Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(33) Půjčeno:66x 
BK
Příručka
Praha : Maxdorf, c2008
94 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7345-157-8 (brož.)
Jessenius
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000022401
Stres a psychické reakce na stres (Pavel Doubek) -- Charakteristiky stresových udalostí -- Psychické reakce na stres -- Charakteristika negativních životních udalostí (Erík Herman) -- Chronicita a trvaní stresoru -- Časovaní stresoru a počátek depresivní epizody -- Typ negativní životní udalosti -- Kvalita stresoru -- Negativní životní udalosti a průběh deprese (Erík Herman) -- Závažnost indexové depresivní epizody -- Délka trvání indexové depresivní epizody -- Relapsy a rekurence -- Negativní životní události a typ psychické poruchy (Erik Herman) -- Poporodní deprese -- Unipolární deprese -- Bipolární porucha -- Úzkostná porucha versus depresivní porucha -- Další proměnné (Pavel Doubek) -- Osobnost, životní události a deprese -- Pohlaví, životní události a deprese -- Depresivní porucha v rodinné anamnéze -- Genetické vlivy (Erik Herman) -- Studie s dvojčaty -- Kindling hypotézy (Erik Herman) -- Negativní životní události a předchozí epizody v etiologii velké deprese u žen: -- hodnocení „kindling" hypotézy -- Genetická vloha, počet depresivních epizod a negativní životní události jako -- prediktory nové epizody velké deprese -- Pozitivní životní události (Pavel Doubek) -- Možnosti měření životních událostí a jejich vlivu na psychiku (Erik Herman) -- Hodnocení dle Holmese a Rahe -- Hodnocení dle Tennanta a Andrewse -- Hodnocení dle Browna a Harrise LEDS (Life Events Difficulties Schedule)
-- Zvládaní stresu, duševní hygiena a prevence syndromu vyhoření -- v medicínských profesích (Pavel Doubek) -- Stres a pracovní výkon -- Návyková rizika a zdravotnické profese -- Rizikové faktory práce s pacienty -- Syndrom vyhoření -- Prevence stresu a duševní hygiena -- Metodika práce (Erik Herman) -- Kritéria pro vstup do sledování -- Cíle práce -- Sledované charakteristiky probandů -- Použité škály -- Výsledky (Erik Herman) -- Porovnání distribuce proměnných v souboru depresivních versus úzkostných subjektů Analýza závislosti mezi podnětovými (nezávisle) proměnnými a proměnnými -- měřícími stav pacienta -- Multivariační analýza vztahu (nezávisle proměnné vzhledem k měření psychického stavu pacienta, hodnoceného pomocí škál) -- Diskuse (Erik Herman) -- Porovnání distribuce proměnných v souboru depresivních a úzkostných -- pacientů kvantitativní znaky -- Porovnání distribuce proměnných v souboru depresivních a úzkostných -- pacientů kvalitativní znaky -- Analýza závislosti mezi podnětovými (nezávisle) proměnnými a proměnnými -- měřícími stav pacienta -- Určení vztahu mezi klinickým dojmem v průběhu studie a dominantním typem -- životní události -- Určení vztahu mezi tíží psychické poruchy a charakteristikami významných životních -- událostí -- Multivariační analýza vztahu nezávisle proměnné vzhledem k měření stavu pacienta ,

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC