Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:20x 
BK
1. vyd.
Plzeň : Fraus, 2002
sv. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7238-139-3 (brož.)
[učebnice]. 2002. 320 s. : il. -- 2 CD. 2002.
000022098
Obsah // 1A 11 Wir stellen uns vor Časování pravidelných sloves, osobni zájmena // Časováni nepravidelného slovesa "sein" // Zápor "nein" a "nicht" // Pořádek slov // IB 16 Wer ist das? Sloveso "arbeiten" // Podstatná jména a členy // 22 Slovni zásoba lekce // 1C 24 Opakujeme // 2A 25 Zu Besuch Přivlastňovací zájmena // Zápor "nicht" a "kein" // Zápor "nicht mehr", "kein ... mehr" // 2B 31 Ich und meine tolle Familie Sloveso "haben" // 4. pád podstatných jmen // 4, pád osobních zájmen // Přivlastňovací zájmeno "svůj" // 38 Slovni zásoba lekce // 2C 40 Opakujeme // ЗА 41 Vorbereitung auf die Reise Způsobová slovesa "müssen, wollen, möchte" // Skloňování přídavných jmen (1. a 4. pád) // 3B 47 Suchen und finden Způsobové sloveso "können" // Sloveso "wissen" // Složená a odvozená podstatná jména // 54 Slovní zásoba lekce // 3C 56 Opakujeme // 4A 57 Am Schalter - Im Zug Silná slovesa (a - á) // 3. pád podstatných jmen // 3. pád osobních zájmen // 4B 62 Ein Brief - Eine Karte Předložky se 3. pádem // Rozkazovací způsob // 68 Slovní zásoba lekce // 4C 70 Wir wiederholen // 5A 71 Im Hotel Silná slovesa (e - i, ie) // Způsobové sloveso "dürfen" // Neurčitý podmět "man" a "es" // 5B 77 Der Schlafautomat Slovesné vazby // Předložky se 3. a 4. pádem (1) // 84 Slovní zásoba lekce // 5C 86 Wir wiederholen // 6A 88 Im Restaurant Způsobové sloveso "sollen" // Zvratná slovesa (zvratné zájmeno ve 4. pádu) // Slabé skloňování podstatných jmen mužského rodu // 6B 96 Wollen Sie lange leben? 2. stupeň přídavných jmen a příslovcí // Leben Sie gesünder! Množné číslo podstatných jmen // 102 Slovní zásoba lekce // 6C 104 Wir wiederholen // 7A 105 Einkäufen Vedlejší věty se spojkou "dass" (že) // Bezespojkové věty // Skloňování přídavných jmen v přívlastku bez členu // Jména látková //
7B 112 Eine typische Familie? Slovesa s odlučitelnými předponami // Slovesa s neodlučitelnými předponami // Spojky souřadící (1) // 118 Slovni zásoba lekce // 7C 120 Wir wiederholen // 4 // Všimněte si! - Rozlišujte! // Přídavné jméno v přísudku // Rozšířená slovní zásoba - Užitečné vazby // Koncovka ,,-in" Vynechávání členu Länder, Einwohner, Sprachen (1) Wie geht’s?, Grüße // Vynechávání členu Die Familie Číslovky 1-1000 Das Alphabet Hobbys // Vynechávání členu dieser, dieses, diese Zápor v německé větě so ein, so eine, so ein Kleidung Základní početní úkony // Wochentage // Vynecháváni členu Zpodstatnělý infinitiv Verkehrsmittel // froh x gern // Vazba "es gibt" + 4, pád jeder, jede, jedes auf x an Člen u světadílů a zemi Länder, Einwohner, Sprachen (2) Unterkunft bei Reisen // in x nach // Předpona "un-" etwas Gesundes,... Wie spät ist es? / Wie viel Uhr ist es? // Přítomný čas místo času budoucího Haben Sie Durst? Haben Sie Hunger? // // welcher, welche, welches Geschäfte Obst und Gemüse // seit // Tageszeiten // 8A 8В 8С 122 128 134 136 Orientierung in der Stadt Wie lebt man ohne Auto? Slovni zásoba lekce Wir wiederholen Nepřímé otázky s tázacím zájmenem Předložky se 3. a 4. pádem (2) Předložky se 4. pádem Vedlejší věty se spojkou "weil" Zájmena "einer, keiner, meiner, deiner...” // 9А 9В 9С 138 145 152 154 Stadtbesichtigung Stadtrundfahrten durch München Slovni zásoba lekce Wir wiederholen Zvratná slovesa (zvratné zájmeno ve 3. pádu) Závislý infinitiv Řadové číslovky 2. pád podstatných jmen Skloňování vlastních jmen Skloňováni přídavných jmen (2. a 3. pád) 3. stupeň přídavných jmen a příslovcí //
10А 10В 156 163 Wohin am Abend Kulturstadt München Sport Zpodstatnělá přídavná jména Minulý čas - préteritum (sein) (1) Nepřímé otázky se spojkou "ob" Vedlejší věty se spojkou "wenn" Minulý čas - perfektum // 10С 172 174 Slovní zásoba lekce Wir wiederholen // 11А 176 In der Gemäldegalerie - Im Café Kinos in Berlin Zájmenná příslovce // 11В 183 Tiere im Internet Sloveso "werden" Sloveso "mögen" Spojky souřadicí (2) // 190 Slovni zásoba lekce // 11C 192 Wir wiederholen // 12А 194 Familie - Hobbys - Beruf Was ist für Sie bei der Wahl eines Arbeitsplatzes wichtig? Minulý čas - préteritum (2) Minulý čas - préteritum (3) // 12В 12С 200 206 208 Thema "Schule" Slovní zásoba lekce Wir wiederholen Příčestí minulé Vedlejší věty se spojkou "dass" (že, abý) // 13А 13В 210 216 Einladung Bewerbung Tipps für Vorstellungsgespräche Budoucí čas Rod podstatných jmen Minulý čas - préteritum (4) Podmiňovací způsob přítomný Podmínkové souvětí v přítomnosti // 224 Slovni zásoba lekce // 13С 226 Wir wiederholen // 14А 228 Geschenke - Geburtstagsfeier Geschenke "online" kaufen Další významy způsobových sloves a slovesa "werden“ Ukazovací zájmeno "der, die, das" // 14В 234 Sommerzeit Předložky s 2. pádem // 238 Slovni zásoba lekce // 14С 240 Wir wiederholen // 15А 242 Telefongespräche Telefonkarten Minulý čas - préteritum (5) Minulý čas - préteritum (6) Minulý čas - préteritum (7) // 15В 248 Zickzack durch die ganze Welt Vztažné věty Časové věty se spojkou "als" a "wenn" // 15С 254 256 Slovní zásoba lekce Wir wiederholen // dort x (dort)hin In der Stadt // weder-noch Ich denke ich meine ... // kennen lernen x erkennen -einhalb // sich vorstellen představit se x si Zeměpisná jména na "-er" Wessen ...? // Monate, Jahreszeiten // Sloveso "tun" // Ich schlage vor... // Vynecháváni členu // vorstellen x darstellen //
Ja. x Doch. // lang x -lange x lange // mancher // Složeniny s "irgend-" Zájmena "jemand, niemand" // Spojka "während" Číslovky - zlomky // Wie gefällt dir / Ihnen ...? // Tiere // Schule, Lehre, Studium in Tschechien / haben + infinitiv s "zu" da = weil // bis x wenn // Einladung, Verabredung // Beim Essen // Etwas höflicher bitte! // Geschenke // Wir wünschen und gratulieren! // nicht brauchen + infinitiv s "zu" // Sloveso "lassen" v perfektu // Post // Wir telefonieren

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC