Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(32) Půjčeno:32x 
BK
3. vyd.
Praha : Arista : Baset, 2001
438 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-86223-49-3 (Baset ; váz.)
ISBN 80-86410-23-4 (Arista ; váz.)
Antická knihovna ; XLII.R
latina
Přeloženo z latiny
Obsahuje předmluvy, poznámky, jmenný a věcný rejstřík, poznámku, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 432
Architektura - pojednání
000021647
/ // OBSAH // N* // OBSAH // Předmluva Gan Bouzek) // DESET KNIH O ARCHITEKTUŘE // KNIHA PRVNÍ // Předmluva // I. Obsah stavitelství. Vzdělání stavitelů ?. Složky a hlediska stavitelství // III. Druhy staveb // IV Výběr zdravých míst při zakládání měst // V. Hradební zdi a věže // VI. Vytyčení ulic.Větry // VII. Výběr stavenišť pro veřejné stavby // KNIHA DRUHÁ // Předmluva // I. Život prvních lidí. Vznik civilizace a vývoj lidských obydlí ?. Základní živly hmoty ?. Cihly // IV Písek // V Vápno // VI. Puteolský práškovitý písek VIL Kamenolomy // VIII. Způsoby vyzdívání // IX. Stavební dřevo // X. Jedle hornomořská a dolnomořská // KNIHA TŘETÍ // Předmluva // I. Podklad proporcionality chrámů (Lidské tělo, míry, čísla // 27 // 29 // 36 // 41 // 42 49 // 52 // 58 // 60 // 63 // 67 // 68 // 70 // 71 // 72 75 77 87 // 93 // 96 // 99 // 435 // / // OBSAH // \ // II. Druhy chrámů podle rozvržení sloupů // III. Druhy chrámů podle šířky mezisloupí // IV. Základy, Stylobat, schodiště, pódium // V. Sloh iónský // KNIHA ČTVRTÁ // Předmluva // I. Původ stavebních slohů. Korintská hlavice // II. Strop a vazba. Vývoj výzdoby kládí // III. Sloh dórský // IV. Cella a předehrám! // V Ohled na světové strany při stavbě chrámů // VI. Chrámové dveře VIL Etruský způsob stavby chrámů VIH. Okrouhlé a jiné chrámy IX. Oltáře // 103 // 105 // 111 // 113 // 122 // 123 // 127 // 131
137 // 141 // 142 147 150 153 // KNIHA PÁTÁ // Předmluva 154 // I. Forum a baziliky 156 // II. Státní pokladnice, věznice, radnice 161 // III. Divadlo a jeho příhodná poloha 162 // IV Harmonie 165 // V. Ozvučné nádoby v divadlech 170 // VI. Budova a zařízení římského divadla 174 // VII. Řecké divadlo 180 // VIII. Akustika divadelního prostoru 182 // IX. Sloupořadí, procházkové cesty, zásobárny 183 // X. Lázně 188 // XI. Palaistry a závodní dráhy 191 // XII. Přístavy a vodní stavby 195 // KNIHA ŠESTÁ // Předmluva 199 // I. Vliv podnebí na člověka. Stavba vesmíru 203 // II. Přizpůsobení rozměrů staveb staveništi 208 // HI. Místnosti v soukromých domech 210 // IV Vhodné světové strany pro jednotlivé místnosti 217 // 436 // / // OBSAH // \ // V Účelná úprava stavby pro stavebníka 218 // VI. Venkovské stavby 220 // VII. Řecký obytný dům 223 // Vili. Základy a podzemní část stavby 228 // KNIHA SEDMÁ // Předmluva 232 // L Podlaha 239 // II. Hasení vápna a štukové práce 242 // III. Klenuté stropy. Štukové a omítkové práce 243 // IV Vlhké zdi. Účelné výzdoby stén. Řecké podlahy 248 // V. Nástěnné malby a úpadek tohoto umění 250 // VI. Zpracování mramoru pro štukové práce 254 // VII. Přírodní barvy 254 // VIII. Rumělka a rtuť 255 // // Arménská modř. Indigo 256 // X. Umělé barvy. Čem 258 // XI. Nebeská modř. Pálený okr 259 // XII. Olověná běloba. Zeleň měděná. Umělý
sandarak 260 // XIII. Purpur 260 // Xrv. Náhražky některých barviv 261 // KNIHA OSMÁ // Předmluva 263 // I. Hledání vodních pramenů 265 // II. Dešťová voda.Vodnatost řek.Teplé vody 268 // III. Vody teplé, minerální léčivé apod. 271 // IV Zkoušení jakosti vody 281 // V Nivelování vodních vedení 282 // VI. Vodní vedení. Studny. Cisterny 284 // KNIHA DEVÁTÁ // Předmluva 291 // I. Zvířetníkový pás a planety 297 // II. Přibývání a ubývání měsíce 303 // III. Průchod slunce zvířetníkem. // Změny v délce hodin 305 // 437 // / // OBSAH // \ // IV. Souhvězdí od zvířetníku na sever // V. Souhvězdí od zvířetníku na jih // VI. Hvězdářství v astrologii. Předvídání počasí // VII. Analémmata // VIII. Některé druhy slunečních hodin. Vodní hodiny // 306 // 309 // 311 // 313 // 316 // KNIHA DESÁTÁ // Předmluva // I. Stroj a nástroj // II. Zvedací stroje // III. Přímka a kruh jako princip stroje. Páka // IV. Čerpací vodní kola šlapací // V. Říční čerpací kolo.Vodní mlýn // VI. Vodní šnek // VII. Ktésibiova pumpa na tlak // VIII. Vodní varhany // IX. Měřič projeté vzdálenosti // X. Katapulty a škorpióny // XI. Balisty // XII. Napínání a vylaďování katapult a balist // XIII. Obléhací stroje // XIV. Želvy ? zasypávání hradebních příkopů // XV. // XVI. // Jiné druhy želv Obranná zařízení // 323 // 325 // 327 // 335 // 339 // 340 // 341 // 343 // 345 // 348 // 351 // 354
// 357 // 358 361 363 367 // VITRUVIUS A DNEŠEK (Milan Honzík) // POZNÁMKY // JMENNÝ REJSTŘÍK // VĚCNÝ REJSTŘÍK // VÁHY A MÍRY U VITRUV1A // ZÁKLADNÍ BIBLIOGRAFIE // EDIČNÍ POZNÁMKA // 367 // 376 // 411 // 419 // 430 // 431 // 432 // 438
(OCoLC)51186737
cnb001120349

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC