Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2008
169 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-579-9 (brož.)
Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity ; 194/2008
latina
Obsahuje bibliografii na s. 160-169, bibliografické odkazy
Část. latinský text
000022432
Slovo úvodem -- Ars dictandi a formulářové sbírky Formuláře a formulářové sbírky Ars dictandi -- Jindřich z Isernie a jeho dílo -- Život -- Dílo -- Formulářová sbírka mistra Jindřicha z Isernie Teoretické dílo mistra Jindřicha z Isernie Invektiva jako součást sbírky diktamin Invectiva prosotetrasticha in Vlricum Polonum Úvod -- Komentovaný obsah -- Gramatika -- Ortografie -- Rétorika Rozbor Jindřichových meter Kdo byl mistr Oldřich Polák? Ediční a překladatelská poznámka -- Edice -- Praefatio Proemium Capitulum I. Capitulum II. Capitulum III. Capitulum IV. Capitulum V. Capitulum VI. Capitulum VII. Capitulum VIII. Capitulum IX. Capitulum X. Capitulum XI. Capitulum XII. Capitulum XIII. Capitulum XIV. Capitulum XV. Capitulum XVI. Capitulum XVII. Capitulum XVIII. Capitulum XIX. Capitulum XX. Capitulum XXI -- Prosotetrastichická invektiva proti Oldřichu Polákovi (překlad) -- Předmluva Úvod -- I. Úvod k listu Oldřicha Poláka -- II. List Oldřicha Poláka -- III. Úvod k chybám -- IV. Elipsa I: genitiv partitivní -- V. Elipsa II: genitiv partitivní -- VI. Elipsa III: spojka. Participium deponentního slovesa -- VII. Nesprávné pádové vazby -- VIII. Významy genitivu. Hyperbaton -- IX. Záměna deklinací -- X. Záměna předložek -- XI. Chyby v pravopise -- XII. Chyby v interpunkci -- XIII. Chybná salutace -- XIV. Chybné exordium -- XV. Chybná narace -- XVI. Hyperbola -- XVII. Protimluv a neúplná věta -- XVIII. Correctio --
XIX. Amfibologie I -- XX. Amfibologie II -- XXI. Závěrečný výčet Závěr -- Přílohy -- Invitationes (edice) -- I -- II -- III -- IV -- V -- VI -- VII -- VIII -- IX -- Formulářová sbírka listů a diktamin mistra Jindřicha z Isernie Srovnávací tabulka rukopisů, edic a překladů Abecední soupis incipitů

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC