Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(57.4) Půjčeno:287x 
BK
Příručka
Brno : MC, 2002
125 s. : barev. il. ; 31 cm

objednat
ISBN 80-239-0082-X (v knize neuvedeno ; váz.)
Obsahuje ilustrace, úvod
000022274
ÚVOD ...3 // VÝVOJ DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VEKU ...4 // Vývoj dětské řeči Poruchy řeči // Pokyny pro práci s publikací OBRÁZKY К HLÁSKÁM ...10 // 1. MOTORICKÉ SCHOPNOSTI ...18 // Hrubá motorika Jemná motorika Mluvidla, jazyk, mimika Dýchání, hlas // 2. ORIENTAČNÍ VYŠETŘENÍ SLUCHU ...24 // 3. SLUCHOVÁ PAMĚŤ ...25 // Opakování dvojverší // Opakování jednoduché věty, souvětí, rozšiřování věty Dlouhodobá paměť // 4. ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ ...28 // Nesmyslné obrázky Hledání nepravdivých situací Hledání rozdílů Skládání obrázků z dílů // 5. ZRAKOVÁ PAMĚŤ ...43 // Zapamatuj si // 6. ROZUMOVÉ SCHOPNOSTI ...46 // Barvy základní a odvozené Geometrické tvary // Početní představy, mechanické počítání // Porovnávání počtu // Lidské tělo // Prostorové představy // Pravo - levá orientace // Rodina // Časové vztahy Zvířata a jejich mláďata // 7. SLOVNÍ ZÁSOBA ...61 // Pasivní a aktivní slovní zásoba // 8. POROZUMĚNÍ ŘEČI ...65 // Manipulace s předměty podle pokynů Výběr obrázků podle pokynů Vyčlenění ze skupiny Slova opačného významu, protiklady Chápání citově zabarvené věty // 9. SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ A FONEMATICKÝ SLUCH ...78 // Rozlišování okolních zvuků Rozlišování slov podle obrázků Rozlišování slabik Rozlišování slov pouze sluchem // 10. RYTMICKÉ CÍTĚNÍ ...88 // Rytmizace (vytleskávání, vyťukávání) slov Opakování daného rytmu Rytmizace vlastního jména //
11. ANALÝZA SLOV ...90 // Slabikování slov Hláskování slov Rozlišení první slabiky ve šlové Rozlišení poslední slabiky ve slově Určení první hlásky ve slově Určení poslední hlásky ve slově // 12. GRAMATICKÁ ROVINA JAZYKA ...94 // Používání předložek // Používání předložek, sloves a skloňování podstatných jmen, slovosled Vytváření množného čísla Vytváření jednotného čísla // Tvoření gramaticky správného tvaru podstatných jmen Tvoření a chápání gramaticky správné věty Porovnáváni věcí podle velikosti, zdrobněliny Porovnávání a stupňování přídavných jmen Název pracovníka na pracovišti // 13. JAZYKOVÝ CIT ...110 // Chápání rýmů Tvoření rýmů // 14. SOUVISLÉ VYJADŘOVÁNÍ ...112 // Popis obrázku // Sestavení dějové posloupnosti Vyprávění příběhu podle čtveřice obrázků Znalost pohádkových postav Reprodukce pohádky // 15. VLASTNÍ PROJEV ...121 // Vyprávění vlastního zážitku Přednes básně Zpěv písně Zdvořilostní návyky
(OCoLC)53272600
cnb001195560

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC