Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.02.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(26.3) Půjčeno:105x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2004
206 s. : il.

objednat
ISBN 80-7178-813-9 (brož.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, bibliografické odkazy, seznam autorů s údaji o nich, přílohu - adresář občanských sdružení, školských, sociálních a zdravotnických zařízení, která se zabývají problematikou poruch autistického spektra
Děti autistické - pojednání
000021525
Úvod ...9 // KAPITOLA I // Historický vývoj, koncepce, terminologie ...11 // Michal Hrdlička // Počátky problematiky ...11 // Historické omyly ...12 // Nápravaomylů ...13 // Terminologické poznámky ...14 // Literatura ...16 // KAPITOLA 2 // Neurobiologický model postižení ...17 // Vladimír Komárek // Historie neurobiologického konceptu ...17 // Vývojový neurobiologický model ...19 // Neurofunkční mechanismy (limbický model) ...21 // Literatura ...23 // KAPITOLA 3 // Psychologický model postižení ...26 // Kateřina Thorová, Irena Beranová // Koncepce teorie mysli (teorie uvědomování si duševních stavů) // (Baron-Cohen et al., 1985) ... 26 // Teorie centrální koherence (Frith, 1989) ... 31 // Teorie exekutivních funkcí (Ozonoff, 1991) ...32 // Literatura ...,...33 // KAPITOLA 4 // Klinický obraz dětského autismu ...34 // Michal Hrdlička // Epidemiologie ...34 // 5 // OBSAH // Psych opatologie...35 // Komorbidita...38 // Diagnóza ...39 // Průběh a prognóza ...42 // Závěr ...44 // Literatura ...44 // KAPITOLA 5 // Diferenciální diagnostika pervazivních vývojových poruch z pohledu psychiatra ...48 // Michal Hrdlička // I. Jiné pervazivní vývojové poruchy ...48 // II. Jiné psychiatrické poruchy ...56 // Závěr ...59 // Literatura ...59 // KAPITOLA 6 // Diferenciální diagnostika z pohledu neurologa ...62 // Vladimír Komárek, Alena Zumrová // Onemocnění diagnostikovatelná na úrovni chromozomální či DNA ...64 //
Onemocnění diagnostikovatelná na úrovni enzymů či metabolitú ...67 // Literatura ...70 // KAPITOLA 7 // Psychodiagnostika ...72 // Irena Beranová, Kateřina Thorová // Psychodiagnostické metody ...74 // Specifické diagnostické metody ...78 // Struktura psychologického vyšetření ...79 // Shrnutí ...89 // Literatura ...90 // KAPITOLA 8 // Specifické diagnostické metody ...92 // Irena Beranová, Kateřina Tliorová, Michal Hrdlička, Lukáš Propper // CARS...93 // ADI-R ...95 // ADOS ...95 // 6 // OBSAH // KKKK...97 // DACH ...100 // CHAT ...101 // ABC ...101 // A. S. A. S...101 // ASSQ ...103 // CAST...103 // DISCO ...103 // PDDST ...104 // E-2 Form ...104 // GARS ...105 // HBS ...105 // Shrnutí ...105 // Literatura ...106 // KAPITOLA 9 // Elektrofyziologie ...108 // Vladimír Komárek, Ludvika Faladová // Literatura ... 111 // KAPITOLA 10 // Morfologické a funkční nálezy ...114 // Lukáš Propper, Jiří Lisy, Tomáš Belšan // Strukturální nálezy post mortem ...115 // Strukturální a funkční nálezy in vivo ...117 // Závěr ...126 // Literatura ...126 // kapitola 11 // Genetika aut ismu ...130 // Zdeněk Sedláček, Markéta Havlovicová // Úvod ...130 // Evidence pro roli genetických faktoru v rozvoji autismu ...131 // Pravděpodobný způsob dědičnosti autismu...133 // Faktory vnějšího prostředí u autismu ...135 // Hledání genů podílejících se na rozvoji autismu ...136 // Perspektivy ...139 // Literatura ...147 // Slovníček genetických pojmů ...152 //
KAPITOLA 12 // Farmakoterapie ...155 // Michal Hrdlička // I. Přehled účinných intervencí ...156 // II. Neúčinné nebo obsolentní intervence ...160 // Literatura ...161 // KAPITOLA 13 // Výchovné a vzdelávací intervence u dětí s autismem ...165 // Kateřina Thorová, Hynek Jün, Věra Čadilová // Druhy intervencí ...165 // Způsoby intervence ...168 // Literatura ...176 // KAPITOLA 14 // Sociální aspekty ...177 // Miroslava Jelínková // Příčiny stresu ...179 // Prevence a zvládání stresu v rodinách s postiženým dítětem ...184 // Literatura ...189 // KAPITOLA 15 // Příběhy dětí s autismem ...192 // Miroslava Jelínková // Proč Romanka frká? ...192 // Tři muži a večerníček ...193 // Potíže s „odborníky“ ...193 // Odborníci s velkým O ...195 // Autistická logika ...196 // O autistickém vyjadřování citů ...197 // O autorech ...198 // Příloha - adresář ...203
(OCoLC)85112863
cnb001367769

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC