Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.03.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
VYRAZENO
Vyd. 1.
Praha : Ekopress, 2003
276 s. : il.

ISBN 80-86119-66-1 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, slovníčky, cvičení, klíč, německo-český slovníček
Němčina - učebnice vysokošk.
000022097
Obsah // Úvodem // 1. Wie heißt du? Was machst du?...13 // § 1 Přítomný čas slabých sloves...15 // § 2 Přítomný čas sloves haben a sein...16 // § 3 Vykání...17 // § 4 Slovosled věty oznamovací...17 // § 5 Slovosled věty tázací...18 // § 6 Přídavné jméno v přísudku...18 // Cvičení...19 // Slovníček...22 // 2. Wir fragen nach dem Weg...24 // § 7 Člen určitý a neurčitý...27 // § 8 Silné skloňování podstatných jmen...28 // § 9 Předložky se 3. pádem...28 // § 10 Rozkazovací způsob...29 // § 11 Slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami...30 // § 12 Předložky se 3. a 4. pádem...31 // § 13 Základní číslovky...33 // Cvičení...33 // Slovníček...35 // 3. Liebe Ulrike!...38 // § 14 Časování způsobového slovesa können...40 // § 15 Skloňování osobních zájmen...41 // § 16 Zápor nicht a nein...42 // § 17 Skloňování přivlastňovacích zájmen...43 // Cvičení...45 // Slovníček...47 // Test 1...50 // 4. Mein Zuhause...52 // § 18 Přítomný čas silných sloves...53 // § 19 Vazba „es gibt“...55 // § 20 Skloňování zájmen wer a was...55 // § 21 Předložky se 4. pádem...56 // § 22 Slovosled předmětů vyjádřených osobními zájmeny...57 // Cvičení...57 // Slovníček...60 // 5. Rund um das Essen...62 // § 23 Způsobová slovesa + wissen...64 // § 24 Neurčité zájmeno man a es...65 // § 25 Souřadicí spojky...66 // Cvičení...67 // Slovníček...71 // 6. Wohin in der
Freizeit?...73 // § 26 Slovosled věty vedlejší...75 // § 27 Slovosled věty hlavní po větě vedlejší...76 // § 28 Zápor kein...77 // § 29 Zájmeno svůj...77 // § 30 Zvratná slovesa...78 // Cvičení...79 // Slovníček...83 // Test 2...85 // 7. Wie heißt meine Stadt?...88 // § 31 Skloňování přídavných jmen po určitém a neurčitém členu...90 // § 32 Slabé skloňování podstatných jmen...92 // § 33 Množné číslo podstatných jmen...93 // § 34 Vztažné věty...94 // Cvičení...95 // Slovníček // 97 // 8. Einkäufe • Hypermärkte...100 // § 35 Perfektum slabých sloves...102 // § 36 Préteritum a perfektum pomocných sloves...104 // § 37 Vazby sloves...105 // § 38 Zájmenná příslovce...106 // Cvičení...107 // Slovníček...109 // 9. Im Sommer unterwegs • Meine letzten Ferien...111 // § 39 Préteritum slabých sloves... 114 // § 40 Préteritum způsobových sloves + wissen...114 // § 41 Jména měst a zemí...115 // § 42 Další druhy číslovek...117 // Cvičení...118 // Slovníček...121 // . Test 3...124 // 10. Janas Auslandspraktikum • Meine Jobs...126, 128 // § 43 Infinitiv s zu...129 // § 44 Stupňování příslovcí...130 // §45 Stupňování přídavných jmen...131 // Cvičení...134 // Slovníček...136 // 11. An der Wirtschaftsuni...138 // § 46 Préteritum a perfektum silných sloves...140 // § 47 První skupina silných sloves |ei - ie - ie]...140 // § 48 Udávání hodin...141 // Cvičení...142 // Slovníček...146
// 12. Lebenslauf...148 // § 49 Druhá skupina silných sloves [ie - o - o]...151 // § 50 Třetí skupina silných sloves a a 152 // ie // § 51 Časové údaje...153 // Cvičení...155 // Slovníček...157 // Test 4...158 // 13. Grau ist alle Theorie • Die Erfolgsstory eines Bären...161 // § 52 Čtvrtá skupina silných sloves //  ~e // i — a — - u //  0 // 163 // § 53 Trpný rod...164 // § 54 Vazba sein + příčestí minulé (stavové pasivum)...167 // Cvičení...168 // Slovníček...171 // 14. Touristen in Prag...173 // §55 Pátá skupina silných sloves e — a ...175 //  o // § 56 Nepravidelná slovesa...176 // § 57 Skloňování dalších zájmen...177 // §58 Přídavná jména zeměpisná na-er...178 // Cvičení...178 // Slovníček...181 // 15. Meine Sorgen und Probleme...183 // § 59 Smíšená slovesa...185 // § 60 Vedlejší věty s „aby“...186 // §61 Vyjadřování českého „už + zápor“...187 // Cvičení...188 // Slovníček...191 // Test 5...192 // 16. Mit dem Fahrrad durch Tschechien...194 // § 62 Časové věty a spojky...196 // § 63 Vazba infinitivu s zu a um + zu...198 // § 64 Sein a haben + zu + infinitiv...199 // § 65 Příslovce (dort)hin a (hier)her...201 // Cvičení...202 // Slovníček...204 // 10 // 17. Telefongespräche...206 // § 66 Tvar würde + infinitiv...209 // § 67 Konjunktiv préterita způsobových sloves a pomocných sloves...210 // §68 Budoucí čas...212 // §69 Přídavná jména zpodstatnělá...213
// Cvičení...214 // Slovníček...217 // 18. Möglichkeiten und Gefahren des Internet...219 // § 70 Příčestí přítomné a minulé...220 // §71 Superlativní tvary příslovcí...223 // § 72 Dvojité souřadicí spojky...224 // § 73 Člen neurčitý a nulový...225 // Cvičení...226 // Slovníček...229 // Test 6...231 // Přehled vybraných mluvnických jevů...235 // Klíč к překladovým cvičením а к testům...241 // Německo-český slovníček...251

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC