Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Avicenum, 1980
187 s. ; 21 cm

objednat
Výběr témat z celé oblasti dětské psychiatrie je určen dětským lékařům a má přispět k lepší prevenci somatických i psychických poruch dítěte. Zabývá se spoluprací pediatra s dětským psychiatrem, psychoterapeutickou prací srodiči,školním neprospěchem, strachem u dítěte a dospívajících, etiologií a prevencí delikvence mládeže, medikamentózní léčbou u dětí aj.
000021643
Obsah // Úvodem... // Práce pediatra na poli duševní hygieny... // Spolupráce detského lékaře s dětským psychiatrem . . // Objektivní anamnéza... // Rodinná funkce a patologie... // Psychoterapeutická práce s rodiči... // Psychoterapie rodičů dětí těžce nemocných a zemřelých // (MUDr. Jan Špitz)... // Školní zralost (doc. PhDr. Josef Langmeier) ... Třídní kolektiv z hlediska duševní hygieny ... Školní neprospěch (doc. PhDr. Josef Langmeier) . . . // Zařazování dětí do škol pro mládež vyžadující zvláštní péč // (doc. PhDr. Josef Langmeier)... // Školní fobie... // Sebesnižující tendence u dětí... // Strach u dětí a dospívajících... // Příčiny a léčba nočního pomočování... // Psychický vývoj a dlouhodobá prognóza v psychopatologii Infantilismus... // Slabomyslnost. Výchova a rehabilitace... // Příprava slabomyslných pro zaměstnání a vedení jejich rodičů Etiologie a prevence delinkvence mládeže ... Prevence suicidálních pokusů a suicidií v dětském věku // (MUDr. Jan Špitz)... // Medikamentózni léčba u dětí... // Doslov... // 7 // 9 // 15 // 22 // 36 // 42 // 49 // 59 // 65 // 72 // 83 // 90 // 94 // 100 // 107 // 114 // 133 // 138 // 145 // 155 // 163 // 172 // 185
(OCoLC)14889262
cnb000124238

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC