Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1979
191 s.

objednat
Knihy pro rodiče
Autor informuje o právech a povinnostech rodičů vůči dětem, seznamuje se způsoby zajištění práv dítěte v době krize manželství a při rozvodovém řízení. Všímá si otázek určení výživného, určování styku rodičů s dítětem, dohodou rozvedených rodičů o výkonu rodičovských práv a povinností, osvojení, právních nároků neprovdané matky apod. Výklad ilustruje příklady ze soudní praxe a citáty ze zákona o rodině.
000021443
Rekat.
OBSAH // Úvod // I. Děti v manželství rodičů // Dítě, nezletilý, mladistvý a rodiče // Význam právní subjektivity dítěte // Zánik právní subjektivity dítěte // Problematika určení jména dítěte // Určení příjmení dítěte nemusí být jednoduché // Změna jména dítěte // Změna příjmení dítěte // Nezletilost a způsobilost ? právním úkonům Způsobilost ? právním úkonům a zletilost dítěte Zbavení nebo omezení způsobilosti dítěte ? právním úkonům // Vrácení způsobilosti ? právním úkonům Dítě, účastník v občanském soudním řízení Procesní způsobilost dítěte v občanském soudním řízení // Dítě jako svědek // Občanskoprávní odpovědnost nezletilce za škodu Spoluodpovědnost rodičů i dětí za škodu způsobenou dětmi // Úraz školáka a náhrada škody Základní výchovná opatření soudu Výživné a ošetřovně // Formy krajního postihu rodičů a třetích osob Mladiství v učebním a pracovním poměru Ženichové a nevěsty od 16 do 18 let Když děti mají děti Výživné od prarodičů Proč všichni prarodiče? // 7 // 8 9 // 10 // 12 // 13 // 14 // 15 // 17 // 18 // 19 // 20 21 // 22 // 24 // 26 // 28 // 31 // 33 // 36 // 38 // 39 42 // 47 // 48 50 // II. Když se manželství rodičů ocitne v krizi - - - 53 // O výživné nebo také o svěření dítěte --- 54 // Určení výživného na dítě - - - 56 // 189 // Nejen nároky těhotné maželky // 61 // Děti v řízení
o rozvod — — — 64 // Smiřování manželských rozporů — — — 65 // Řešení rozvodů a závodní výbor — — — 67 // Rozvod manželství s nezletilými dětmi — — — 70 // Složitá právní moc rozvodů s nezletilými dětmi — — _ 73 // Děti po rozvodu rodičů ... 77 // Rozvodový rozsudek a získání bytu — — — 78 // Rozdělení sourozenců a byt po rozvodu - - - 80 // Rozvedená žena a výbavička dítěte — — — 83 // Zvýšení nebo snížení výživného — — — 85 // Důvody změny výživného — — - 87 // Mateřské omyly před soudem — - — 89 // Kompenzace pohledávek s výživným — — - 91 // Výživné na další děti — — — 92 // Kdy snížení výživného souvisí s jeho zvýšením — — — 95 // Změna výchovného prostředí a zpětné výživné — — — 97 // Přeplacené výživné — — — 99 // Výživné za jiného - - - 100 // Následné studium zletilého dítěte — — — 102 // Výživné od manžela matky? — — — 105 // Výživné a dva otcové - - - 107 // Výživné v dolarech nebo v korunách? - - - 109 // Výživné a vánoce — - — 112 // To mám žalovat vlastního tátu? — — — 115 // To mám žalovat vlastní děti? - - - 113 // Vymáhání výživného na dítě — 119 // Srážky výživného ve výkonu trestu . « . 132 // Dohody o styku — — — 135 // Zbytečné i zákonité problémy styku — — — 137 // Když rodiče nejsou rozumní —
— — 139 // Napařte jí pokutu — — — 142 // Soudně trestné překážky styku — — — 144 // Soukromá věc rozvedených rodičů? - - — 146 // Opět dítě nepojede ? moři? — — - 148 // Změna příjmení dítěte po novém sňatku matky - — - 150 // Povinnosti manžela ? dítěti matky — — - 154 // 190 // Osvojení _ - - 157 // Osvojení v novem manželství - - - 160 // Rozšírené možnosti nezrušitelného osvojení? - - - 162 // Dítě u pěstounů - - - 165 // V. Neprovdaná matka // Příjmení a jméno dítěte neprovdané matky Určení otcovství dohodou Určení otcovství na základě žaloby Kdo zaplatí výbavičku těhotné ženě? // Nároky neprovdané matky vůči otci dítěte O problematice neprovdaných matek obecněji // 167 // 168 170 174 179 182 184 // Závěr // 188 // // 191
(OCoLC)6604077
cnb000161713

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC