Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.8) Půjčeno:42x 
BK
1. vyd.
Praha : Prometheus, 1994
130 s. : il. ; 20 cm

objednat
ISBN 80-85849-66-6 (brož.)
Učebnice pro střední školy
Dotisk 1995
* Mongeova metoda
Geometrie deskriptivní - učebnice středošk.
000021684
Rekat.
1 Úvod ...9 // 1.1 Co je deskriptívni geometrie ...9 // 1.2 Několik historických poznámek ...9 // 1.3 Deskriptívni geometrie a počítačová grafika ...10 // 1.4 Zobrazení a promítání ...10 // 1.5 Příklady ...13 // 2 Přehled stereometrie pro potřeby deskriptívni // geometrie ...16 // 2.1 Označení bodů, přímek a rovin a čtení množinových // zápisů ...16 // 2.2 Důležité věty a definice ...16 // 2.3 Hranol, jehlan, základní pojmy ...21 // 3 Základní vlastnosti promítáni ...23 // 3.1 Průmět bodu, promítací přímky a promítací roviny ...23 // 3.2 Průmět přímky ...25 // 3.3 Průmět rovnoběžek ...25 // 3.4 Průmět rovinného útvaru ...27 // 3.5 Základní vlastnosti pravoúhlého promítání ...29 // 3.5.1 Průmět úsečky ...29 // 3.5.2 Průmět pravého úhlu ...30 // 3.6 Zhodnocení vlastností promítání ...30 // 3.7 Kótované promítání ...31 // 3.7.1 Body ...31 // 3.7.2 Přímky a promítací roviny ...32 // 3.7.3 Sklápění promítací roviny do průmětny ...33 // 3.7.4 Otáčení roviny do průmětny ...35 // 4 Soustava souřadnic v prostoru ...37 // 4.1 Pravoúhlá soustava souřadnic ...37 // 4.2 Souřadnice bodu ...38 // 4.3 Tři hlavní průměty ...39 // 5 Mongeova promítací metoda ...43 // 5.1 Bod, promítací přímky ...44 // 5.1.1 Rekonstrukce polohy bodu ...46 // 5.1.2 Promítací přímky ...48 // 5.2 Hlavní roviny, hlavní přímky, kolmice k hlavní rovině, rovina kolmá k promítací přímce ...49 // 5.2.1 Vodorovná rovina ...49 // 5.2.2 Průčelná rovina ...50 // 5.2.3 Útvar v hlavní rovině ...51 // 5.3 Promítací roviny, kolmice k promítací rovině, // vzdálenost bodu od promítací roviny ...52 // 5.3.1 Rovina kolmá k půdorysně ...53 // 5.3.2 Rovina kolmá k nárysně ...54 // 5.3.3 Kolmý hranol s podstavou v hlavní rovině ...55 // 5.3.4 Přímka kolmá k ose x ...57 // 5.3.5 Přímka v obecné poloze ...58 //
5.3.6 Konstrukce názorného průmětu. Průsečná metoda. Axonometrie ...60 // 5.3.7 Úsečka v obecné poloze ...62 // 5.3.8 Útvar v promítací rovině ...67 // 5.3.9 Kolmý hranol s podstavou v promítací rovině ...70 // 5.4 Rovina v obecné poloze ...72 // 5.4.1 Viditelnost stran roviny ...77 // 5.4.2 Přímka v rovině ...78 // 5.4.3 Bod v rovině ...81 // 5.4.4 Otáčení roviny do hlavní roviny ...82 // 5.4.5 Skutečná velikost útvaru ...84 // 5.4.6 Sdružené průměty útvaru ...85 // 5.5 Průsečík přímky s rovinou a průsečnice dvou rovin ...87 // 5.5.1 Speciální konstrukce ...87 // 5.5.2 Průsečík přímky s rovinou, obecná konstrukce ...89 // 5.5.3 Přímka rovnoběžná s rovinou ...91 // 5.5.4 Průsečnice dvou rovin, obecná konstrukce ...91 // 5.6 Rez hranolu a jehlanu ...96 // 5.6.1 Řez hranolu promítací rovinou ...98 // 5.6.2 Řez hranolu rovinou rovnoběžnou s bočními hranami 100 // 5.6.3 Řez hranolu ostatními rovinami ...100 // 5.6.4 Řez jehlanu promítací rovinou ...102 // 5.6.5 Řez jehlanu rovinou, která obsahuje jeho vrchol ...104 // 5.6.6 Řez jehlanu ostatními rovinami ...105 // 5.7 Kolmice k rovině a rovina kolmá k přímce ...107 // 5.8 Transformace průmětny. Třetí průmětna ...110 // 5.8.1 Třetí průmět bodu ...110 // 5.8.2 Zjednodušení konstrukcí po transformaci průmětny 112 // 5.9 Odchylka, vzdálenost, tělesa ...115 // 5.9.1 Odchylka přímky a roviny ...116 // 5.9.2 Odchylka dvou rovin ...117 // 5.9.3 Vzdálenost dvou mimoběžek ...118 // 5.9.4 Mimoběžky v Mongeově promítání ...120 // 5.9.5 Hranol a jehlan v obecné poloze ...123 // Rejstřík ...129
(OCoLC)39596353
cnb000090589

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC