Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.8) Půjčeno:46x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2007
xxiii, 771 s. : il., grafy ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-251-1716-3 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 710-756 a rejstřík
000021405
Výzkumné metody // Kapitola věnovaná diskusi o přírodě (dědičnosti) versus prostředí (výchova) // Kapitola o sociálních a kulturních skupinách Zastřešující kapitola o zdraví a duševní rovnováze Rozhovory „Proces objevování’ // Studie „Co myslíte?" // Příloha: statistika Pár slov o autorovi // Východiska psychologie Rozšiřování horizontů // Kdy je hlučné příliš hlučné? // Proces objevování Široký záběr Výzkumný proces // Jak kriticky přemýšlet o „odbornících" // Uspořádání a podmínky výzkumu // Psychologické metody měření // Etické aspekty // Biologický přístup // Sociokulturní přístupy // Psychologické úvahy o psychologii a jejích metodách // Shrnutí // Klíčové pojmy // Kritické úvahy o psychologii a jejích metodách 37 // Nervový systém 41 // Endokrinní systém 43 // Stavba neuronu 45 // Funkce neuronu 46 // Komunikace mezi neurony 46 // Neurotransmitery 47 // Nástroje behaviorální neurovědy 49 // Stavba mozku 52 // Rozdělený mozek 59 // Levák ve světě praváků 60 // Proces objevování 64 // RŮSTOVÁ A REORGANIZAČNÍ KAPACITA MOZKU 67 // Náprava poškozeného mozku: nové oblasti aplikace 69 // Zranění hlavy při kontaktních sportech // Psychologické úvahy o behaviorální neurovědě // Shrnutí Klíčové pojmy // Kritické úvahy o behaviorální neurovědě // KAPITOLA 3 78 // Absolutní prahy 82 // SIGNÁLNĚ-DETEKČNÍ TEORIE 82 // Rozdílové prahy 83 // Zrak 84 // Sluch 91 // Kdy je hlučné příliš hlučné? 95 // Ostatní smysly 96 // Správné chápání signálů 103 // Organizace vnímání 105 // Percepční konstanty 107 // Hloubka a rozměr 108 // Proces objevování 111 // Percepční nastavení 111 // Svět iluzí 112 // Argumenty pro ESP 115 // Argumenty proti ESP 116 // Psychologické úvahy o čití a vnímání 117 // Shrnutí 117 // Klíčové pojmy 120 // Kritické úvahy o čití a vnímání 120 //
KAPITOLA 4 122 // Vědomí 122 // Selektivní pozornost 125 // Rozdělená pozornost 126 // Vliv mimo vědomí 128 // Bourání mýtů 130 // O PODPRAHOVĚ REKLAMNÍ MANIPULACI 130 // Cyklus spánku a bdění 131 // Noční zaměstnání, spánek a zdraví 133 // Stadia spánku 135 // Proč spíme? 137 // Sny 139 // Proces objevování 142 // Poruchy spánku 143 // Jak překonat nespavost 144 // Zrnka pochybností 147 // Navození hypnózy 148 // Přístupnost hypnóze 148 // Mýty a skutečnost 149 // Psychologie a právo 150 // Zlepšuje hypnóza kvalitu očitého svědectví? 150 // Je hypnóza „změněný" stav vědomí? 152 // Sedativa 154 // Stimulancia 156 // Halucinogeny 157 // Opiáty 158 // Psychologické úvahy o vědomí 160 // Shrnutí 160 // Klíčové pojmy 162 // Kritické úvahy o psychologii a jejích metodách 162 // Pavlovuv výzkum 168 // Základní principy 170 // Pavlovuv odkaz 172 // Psychologie a zdraví 877 // Můžeme imunitní systém ovlivnit klasickým podmiňováním? 177 // Zákon efektu 178 // Principy posílení // Praktické využití operantního podmiňování // Jak se napodmiňovat k odbourání zlozvyků // Nový rozvoj operantního podmiňování // Výzkumy v modelování // Proces modelování // Psychologické úvahy o učení // Shrnutí Klíčové pojmy Kritické úvahy o učení // Paměť 196 // Ikonická paměť Echoická PAMĚŤ Kapacita Trvání // Funkce krátkodobé paměti // Kódování // Uchovávání // Vybavování // Zapomínání // Rekonstrukce // Jak si zlepšíte svou paměť // Proces objevování // Které události si lidé pamatují? // Psychologie a právo // Zlepšuje hypnóza kvalitu očitého svědectví? Sele jako osobní historik // Psychologické úvahy o paměti // Shrnutí 236 // Klíčové pojmy 238 // Kritické úvahy o paměti 238 // Myšlení a jazyk 240 // Reprezentace problému 245 // Řešení 247 //
Slepá místa při řešení problému 251 // Pravidla formální logiky 253 // Proces objevování 255 // Bourání mýtů 256 // CO PŘIPRAVUJE HAZARDNÍ HRÁČE O PENÍZE 256 // PŘEDSUDKY PŘI USUZOVÁNÍ 258 // MŮŽE NÁS HEURISTIKA UČINIT „CHYTŘEJŠÍMI" 261 // Jak zdokonalit své kritické myšlení 262 // Komunikace ve světě zvířat 263 // Vlastnosti lidského jazyka 264 // Mohou se zvířata naučit mluvit? 269 // Hypotéza jazykové relativity 273 // Kultura, jazyk a způsob myšlení 274 // Psychologické důsledky sexistického jazyka 275 // Psychologické úvahy o myšlení a jazyku 277 // Shrnutí 277 // Klíčové pojmy 279 // Kritické úvahy o myšlení a jazyku 279 // KAPITOLA 8 Stí. 1 // Příroda versus prostředí 280 // CO JSOU GENY A JAK PRACUJÍ 283 // Genetické stavební bloky 284 // Jak geny ovlivňují chování 286 // Přirozený výběr 287 // Evoluční psychologie 290 // Sledování dědičnosti 294 // Genetické vlivy 295 // Psychologie a lékařství 296 // Diskuse o klonování 296 // Vlivy a prostředí 297 // Proces objevování 298 // Spolupráce dědičnosti a prostředí 299 // Proces objevování 300 // Gender: Ohromný rozdíl? 301 // Sexuální orientace 310 // Psychologické úvahy o přírodě versus prostředí 313 // Shrnutí 313 // Klíčové pojmy 315 // Kritické úvahy o vlivu přírody a vlivu prostředí 315 // Lidský vývoj 316 // Vývoj plodu 319 // Psychologie a zdraví 321 // Ovlivňuje alkohol vývoj plodu? 321 // Reflexy 323 // Senzorické schopnosti 323 // Proces objevování 324 // Citlivost na množství 326 // Biologický vývoj 327 // viii // r Obsah // Kognitivní vývoj 329 // Sociální vývoj 335 // Psychologie a právo 336 // Jsou DĚTŠTÍ SVĚDCI KOMPETENTNÍ SVĚDCI? . 336 // Puberta 341 // Kognitivní vývoj 343 // Sociální a osobnostní vývoj 345 // Bourání mýtů 348 //
Který tvrdí, že adolescence s sebou nevyhnutelné PŘINÁŠÍ BOUŘE A STRES 348 // Adolescence a duševní zdraví 349 // Fyzické změny v dospělosti 350 // Stárnutí a intelektové funkce 352 // Sociální a osobnostní vývoj 355 // Umírání a smrt 359 // Psychologické úvahy o lidském vývoji 359 // Shrnutí 360 // Klíčové pojmy 362 // Kritické úvahy o lidském vývoji 363 // KAPITOLA 10 // Inteligence 364 // Stanford-Binetův test 368 // Wechslerovy škály 369 // Skupinově administrované testy schopností 370 // Jsou TESTY INTELIGENCE PŘESNÉ? 372 // JSOU TESTY INTELIGENCE PŘEDPOJATÉ? 374 // Obecná inteligence 376 // Gardnerovy „dimenze myšlení" 377 // Sternbergova triarchická teorie 380 // Proces objevování 381 // Proces objevování 384 // PŘÍRODA VERSUS PROSTŘEDÍ 385 // Budeme chytřejší, když si oblíbíme Mozarta? 390 // Etnická propast 391 // Kulturní vlivy 392 // Rodové rozdíly 393 // Nadání 395 // Mentální retardace 397 // Sebenaplňující se proroctví 398 // Psychologické úvahy o vědomí 401 // Shrnutí 401 // Klíčové pojmy 403 // Kritické úvahy o inteligenci 403 // HU II 414 // Motivace 404 // Obecné teorie motivace 407 // Pyramida lidské motivace 409 // Hlad a jídlo 410 // Sexuální motivace 416 // Proces objevování 421 // Příslušnost ke skupině 422 // Uznání 424 // Jak překonat nespavost 426 // Motivace založená na odměnách 429 // Vnitřní a vnější motivace 429 // Psychologické úvahy o motivaci 431 // Shrnutí 431 // Klíčové pojmy // Kritické úvahy o motivaci // Emoce // Historická perspektíva // Mozková centra emocí // Obecné autonomní nabuzení // Psychologie a právo // Čtení emocí z testu na detektoru lži // Specifické známky nabuzení // Non verbální komunikace // Senzorická zpětná vazba // Proces objevování //
SCHATCHEROVA DVOUFAKTOROVÁ TEORIE EMOCÍ // Aspekty hodnocení // Kontraeaktuální myšlení // Je kognice nezbytná? // Dokáží lidé předvídat své budoucí emoční stavy? // Typy emocí // Dynamika emocí // Existují gender rozdíly v emocích? // Existují kulturní rozdíly v emocích? // Radost a hledání štěstí // Psychologické úvahy o emocích // Shrnutí // Klíčové pojmy // Kritické úvahy o emocích // KAPITOLA 13 // Sociální vlivy 464 // Atribuce 468 // Formování dojmu 471 // Proces objevování 473 // Psychologie a právo 474 // Zkreslování při rozhodování poroty // AMERICKÉHO SOUDU 474 // Atraktivita 476 // Sociální vliv „automaticky" působící 479 // Konformita 480 // Postoje a změny postojů 484 // Skupinové procesy 489 // Psychologie a sport 490 // Proč jsou sportovci někdy „svázaní" tlakem? 490 // Agresivita 493 // Altruismus 498 // Proces objevování 502 // Psychologické úvahy o sociálních vlivech 503 // Shrnutí 503 // Klíčové pojmy 505 // Kritické úvahy o sociálních vlivech 505 // KAPITOLA 14 504 // Sociální a kulturní skupiny 504 // Mezikulturní odlišnosti: fakta psaná životem 510 // Individualismus a kolektivismus: příběh dvou kulturních světonázorů 511 // Jak zabránit společenským prohřeškům v odlišných kulturách // Proces objevování // Etnické odlišnosti: fakta psaná životem // Akulturace a etnická identita // Stereotypy: kognitivní kořeny // Předsudky: motivační kořeny // Rasismus v Americe // Škola a mýcení rasismu // Psychologické úvahy o sociálních a kulturních skupinách // Shrnutí Klíčové pojmy // Kritické úvahy o sociálních a kulturních skupinách // KAPITOLA 15 // Zrození psychoanalýzy // Freudova teorie osobnosti // Freudův odkaz // Principy učení a chování // Teorie sociálního učení // Východiska teorie sociálního učení // Carl Rogers Abraham Maslow //
Východiska humanistického přístupu // Stavební prvky osobnosti // Vytváření vícerysových inventářů // Biologické kořeny osobnosti // Introverze a extroverze // EXISTUJÍ RYSY? // Proces objevování // Psychologie a podnikaní // Využití testů osobnosti v psychologii práce // Psychologické úvahy o osobnosti // Shrnutí // Klíčové pojmy // Kritické úvahy o osobnosti // Psychické poruchy // CO JE A NENÍ NORMÁLNÍ // Modely abnormality Diagnóza jako nezbytný krok // Psychologie a školství Porucha pozornosti s hyperaktivitou Generalizovaná úzkostná porucha Panická porucha Fobická PORUCHA // Obsedantně-kompulzivní porucha // Kulturní vlivy působící na úzkostné poruchy // Hypochondrie // Konverzní porucha // Amnézie a fuga // Disociativní porucha identity // Velká depresivní epizoda // Teorie deprese // Začarovaný kruh deprese // Sebevražda: konečné „řešení“ // BIPOLÁRNÍ AFEKTIVNÍ PORUCHA // Jak pomoci blízkému člověku s tendencí k sebevraždě // Příznaky schizofrenie // Proces objevování // Druhy schizofrenie // Teorie schizofrenie // Psychologie a právo // Obhajoba na základě nepríčetnosti // Disociální porucha osobnosti // Psychologické úvahy o duševních poruchách // Shrnutí // Klíčové pojmy // Kritické úvahy o duševních poruchách // KAPITOLA ... // Léčba 622 // Psychoanalyticky přístup Behaviorální přístup // Psychologie a právo // Potlačené vzpomínky před soudem // Jak se pomocí biofeedbacku zbavit bolestí hlavy // Kognitivní přístup // Humanistický přístup // Proces objevování // Skupinové přístupy // Klíčová diskuze: Funguje psychoterapie? // JSOU NĚKTERÉ TERAPIE ÚČINNĚJŠÍ NEŽ JINÉ? // Kteří aktivní činitelé se na terapii podílejí? Jakou má psychoterapie před sebou budoucnost? Psychofarmaka // Jak na podzimní blues 654 // PSYCHOFARMAKOLOGIE V BUDOUCNOSTI 656 //
Psychologické úvahy o léčbě 656 // Elektrokonvulzivní terapie 657 // PSYCHOCHIRURGIE 658 // Shrnutí 659 // Klíčové pojmy 661 // Kritické úvahy o léčbě 661 // KAPITOLA 18 // Placebo efekt působí jen na mysl 666 // Past sebeuvědomění 668 // Pozitivní iluze 669 // Príčiny stresu 672 // Fyziologické účinky stresu 675 // Proces objevování 676 // Imunitní systém 679 // Proces objevování 682 // Techniky zvládání 683 // Sebeozdravná osobnost 686 // Sociálni podpora 689 // Psychologické úvahy o zdraví a duševní rovnováze 691 // Shrnutí 692 // Klíčové pojmy 693 // Kritické úvahy o zdraví a duševní rovnováze 693 // xvi // r Obsah // Příloha 694 // Histogram četností 694 // Popisná (deskriptívni) statistika 695 // Shrnutí 699 // Klíčové pojmy 700 // Glosář 702 // Reference 710 // Rejstřík jmenný
(OCoLC)188565041
cnb001727798

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC