Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton, 1997
90 s. : il.

objednat
ISBN 80-85875-35-7 (brož.)
Obsahuje tabulky, úvod, rejstřík
Bibliografie na s. 79-85
Hyperlipoproteinémie - léčení - příručky
000022285
Obsah // Úvod...7 // Lipidy...9 // Stručný nástin vzniku aterosklerózy...12 // Klasifikace hyperlipoproteinémií...15 // Základní jednoduchá klasifikace hyperlipoproteinémií...16 // 1. Izolovaná hypercholesterolémie...16 // 2. Kombinovaná hyperlipidémie...16 // 3. Izolovaná hypertriglyceridémie...17 // Vztah hyperlipoproteinémií a kardiovaskulárních onemocnění 20 // Epidemiologická data...20 // Vliv snížení cholesterolu na výskyt ICHS...23 // Primárně preventivní studie...23 // Studie sekundárně preventivní...26 // Může hypolipidemická léčba ovlivnit progresi a vést ev. // к regresi koronární aterosklerózy?...26 // Studie koronarografické...26 // Vliv snížení lipidů na celkovou mortalitu...32 // Nové sekundárně preventivní studie se statiny...35 // Mortalita...36 // Jaká je optimální hodnota lipidů?...41 // Stanovení lipidů...43 // U kterých osob je třeba znát pečlivě lipidogram?...44 // Stanovení rizika ICHS...46 // Faktory zvyšující riziko ICHS...46 // Faktory snižující riziko ICHS...47 // Zjišťování rizikového skóre...47 // Stupeň rizika...49 // Strategie léčby hyperlipoproteinémie...52 // Dietní zásady...55 // Farmakoterapie hyperlipoproteinémií...61 // Hypolipidemika - Stručný přehled hypolipidemik...61 // Klasifikace hypolipidemik...61 // 1- Léky ovlivňující cholesterol...61 // 2. Léky ovlivňující triglyceridy a cholesterol...61 // Hypolipidemika... 62 // Inhibitory HMG-CoA reduktázy
- STATINY...’’’б2 // lontoměniče (pryskyřice)...66 // Fibráty... 67 // Kyselina nikotinová...69 // Kombinace hypolipidemik...72 // Primární prevence u dospělých osob bez přítomnosti ICHS...72 // Schéma A...73 // Sekundární prevence u dospělých s přítomnou ICHS...74 // Stav farmakoterapie hyperlipidémií u nemocných po infarktu // myokardu v České republice v roce 1995...75 // Písemnictví...79

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC