek - Hetéry - Prostituce vdaných žen - Místopis antické prostituce - Antický nevěstinec - Umělé pěstování krásy - Povaha prostitutek - Příjmy prostitutek - Kupliři a kupliř-ky - Obchod s děvčaty’ a chlapci - Zákazníci starověké prostituce - Hygiena antické prostituce // X. POMER ANTICKÉHO STÁTU A SPOLEČNOSTI k PROSTITUCI A POHLAVNÍ OTÁZKA VE STAROVĚKU 4 93 // Uspořádáni starověké prostituce v Řecku - Úřední dohled nad římskou prostitucí -Prostituce v antickém společenském životě - Snáře a antická prostituce - Slavnosti nevěstek - Veřejnost pohlavního života - Pohlavní přetvářka a opovrhování ženami - Myšlenka zespolečenštění žen - Odkládáni děti - Konkubinát // XL ŽENA A SNUBNÍ POMĚRY U KULTURNÍCH NÁRODŮ V JIŽNÍ AMERICE 518 //
Mexická oblast - Aztécké svatební zvyky - Snubní zvyky Mixtéků a Zapotéků -Mayové - Kičé a jejich snubní zvyky - Snubní zvyky Pipilů - Kulturní jihoamerické národy // - Čibčové a jejich pohlavní život - Snubní zvyky a pohlavní život Inků // XII. ŽENA A SNUBNÍ POMĚRY U STAROSLOVANSKÝCH KMENŮ Í2 8 Zabíjeni novorozenců ženského pohlaví - Pohlavní dospělost - Mnohoženství a mnohomužství - Pnbuzenské sňatky - Manželství únosem i koupí - Volnosnubníslavnosti - Volno- // 1074 // snubnost mládeže - Mnohoženství k starých Slovanů - O harémech - Falický kult - Slovanské svatební obřady - Vdovy k Slovanů a jejich upalování - Sňatky mrtvých - Staroslovanský pohřeb s lidskou oběti - Postavení slovanské ženy ve starověku - Cizoložství // XIII. ŽENA A SNUBNÍ POMĚRY U GERMÁNSKÝCH KMENŮ 546’ Přechod mateřského práva na otcovské - Manželství únosem - Rodové právo - Rodina - Manželství koupí - Uzavírání manželství // XIV. STAROVĚKÁ ŽENA A MATEŘSTVÍ (SsJ Prostředí pro plodnost a neplodnost - Pohlaví dítěte - Podvojné těhotenství - Vývoj plodu // - Plození - Poloha dítěte v mateřském těle - Zdánlivé těhotenství - Prám posta verv těhotné ženy // - Zdraví těhotné ženy - Uhranutí - Potraty - Porod - Pomoc při porodu - Znovuzrození dospělých - Embriotomie a císařský řez - Šestinedělí - Kojení - Zástupná matka // ŽENA STŘEDOVĚKÁ A RENESANČNÍ 585 // I. ŽENA A NÁBOŽENSTVÍ 586 // Příčiny rozmachu křesťanství - Pohlavní mravouka prvotního křesťanství - Ježíš -Prvotní křesťanství a askeze - Prvotní křesťanství a prostituce - Stanovisko k ženě - Pavel z Tarsu proti ženě - Asketický ideál - Pohlavní fantazie - Prosbtuce v nejstarších dějinách křesťanství - Augustinova etika - Co přinesl křesťanský středověk pohlavnímu životu - Satanismus a reje čarodějnic -
Flagelantství - Milostná rytířská služba - Poměr křesťanství k ženě - Poměr ženy ke křesťanství - Pohlavní mravy islámu // ŽENA A RODINA VE STŘEDOVĚKU // Vznik měšťana - Žena podle starofrancouzské epiky - Dvorská doba - Patriarcham mravy // III. HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ PŘÍČINY // ROZKVĚTU STŘEDOVĚKÉ PROSTITUCE 618 // Rozdíl mezi východem a západem - Velký nadbytek žen - Zákazníci prostitutek -„Špatní lidé" a lidé kočovní - Prostituce na jarmarcích, slavnostech, rytířských turnajích, sněmech, koncilech - Poutnické výpravy - Křižácké výpravy a vojenství - Prostituce v lázeňství - Nevolni lidé - Obchod s děvčaty - Kupliři a pasáci // IV. ŽENA A RENESANČNÍ IDEÁLY 631 Renesance jako revoluční proces - Peníze - Ideál nové krásy - Kult ženských ňader - // Omlazovací studny - Omlazovací prostředky - Kult nahoty - Frivolnost - Renesanční oblečení // V. LÁSKA A MANŽELSTVÍ V RENESANCI 643 // Konvenční středověké manželství - Nové právo na lásku - Renesanční smyslnost // Žehnání manželského lože a veřejné soulože novomanželů - Noční hlad - Ložní sousto -Domnělá milostná nenasytnost - Hodnota panenství - Výroba panenství - Vyhánění plodu - Noci na zkoušku - Láska a milostné dotyky - Obnažovací smělost - Renesanční hry a tance - Povaha renesančního manželství - Boj o kalhoty a muž pod pantoflem -Manželská věrnost - Sekty a pohlavní život - Manželská nevěra - Panské cizoložství -Rytířská milostná služba - Šlechtická romantika - Selská skutečnost - Lancknecht a žena - Pás cudnosti // VI. ŽENA VE SPOLEČNOSTI A KULTURNÍM RENESANČNÍM ŽIVOTĚ 678 // Přástky - Lázeňský život - Společenské hry’ a tanec - Lidové slavnosti - Renesanční mluva - Vážné divadlo - Řeč přísloví, hádanek a dopisů - Nová literatura - Satira -
Erotická stránka předmětů denní potřeby - Krčmy a hostiny’ - Erotika v náboženských projevech // VII. ŽENA A CÍRKEVNÍ POHLAVNÍ ŽIVOT 695 // // 1075 // Mnišská a klášterní instituce - Rozklad církve v renesanci - Celibát a konkubinát -Farské kuchařky - Kněžské manželství - Klášterní erotika - Rozmařilost církevní hierarchie - Zpověď // VIII. STŘEDOVĚKÉ A RENESANČNÍ NEVĚSTKY 7 07 // Prostituce jako státní zřízení - Poloha středověkých nevěstinců - Vnitřní zařízení // nevěstince - Příjmy z nevěstinců - Dozor a řády - Počet nevěstek - Jména nevěstek -Světice a patronky nevěstek - Klienti nevěstinců, vladaři a prostituce - Povyk, rvačky a skandály ve středověkých nevěstincích - Volné nevěstky - Východní prostituce - Lázeňská prostituce - Pouliční a kočovná prostituce - Vojandy -„Počestná kurtizána" a grande puttana - Obchodní povaha nevěstek - Úřady a prostituce - Sociální opovržení nevěstkou a zvláštní oblečení - Hygiena středověké prostituce - Domy kajícnic - Teoretický odpor k prostituci - Panské mužské právo - Rozmach syfilidy - Bludy kolem syfilidy // IX. STŘEDOVĚKÁ ŽENA A MATEŘSTVÍ „Klíčící život" - Zákony proti vyhánění plodu -„Neposkvrněné početí" - Různé středověké názory spojené s plozením - Medikamenty pro těhotné ženy - Délka těhotenství -Porod mrtvého dítěte - Středověké babictví a porodnictví - Anglické babictví - Francouzské babie tví - Holandské babictví - Křest dítěte v mateřském těle - Císařský řez - Porod zadnicí - Pověry a praktiky spojené s vypuzením lůžka - Středověká nedělka - Pokoj nedělky a jeho zneuctění - Kolem úvodu // X. OD ČISTÉ PANNY k ČARODĚJNICI 759 - Panny zasvěcené bohům - Křesťanský kult panenství - Panenství podle lidového názoru - Pouťové muslimské manželství -
Panny do pluhu - Askeze - Nábožensko-mystická erotika - Smilstvo v klášterech - Inkubové a sukkubové - Kladivo na čarodějnice // - Příčiny čarodějnického šílenství - Víra ve zlé démony - Znehodnocení ženy - Rejstřík čarodějnických kouzel - Neukojené ženy - Milostná kouzla - Čarodějnická mast - Pohlavní moment - Půldruhého století hrůzy - Erotická posedlost // ŽENA NOVODOBÁ A MODERNÍ 779 // I. ŽENA MODERNÍ A ABSOLUTISMUS 780 Absolutismus - Vykořisťování poddaných - „Ráj" vládnoucích - Galantnost - Galantní Venuše - Ženský ideál galantní doby - Kult ňader - Kult ženské nohy, hýždí a klínu // - Oblečený člověk - Galantní móda - Galantní dekoltáž - Obroučková sukně - Dessous a retroussé - Luxus v módě // II. O GALANTNÍ LÁSCE A GALANTNÍM MANŽELSTVÍ 802 // Galantní milostný poměr - Pohlavní pedagogika - Vysoká škola lásky - Koketerie // a flirt - Lever - Raný pohlavní styk a záiem o panenství -„Aby se nic nestalo" - Vy drážděná ženská smyslnost - Povaha oficiálního manželství - Maloměšťácký manželský ideál // - Sňatková anonce - Snadnost sňatku - Prodávání žen - Cizoložství - Zpustlík - Galantní dobrodružství - Pohlavní orgie - Podíl církve - Milostné pomůcky // III. MILOSTNICE A NEVĚSTKY 83 8 // Láska jako zboží - Kult milostnic - Prostituce za ancien régimu - Účast dětí // v prostituci - Nevěstince - Lázně, taneční sály a kavárny - Kuplířství - Potírání prostituce // - Venerické choroby // IV. ŽENA A GALANTNÍ ZÁBAVY 851 // Hostince a lázeňský život - Lidové zábavy, trhy a pouti - Veřejné popravy - Zábavní // parky a tance - Divadlo - Galantní řeč a literatura - Kult neřesti // V. ŽENA V BURŽOAZNÍ SPOLEČNOSTI - IDEÁLY A PRAXE 861 // 1076 // Milostný ideál nové doby - Dostaveníčkové domy - Bytové poměry’ - Mravní pokrytectví -
Satira na nvavnípokrytectví - Estetický ideál - Zralá žena - Občanská móda - Krinolina // VI. LÁSKA A MANŽELSTVÍ V BURŽOAZNÍ SPOLEČNOSTI 8 85 // Sňatkové zprostředkovatelny a sňatková inzerce - Sňatky’ podle jména - Sňatky dolarových princezen - Koketerie a flirt - Polopanna a garsonka - Barevný flirt - Erotika dělníků - Erotika venkova - Volná a bohémská láska - Pohlavní nevědomost - Milostné umění - Omezování porodů - Andělíčkářství - Mateřství a stát - Rozpor mezi manželstvím a láskou - Manželská nevěra - Krach manželství - Pohlavní žárlivost - Pohlavní orgie - Zneužívání nezletilých // VIL PROSTITUCE V BURŽOAZNÍ SPOLEČNOSTI 917 // Novodobá prostituce - Nezletilé prostitutky - Pasáctví - O bordelové prostituci -Obchod s děvčaty - Vznešená kokota - Pohlavní choroby - Reglementace prostituce -Policie a prostituce - Donašečství - Mravnostní policie // VIII. NOVODOBÁ JAPONSKÁ PROSTITUCE 94 0 // Jošiwara a estetická stránka japonské prostituce - Tradice japonské prostituce - Čajovny - Obchody kuplířů a bordelářů - Dřívější druhy’ japonských prostitutek - Účesy a oblečení dřívějších japonských prostitutek - Vystavování - Evropan v japonském nevěstinci - Gejši - Zákony’ předpisy a smlouvy - Osvobození z nevěstince a sebevraždy dřívějších japonských prostitutek - Sy’filis v Japonsku - Jošiwarské slavnosti - Kouzla a pověry // - Legendy - Jošiwara po roce 1918 - Gejša po roce 1918 - Tajná prostituce a japonské prostitutky v cizině - Typická aféra // IX. ROZKLAD RODINY 980 // Rozklad šlechtické velkodomácnosti - Malorodina - Oslabení rodinných funkcí- // Změněný poměr mezi mužem a ženou - Důsledek diferenciace žen - Změna poměru mezi rodiči a dětmi - Znehodnocení manželství - Nechuť ke sňatkům - Manželství a kultura -Individualismus a individualizace - Společnost a funkce rodiny
X. VÝVOJ DIFERENCIACE A EMANCIPACE ŽEN 090 // Pohlavní diferenciace a diferenciace mužů a žen - Vývoj postavení ženy - Ženy // ve francouzské revoluci - Marry Wollstonecraftová - V pád měšťanských žen do odborné práce - Ženské hnutí za vzdělání - Spojené státy americké - Anglie - Francie - Německo - Švédsko, Norsko a Dánsko - Rusko - Další evropské země (Finsko, Belgie, Holandsko, Švýcarsko, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Turecko, Rumunsko) - Rakousko-Uhersko -Mimoevropské země - Příčiny boje měšťanských žen o vzdělání a zaměstnání - Cenění ženské práce - Dělnická ženská práce - Odpor proti dělnicím - Vykořisťování dělnické ženy - Ženské dělnické hnutí - Ženské odborové organizace // XI. ZÁVĚR 1025 // Mravní pokrok - Emancipace ženy a psychoanalýza - Volná láska - Láska ve dvacátých letech 20. Století - Autorova ideální představa // OD TŘICÁTÝCH LET k DNEŠKU // 1033 Žena se začleňuje do pracovního procesu - Třicátá léta - Žena ve válečných letech -Poválečná žena - Začátek a konec emancipace československé ženy - Podíl žen v na trhu práce ve světě před rokem 1989 - Omyl ženy 20. Století - S čím je žena 20. století stále nespokojená - Feminismus - Feminismus v USA - Hnutí proti sexismu - Pokrytectvím americké morálky k totalitě: sexual harassment - Prostituce v českých zemích po roce 1989 - Feminismus v českých zemích po roce 1989 - Pracovní diskriminace - Ideál krásy konce tisíciletí 1077

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC