Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(24.8) Půjčeno:322x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2003
359 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7178-801-5 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 337-352, rejstřík
Komunikace řečová - poruchy - diagnostika - pojednání
Schopnosti komunikační - poruchy - diagnostika - pojednání
000022338
Obsah // Předmluva k českému vydání ...11 // Předmluva ...13 // VŠEOBECNÁ ČÁST (Viktor Lechtá) // 1 Narušená komunikační schopnost ...17 // 2 Cíle diagnostiky narušené komunikační schopnosti ...21 // 3 Metody a techniky diagnostiky narušené komunikační // schopnosti ...23 // 4 Principy diagnostiky narušené komunikační schopnosti ...25 // 5 Specifika a průběh diagnostiky narušené komunikační // schopnosti ...28 // 6 Orientační vyšetření ...31 // 7 Základní vyšetření ...35 // 7.1 Navázání kontaktu ...36 // 7.2 Sestavení anamnézy ...37 // 7.3 Vyšetření sluchu ...39 // 7.3.1 Orientační vyšetření sluchu ...39 // 7.3.2 Vyšetření fonematické diferenciace ...40 // 7.4 Vyšetření porozumění řeči ...41 // 7.5 Vyšetření řečové produkce . ...42 // 7.6 Vyšetření motoriky ...44 // 5 // OBSAH // 7.7 Vyšetření laterality ...45 // 7.8 Průzkum sociálního prostředí...46 // 8 Speciální vyšetření ...48 // 9 Zápis nálezu ...49 // SPECIÁLNÍ ČÁST // 1 Speciální vyšetření narušené komunikační schopnosti, // jeho cíle a problémy (Viktor Lechtá) ...57 // 2 Diagnostika narušeného vývoje řeči (Marína Mikulajová) ...60 // 2.1 Narušený vývoj řeči, jeho etiologie a patogeneze ...61 // 2.1.1 Terminologické vymezení narušeného vývoje řeči ...61 // 2.1.2 Etiologie a patogeneze narušeného vývoje řeči ...63 // 2.1.3 Přehled dosavadních přístupů k diagnostice narušeného // vývoje
řeči ...65 // 2.1.4 Současné směry v diagnostice narušeného vývoje řeči ...67 // 2.1.5 Současný stav diagnostiky narušeného vývoje řeči // na Slovensku ...69 // 2.2 Moderní trendy v diagnostice narušeného vývoje řeči ...70 // 2.2.1 Oblasti hodnocení jazykových schopností ...70 // 2.2.2 Strategie diagnostiky narušeného vývoje řeči ...72 // Testování ...72 // Kriteriálně orientovaná vyšetření ...74 // Procesově orientovaná diagnostika ...75 // Jazykový přístup ...76 // Diagnostika raného kognitivního a komunikačního // chování ...80 // 2.3 Metodika vyšetřování narušeného vývoje řeči...82 // 2.3.1 Cíle vyšetření a diagnostické otázky ...82 // 2.3.2 Plán vyšetření ...84 // 2.3.3 Metody diagnostiky narušeného vývoje řeči ...86 // Anamnéza ...86 // Vyšetření řeči ...86 // Neuropsychologické vyšetření ...91 // Diagnostika intelektových schopností...91 // Diagnostika grafomotorických schopností ...92 // Diagnostika dalších oblastí psychického vývoje...93 // 2.3.4 Interpretace a využití výsledků diagnostiky ...94 // 3 Diagnostika poruch zvuku řeči (Aurélia Kerekrétiová) ...99 // 3.1 Poruchy nosní rezonance...100 // 6 // OBSAH // 3.1.1 Etiopatogeneze poruch nosní rezonance ...100 // 3.1.2 Diagnostika poruch nosní rezonance ...103 // Základní vyšetřovací zkoušky ...103 // Přístrojové vyšetřovací techniky ...104 // Diagnostické postupy založené na akustické analýze
a subjektivním hodnocení ...106 // 3.1.3 Metodika vyšetřování poruch nosní rezonance ...106 // 3.2 Palatolalie ...115 // 3.2.1 Etiopatogeneze palatolalie ...115 // 3.2.2 Diagnostika palatolalie ...118 // Vyšetřování nosní rezonance ...119 // Hodnocení artikulace...121 // Hodnocení srozumitelnosti řeči ...122 // Diagnostika velofaryngální insuficience ...124 // Diagnostika narušeného vývoje řeči u dětí s palatolalií .. . 126 // Diagnostika poruch hlasu ...127 // Diagnostika narušeného koverbálního chování ...128 // 3.2.3 Metodika vyšetřování palatolalie ...129 // 4 Diagnostika poruch hlasu (Aurélia Kerekrétiová) ...141 // 4.1 Poruchy hlasu, jejich etiologie a patogeneze ...142 // 4.1.1 Terminologické vymezení, výskyt a klasifikace ...142 // 4.1.2 Etiologie poruch hlasu ...145 // Orgánové příčiny ...145 // Funkční příčiny ...146 // Psychogenní příčiny ...147 // Jiné příčiny ...147 // 4.2 Moderní trendy v diagnostice poruch hlasu...148 // 4.2.1 Objektivní hodnocení hlasu ...149 // 4.2.2 Subjektivní hodnocení hlasu...150 // 4.2.3 Nejčastěji používané diagnostické postupy a jejich // hodnocení ...151 // 4.3 Metodika vyšetřování poruch hlasu ...158 // 5 Diagnostika dyslalie (Viera Nádvorníková) ...169 // 5.1 Dyslalie, její etiologie a patogeneze ...169 // 5.1.1 Terminologické vymezení dyslalie ...169 // 5.1.2 Etiologie a patogeneze dyslalie...170 // Vnitřní příčiny ...171 // Vnější příčiny
...173 // 5.2 Moderní trendy v diagnostice dyslalie ...174 // 5.2.1 Screeningové vyšetření dyslalie ...174 // 7 // OBSAH // 5.2.2 Klinický diagnostický postup při dyslalii ...175 // Komunikativní, neformální vyšetření rečové produkce ... 175 // Kvantitativní metody vyšetřování dyslalie ...176 // Záznam vyšetření...177 // 5.2.3 Rozbor a hodnocení vyšetření dyslalie ...177 // Hodnocení srozumitelnosti řeči ...177 // Klasifikace rozsahu postižení řeči ...178 // Srovnání chybné produkce s normami ...179 // 5.2.4 Rozbor fenologických příznaků...181 // Chybné fonologické vzory ...182 // Simplifikovaná analýza ...184 // Počítačová analýza ...184 // Výskyt většího počtu fonologických příznaků ...185 // Výskyt nezvykle chybných fonologických vzorů ...185 // Podmínky výskytu fonologických příznaků dyslalie ...185 // Kontextuální analýza ...186 // 5.3 Metodika vyšetřování dyslalie ...187 // 5.3.1 Všeobecný přehled vyšetřování dyslalie ...187 // 5.3.2 Systematické vyšetřování dyslalie ...188 // 5.3.3 Kvantifikace chybné řečové produkce ...189 // 5.3.4 Poznámky k řečové produkci ...189 // 5.3.5 Vyšetření sluchu ...190 // 5.3.6 Vyšetření artikulačních orgánů ...190 // 5.3.7 Vyšetření motoriky ...190 // 5.3.8 Laboratorní metody vyšetřování řeči ...190 // 5.3.9 Rozbor získaných výsledků vyšetření a jejich hodnocení .. 191 // Klasifikace dyslalie ...191 // Rozbor fonologických
příznaků ...192 // 5.3.10 Vyšetřování výslovnosti samohlásek ...194 // 5.3.11 Vyšetřování výslovnosti souhlásek...194 // 5.3.12 Poznámky ke kontextuální analýze ...198 // 5.3.13 Konečná diagnóza a epikrize ...199 // 5.3.14 Záznamový arch ...199 // 6 Diagnostika afázie (Zsoit cséfaivay) ...202 // 6.1 Afázie, její etiologie a patogeneze ...202 // 6.1.1 Etiologie a patogeneze afázie ...203 // 6.1.2 Klasifikace afázie ...206 // Bostonská klasifikace afázie ...208 // Lurijova klasifikace afázie ...209 // 6.2 Moderní trendy v diagnostice afázie ...210 // 8 // OBSAH // 6.2.1 Minnesota Test for Differential Diagnosis of Aphasia // (MTDDA) ...213 // 6.2.2 Porch Index of Communication Ability (PICA) ...213 // 6.2.3 Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE) ...214 // 6.2.4 Western Aphasia Battery (WAB) ...215 // 6.2.5 Aachener Aphasia Test (AAT) ...215 // 6.2.6 Token test a jeho modifikace ...217 // 6.2.7 Tradice a současný stav diagnostiky afázie na Slovensku . . 218 // 6.2.8 Diagnostika funkční komunikace afatiků ...218 // 6.2.9 Lurijův přístup k diagnostice afázie ...220 // 6.3 Metodika vyšetřování afázie ...223 // 7 Diagnostika dysartrie (Zsolt Cséfaivay) ...237 // 7.1 Dysartrie, její etiologie a patogeneze ...237 // 7.2 Moderní trendy v diagnostice dysartrie ...240 // 7.3 Metodika vyšetřování dysartrie ...243 // 7.3.1 Vyšetření dýchání ...244 // 7.3.2 Vyšetření artikulace ...244 // 7.3.3 Vyšetření fonace ...245
// 7.3.4 Vyšetření rezonance ...245 // 7.3.5 Hodnocení souvislého mluvního projevu ...245 // 8 Diagnostika mutismu (Ján Pečeňák)...251 // 8.1 Mutismus, jeho etiologie a patogeneze ...251 // 8.1.1 Terminologické vymezení mutismu ...251 // 8.1.2 Etiopatogeneze mutismu ...253 // 8.2 Moderní trendy v diagnostice mutismu ...255 // 8.3 Metodika vyšetřování mutismu...257 // 9 Diagnostika dětského autismu (Ján Pečeňák) ...262 // 9.1 Dětský autismus, jeho etiologie a patogeneze ...262 // 9.1.1 Terminologické vymezení dětského autismu...262 // 9.1.2 Etiopatogeneze dětského autismu ...267 // 9.2 Moderní trendy v diagnostice dětského autismu...270 // 9.3 Metodika vyšetřování dětského autismu ...274 // 10 Diagnostika breptavosti (Zbigniew Tarkowski) ...280 // 10.1 Breptavost, její etiologie a patogeneze ...280 // 10.1.1 Terminologické vymezení breptavosti ...282 // 10.1.2 Etiopatogeneze breptavosti...287 // 10.2 Moderní trendy v diagnostice breptavosti ...289 // 10.3 Metodika vyšetřování breptavosti ...294 // 9 // OBSAH // 11 Diagnostika poruch Čtené a psané řeči (Zdeněk Matějček) ...298 // 11.1 Poruchy čtené a psané řeči, jejich etiologie a patogeneze ...298 // 11.1.1 Pojmové vymezení poruch čtené a psané řeči ...298 // 11.1.2 Krátce z historie ...301 // 11.1.3 Výskyt poruch čtené a psané řeči ...302 // 11.2 Moderní trendy v diagnostice poruch čtené a psané řeči ...303 // 11.2.1 Neuropsychologie řeči a specifických
poruch učení...303 // 11.2.2 Rozdíly podle pohlaví ...305 // 11.2.3 Psychické podmínky pro učení čtení ...306 // 11.3 Metodika vyšetřování poruch čtené a psané řeči...307 // 11.3.1 Diagnostika ...307 // 11.3.2 Školní dokumentace ...308 // 11.3.3 Rozhovor s rodiči ...308 // 11.3.4 Vyšetření dítěte ...309 // Zkouška čtení ...309 // Zkoušky psaní a pravopisu ...312 // Vyšetření inteligence ...313 // Speciálně zaměřené zkoušky ...313 // 11.3.5 Výhledy ...315 // 12 Diagnostika koktavosti (Viktor Lechtá) ...317 // 12.1 Koktavost, její etiologie a patogeneze ...317 // 12.2 Moderní trendy v diagnostice koktavosti ...321 // 12.2.1 Těžiště moderních diagnostických přístupů ...321 // Možnosti kvantifikace ...322 // Přidružené symptomy ...323 // 12.2.2 Těžiště moderní diferenciální diagnostiky...324 // Kritérium konstantnosti příznaků ...325 // Kritérium způsobu opakování...326 // 12.3 Metodika vyšetřování koktavosti ...327 // 12.3.1 Hodnotící materiál ...328 // Spontánní mluvní projev...328 // Čtení standardního textu (školní věk, dospělí) ...329 // Popis situačních obrázků (předškolní věk) ...329 // Balbutiogram ...329 // 12.3.2 Měřítka, kritéria hodnocení ...330 // Hodnocení symptomů ...330 // Kritéria pro diferenciální diagnostiku ...332 // Literatura ...337 // Rejstřík ...353 // 10
(OCoLC)56871316
cnb001288067

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC