Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:36x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2008
317 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-1363-2 (brož.)
Psyché
němčina
Obsahuje německo-anglicko-český slovník
Obsahuje bibliografii na s. 289-295, bibliografické odkazy a rejstřík
000022296
1 ÚVOD -- 1. 1 Původ a krátká historie transakční analýzy -- 1. 1. 1 Berneho kritika a nové myšlenky -- 1. 1. 2 Vývoj transakční analýzy -- 1. 1. 3 Transakční analýza dnes -- 1. 2 Pohled na člověka a etické postoje -- 1. 2. 1 Pohled na člověka -- 1. 2. 2 Etika -- 1. 3 Intuice a racionalita -- 1. 3. 1 Druhy intuice -- 1. 3. 2 Podmínky intuitivního poznání -- 1. 3. 3 Podpora intuice -- 1. 3. 4 Racionalita -- 1. 4 Zdraví nemoc uzdravení -- 1. 4. 1 Zdraví -- 1. 4. 2 Nemoc -- 1. 4. 3 Uzdravení -- 2 ZÁKLADNÍ KONCEPTY TRANSAKČNÍ ANALÝZY -- 2. 1 Analýza osobnosti: „egostavy" -- 2. 1. 1 Kořeny a definice -- 2. 1. 2 Modely a základy egostavů -- 2. 1. 3 Modely, které se vztahují k vnějšímu procesu -- 2. 1. 4 Modely vztahující se k vnitřním procesům -- 2. 1. 5 Diagnóza egostavů -- 2. 1. 6 Psychická energie -- 2. 1. 7 Egogram -- 2. 2 Komunikační analýza: „transakce" -- 2. 2. 1 Výchozím bodem je teorie informací a kybernetiky -- 2. 2. 2 Komunikační model transakční analýzy -- 2. 2. 3 Praktická komunikační analýza -- 2. 2. 4 „Užitečná" a „problematická" komunikace -- 2. 3 Analýza komunikativních vzorců: „hry" -- 2. 3. 1 Zážitkový model: hry jako série skrytých transakcí -- s předpověditelným výsledkem -- 2. 3. 2 Sociální model: chování se při hrách včetně změny rolí -- 2. 3. 3 Model chování: vzorec hry -- 2. 3. 4 Prožitkově-historický model: souvislosti mezi hrami, vyděrači -- a scénářem
-- 2. 4 Analýza motivací: základní potřeby -- 2. 4. 1 Vývojově-psychologické kořeny -- 2. 4. 2 Základní potřeby -- 2. 4. 3 Potřeba struktury -- 2. 4. 4 Potřeba stimulace -- 2. 4. 5 Důležité druhy stimulace -- 2. 4. 6 Potřeba uznání -- 2. 4. 7 Náhradní uspokojení -- 2. 5 Analýza pocitů: „základní pocity" a „zástupné pocity" -- 2. 5. 1 Druhy pocitů -- 2. 5. 2 Základní pocity -- 2. 5. 3 Různé formy zlosti a hněvu -- 2. 5. 4 Vývoj vyjadřování pocitů a vývoj rozhodnutí ve vztahu k pocitům (podle Moiso) -- 2. 5. 5 Analýza vyděračských pocitů -- 2. 5. 6 Autonomie a pocity -- 2. 6 Analýza historických prožitků -- 2. 6. 1 Teoretické základy -- 2. 6. 2 Vývojově-psychologický model -- 2. 6. 3 Základní pozice, „o. k koncept" -- 2. 6. 4 Vliv rodičovského působení -- 2. 6. 5 Vliv domácího výchovného prostředí -- 2. 6. 6 Scénář jako struktura času života -- 2. 6. 7 Aktuální působení scénáře v situaci tady a teď (miniskript/miniscénář) -- 3. POČÁTEČNÍ FÁZE PSYCHOTERAPIE A PORADENSTVÍ -- 3. 1 Předpoklady -- 3. 1. 1 Úprava pracovních prostor -- 3. 1. 2 Pravidla pro vykonávání praxe -- 3. 1. 3 Osobnostní předpoklady -- 3. 1. 4 Příprava před současným sezením a po něm -- 3. 1. 5 První kontakt -- 3. 1. 6 Stanovení rámcových podmínek -- 3. 2 Anamnéza v transakční analýze: Jak probíhá analýza scénáře -- 3. 2. 1 Příklad z psychoterapie jedné klientky -- 3. 2. 2 Praktická
analýza scénáře -- 3. 2. 3 Jak rozpoznáme popoháněče a zákazy -- 3. 2. 4 Doplňkové metody v přístupu ke scénáři -- 3. 2. 5 Celostní přístup podle způsobů strukturace života/času -- 3. 3 Smlouva počátek a červená niť péče -- 3. 3. 1 Co rozumíme pod pojmem smlouva/dohoda -- 3. 3. 2 Péče vycházející ze smlouvy -- 3. 3. 3 Čím se řídí smlouva? -- 3. 3. 4 Obsahová stránka smlouvy -- 3. 3. 5 Ústřední téma spolupráce -- 3. 3. 6 Metody k dosažení smlouvy -- 3. 3. 7 Předcházení a zabránění komplikacím -- 3. 4 Diagnóza -- 3. 4. 1 Všeobecný základ -- 3. 4. 2 Nebezpečí diagnostiky -- 3. 4. 3 Diagnostika TA -- 3. 4. 4 Diagnóza ego-stavů -- 3. 4. 5 Diagnóza vyděračů -- 3. 4. 6 Diagnóza her -- 3. 4. 7 Diagnóza pasivního chování -- 3. 4. 8 Diagnóza poruch myšlení -- 3. 4. 9 Diagnóza scénářů -- 3. 4. 10 Diagnóza typů přizpůsobení a funkční úroveň -- 3. 4. 11 Zhodnocení a následky -- 3. 4. 12 Posouzení -- 3. 5 Plánování terapie a poradenství -- 4. TRANSAKČNĚ-ANALYTICKÉ ZPŮSOBY PRÁCE -- 4. 1 Transakční vedení rozhovoru při terapii a poradenství -- 4. 1. 1 Důraz na Do -- 4. 1. 2 Rozpoznání původu (egostav) otázek -- 4. 1. 3 Paralelní transakce jako forma zahájení kontaktu., -- 4. 1. 4 Senzitivita pro latentní zprávy -- 4. 1. 5 Flexibilita -- 4. 1. 6 Jak s vyloučením -- 4. 1. 7 Význam „iniciálních transakcí" -- 4. 1. 8 „Hlasitý" vnitřní dialog -- 4. 1. 9 Terapeutické zkřížené
transakce -- 4. 1. 10 „Terapeutické přeznačení" -- 4. 1. 11 Změna na „úroveň procesu" -- 4. 1. 12 Zpětnovazebné procesy -- 4. 1. 13 Přísné kritérium změny: transakční doklad -- 4. 2 Osobní styly a model dveří, okna a pastí/léček -- 4. 2. 1 „ABC" transakční analýzy -- 4. 2. 2 Osobní styly a typy přizpůsobení se určitému prostředí -- 4. 2. 3 „Dveře" k terapii a první okruhy cílů -- 4. 2. 4 Léčky -- 4. 2. 5 Styl terapeuta/poradce a klienta -- 4. 3 Přístupy s kognitivním akcentem -- 4. 3. 1 Informovaný klient -- 4. 3. 2 Kognitivní vztahový rámec -- 4. 3. 3 Podpora kognitivních struktur -- 4. 3. 4 Užívání fantazie a humoru -- 4. 4 Přístupy s emocionálním akcentem -- 4. 4. 1 Co je cílem práce s emocemi -- 4. 4. 2 Předpoklady emocionální práce -- 4. 4. 3 Povolení ochrana moc -- 4. 4. 4 Pracovní strategie -- 4. 4. 5 Základní pocity a základní potřeby -- 4. 5 Přístupy s akcentem na chování -- 4. 5. 1 Změny v chování podmíněného popoháněči -- 4. 5. 2 Struktura analýzy problémového chování a chování, které vede k řešení -- 4. 5. 3 Analýza her orientovaná na chování -- 4. 5. 4 Model pasivního chování -- 4. 5. 5 Jak zacházet s klidnými, rebely a šarmantními -- 4. 5. 6 Aktivace klidných -- 4. 5. 7 Pracovní schopnost rebelů -- 4. 5. 8 Výzva, kterou nabízejí šarmantní -- 5. ZMĚNA INTRAPSYCHICKÝCH PROCESŮ -- 5. 1 Změna Dospělého -- 5. 1. 1 Funkce Dospělého -- 5. 1. 2 Patologie
Dospělého -- 5. 1. 3 Posílení Dospělého -- 5. 1. 4 Dekontaminace -- 5. 1. 5 Dialog egostavů -- 5. 1. 6 Osm terapeutických operací -- 5. 1. 7 Miniscénář vítěze (o. k Miniscript) -- 5. 1. 8 Trojúhelník vítěze -- 5. 1. 9 Revize Rodiče a vybudování sebepřijetí -- (přetavení vlastního Rodiče) -- 5. 2 Změna Dítěte -- 5. 2. 1 Cíl práce se změnou -- 5. 2. 2 Vyvedení Dítěte ze zmatku -- 5. 2. 3 Nové rozhodnutí -- 5. 2. 4 Integrativní terapie -- 5. 2. 5 Nová zkušenost Dítěte „rechilding" -- 5. 2. 6 Vývojově-psychologické přístupy -- 5. 2. 7 Výměna Rodiče -- 5. 2. 8 Přetavení určité oblasti Rodiče -- 5. 3 Změna egostavu Rodiče -- 5. 3. 1 Cíle práce se změnou -- 5. 3. 2 Rozhovor s Rodičem -- 5. 3. 3 Výměna Rodiče -- 5. 3. 4 Integrativní terapie -- 5. 3. 5 Obyvatelé mé hlavy -- 5. 3. 6 Maximální a minimální řešení Rodiče -- 5. 3. 7 Přetavení Rodiče tak, aby podporoval nová rozhodnutí -- 5. 3. 8 Aktivace pozitivních rodičovských struktur -- 5. 3. 9 Dozrávání Rodiče -- 5. 4 Integrace egostavů -- 5. 4. 1 Systém vyděračských scénářů jako model integrace -- 5. 4. 2 Žití v současnosti a orientace na budoucnost -- 5. 4. 3 Závěrečná fáze terapie/poradenství v klientově prožívání -- 5. 4. 4 Na konci terapie a poradenství stojí integrovaná osoba -- 6 TERAPIE PÁRŮ, RODIN, SKUPIN A DĚTÍ -- 6. 1 Práce spáry -- 6. 1. 1 Analýza partnerských vztahů -- 6. 1. 2 Vztah z vývojově-psychologického
pohledu -- 6. 1. 3 Změny ve vztazích -- 6. 2 Rodinná terapie -- 6. 2. 1 Znaky TA rodinné terapie a poradenství -- 6. 2. 2 Prostředí -- 6. 2. 3 Smlouvy -- 6. 2. 4 Zvláštní aspekty vedení rozhovoru s rodinami -- 6. 2. 5 Práce s rodinami se zřetelem na orientaci na vývoj -- 6. 2. 6 Práce s rodinným scénářem -- 6. 2. 7 Systemický pohled na komunikační modely TA -- 6. 2. 8 Systemické rozvahy při práci s rodinami -- 6. 3 Práce se skupinami -- 6. 3. 1 Obecné znaky práce se skupinou podle TA -- 6. 3. 2 Přehled organizačních znaků různých druhů skupin -- 6. 3. 3 Roviny smlouvy, druhy smluv při práci se skupinou -- 6. 3. 4 Rozdíly mezi školami TA při práci se skupinami -- 6. 3. 5 Význam skupinového prostředí -- 6. 3. 6 Orientace na skupinovou dynamiku -- 6. 3. 7 Praktické úvahy a doporučení -- 6. 4 Práce s dětmi -- 6. 4. 1 Dětské egostavy -- 6. 4. 2 Životní plán a jeho význam pro děti -- 6. 4. 3 Vývojová stadia a potřeby -- 6. 4. 4 Symbióza -- 6. 4. 5 Slepé uličky u dětí -- 6. 4. 6 Předpoklady pro práci s dětmi -- 6. 4. 7 Komunikace s dětmi -- 6. 4. 8 Práce se změnou -- 6. 4. 9 Podmínky okolního světa dětí -- 7 VÝCVIK V TRANSAKČNÍ ANALÝZE -- 8 PŘÍLOHA -- 8. 1 Etická pravidla TA-společností -- LITERATURA -- TERMINOLOGICKÁ DOHODA MEZI ČEŠTINOU, NĚMČINOU A ANGLIČTINOU -- SLOVNÍK -- REJSTŘÍK
(OCoLC)271611093
cnb001817606

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC