Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:24x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2006
283 s. : il.
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 80-247-1612-7 (brož.)
ISBN 978-80-247-6695-9 (online ; pdf)
Sestra
Obsahuje ilustrace, tabulky, grafy, fotografie, předmluvu, úvod, rejstřík
Bibliografie na s. 265-266
Popsáno podle tištěné verze
Cukrovka (nemoc) - učebnice
000022492
Obsah // Obsah // OBSAH // Vénování...9 // l vodní slovo / J. Škrha...10 // Předmluva / J. Rybka...11 // Ľvod / J. Rybka...13 // 1. Historický přehled / J. Rybka...16 // 2. Výskyt DM / J. Rybka...23 // 3. Anatomicko-fyziologické poznatky / J. Rybka...25 // 4. Klasifikace a diagnostika DM / J. Rybka...29 // 5. Klinický obraz DM / J. Rybka...34 // 6. Příčina, vznik a rozvoj DM / J. Rybka, A. Adamiko’a...36 // 6.1 Etiopatogeneze DM 1. typu / A. Adami ková...36 // 6.2 Etiopatogeneze DM 2. typu / J. Rybka...40 // 7. Terapie DM / J. Rybka, A. Adamíková...46 // 7.1 Obecné principy terapie / J. Rybka...ľ...46 // 7.2 Diabetická dieta / J. Rybka, A. Adami ková...49 // 7.3 Léčba DM 1. typu / J. Rybka...65 // 7.4 Léčba DM 2. typu / J. Rybka...75 // 7.5 Znalosti podmiňující úspěch terapie / A. Adamikova...85 // 7.5.1 Problematika aplikace inzulínu...85 // 7.5.2 Selfmonitoring...88 // 7.5.3 „Sick days“ - pravidla správného postupu...97 // 7.6 Vliv fyzické aktivity na léčbu DM / J. Rybka...101 // 7.7 Edukace diabetika / J. Rybka...108 // 5 // Obsah // Diabetologie pro sestry // 8. Komplikace DM / J. Rybka...118 // 8.1 Akutní komplikace...118 // 8.1.1 Hypoglykemie...118 // 8.1.2 Diabetická ketoacidóza...124 // 8.1.3 Hyperglykemický osmolární syndróm...130 // 8.1.4 Laktátová acidóza ...132 // 8.2 Mikrovaskulární komplikace / J. Rybka, A. Adamíková...132 // 8.2.1 Patogeneze mikrovaskulárních komplikací / J. Rybka...132 // 8.2.2 Diabetická
retinopatie / A. Adamíková...134 // 8.2.3 Diabetická nefropatie / A. Adamíková...138 // 8.2.4 Diabetická neuropatie / A. Adamíková...142 // 8.3 Kardiovaskulární komplikace / J. Rybka...145 // 8.4 Hypertenze a diabetes / J. Rybka...149 // 8.5 Diabetická noha / A. Adamikova...152 // 9. Metabolický syndrom / J. Rybka...160 // 10. Obezita a diabetes / J. Rybka...164 // 11. Diabetická dyslipoproteinemie / J. Rybka...171 // 12. Diabetik a operační výkon / J. Rybka...175 // 13. Diabetes v různých obdobích života / J. Rybka, A. Adamíková...184 // 13.1 Těhotenství a DM / A. Adamíková...184 // 13.2 DM v dětství / J. Rybka...191 // 13.3 DM ve stáři / J. Rybka...195 // 14. Jiné orgánové komplikace / A. Adamíková...203 // 14.1 DM a onemocnění trávicího traktu...203 // 14.2 DM a změny na pohybovém ústroji...205 // 14.3 Kožní komplikace a DM...207 // 14.4 DM a endokrinopatie...210 // 14.5 Infekce a DM...213 // 14.6 Stomatologická péče a DM...216 // 6 // Obsah // Obsah // 15. Psychosociální problematika DM / J. Rybka...218 // 15.1 Psychologické problémy...218 // 15.2 Sexuálni život při diabetů...219 // 15.3 Cestování s diabetem...220 // 15.4 Sociální práva...222 // 15.5 Práva a povinnosti diabetika...224 // 16. Organizace péče o pacienty s DM / J. Rybka...227 // 16.1 Ambulantní péče o diabetiky...237 // 16.2 Hospitalizace nemocného s diabetem...246 // 16.3 Lázeňská péče u diabetů...250 // 16.4 Sociální péče o diabetiky...251
// 1". Práce sestry v péči o nemocného s diabetem / J. Rybka, A. Adamíková...254 // 18. Budoucí směry v léčbě DM / J. Rybka...263 // Základní použitá literatura...265 // S«znam zkratek...267 // Rejstřík...273 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC