Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(23) Půjčeno:23x 
BK
Brno : Paido, 2004
264 s. : il.

objednat
ISBN 80-7315-090-5 (brož.)
Obsahuje anglické resumé, rejstřík
Bibliografie na s. 203-219
Muzea - děti - studie
Muzeologie - pedagogika - studie
Výchova mimoškolní - muzea - studie
000021511
Obsah // 1. Úvod 9 // 1.1 Cil práce 9 // 1.2 Struktura práce 10 // 1.3 Metodologické aspekty práce 12 // 2. Vývoj muzea a jeho edukační dimenze 19 // 2.1 Antické museion 21 // 2.2 Novověký návrat muzea 24 // 2.3 Edukační dimenze moderního muzea 29 // 3. Sto let dětských muzeí 33 // 3.1 Vznik a rozvoj dětských muzeí 33 // 3.1.1 Vznik dětských muzeí v USA 33 // 3.1.2 Rozvoj evropských dětských muzeí 39 // 3.1.3 Dětská muzea v dalších zemích světa 57 // 3.2 Rozvoj asociací dětských muzeí 62 // 3.2.1 Mezinárodní rada muzeí - ICOM 62 // 3.2.2 Asociace dětských muzeí - ACM 64 // 3.2.3 Evropská asociace dětských muzeí - HO!E 66 // 3.2.4 Spolkový svaz německých dětských muzeí - BV KJM 68 // 3.2.5 Význam asociací dětských muzeí 72 // 3.3 Česká muzea pro děti a mládež 73 // 3.3.1 Rozvoj českých muzeí 19. a 20. století 74 // 3.3.2 Soudobé aktivity českých muzeí pro děti a mládež 79 // 3.3.3 Dětské muzeum v Brně 86 // 4. Sociální a teoretická východiska dětských muzeí 91 // 4.1 Kulturní edukace dětí a mládeže 91 // 4.1.1 Změna postavení dítěte ve společnosti 91 // 4.1.2 Sociální proměny a obsah kulturní edukace 95 // 4.1.3 Právo dětí na vlastní kulturu 98 // 4.2 Muzejní pedagogika - vědecká báze dětských muzeí 101 // 4.2.1 Vznik muzejní pedagogiky jako reflexe edukační funkce muzea 101 // 4.2.2 Rozvoj muzejní pedagogiky ve druhé polovině 20. století 104 // 4.2.3 Aktuální
tendence muzejní pedagogiky 107 // 4.3 Dětská muzea a výzkumy 111 // 4.3.1 Výzkumy v projektech dětských muzeí 112 // 4.3.2 Výzkumy v dětských muzeích 114 // 4.3.3 Význam výzkumu pro dětská muzea 119 // 5. Specifičnost edukační činnosti dětských muzeí 121 // 5.1 Didaktické aspekty dětského muzea 122 // 5.1.1 Pojetí učení v dětském muzeu 123 // 5.1.2 Formy a metody aktivit dětských muzeí 131 // 5.1.3 Doprovodné materiály dětských muzeí 136 // 5.2 Dětské muzeum a další edukační instituce 140 // 5.2.1 Dětské muzeum a škola 141 // 5.2.2 Dětské muzeum a rodina 146 // 5.2.3 Dětské muzeum a volný čas 148 // 7 // 5.3 Sociální aspekty dětských muzeí 153 // 5.3.1 Otevřenost dětských muzeí 153 // 5.3.2 Dětská muzea a integrace 156 // 5.3.3 Dětská muzea v komunitě 159 // 5.4 Pracovníci dětských muzeí 163 // 5.4.1 Pracovní pole muzejních pedagogů v dětském muzeu 163 // 5.4.2 Spektrum pracovníků dětských muzeí 169 // 5.4.3 Vzdělávání pracovníků dětských muzeí 172 // 5.5 Základní rysy a význam dětských muzeí 178 // 5.5.1 Typy dětských muzeí 178 // 5.5.2 Specifické rysy dětských muzeí 186 // 5.5.3 Význam a trendy dětských muzeí 195 // 6. Závěr 201 // 7. Literatura 203 // 8. Rejstříky 221 // 8.1 Věcný rejstřík 221 // 8.2 Jmenný rejstřík 223 // 9. Přílohy 225 // 9.1 Charakteristiky vybraných dětských muzeí 225 // 9.1.1 Dětské muzeum v Indianapolis 225 // 9.1.2 Dětské
muzeum Historického muzea // ve Frankfurtu nad Mohanem 227 // 9.1.3 Dětské muzeum Moravského zemského muzea v Brně 229 // 9.1.4 Dětské muzeum Severského muzea ve Stockholmu 233 // 9.1.5 Dětské muzeum v archeologickém areálu Kalkriese 235 // 9.1.6 Dětské muzeum Vídeň 237 // 9.2 Přehled nejznámějších světových dětských muzeí 241 // 9.3 Seznam asociací dětských muzeí 246 // 9.4 Světové konference dětských muzeí 247 // 9.5 České konference o muzeích pro děti a mládež 248 // 9.6 Výběr webových stránek dětských muzeí 249 // 9.7 Základní literatura o dětských muzeích 250 // 9.8 Česká muzea a galerie pro děti a mládež - // Data z uskutečněného dotazníkového šetření 252 // 9.9 Dotazník výzkumu dětských muzeí 256 // 10. Summary 261 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC