Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.7) Půjčeno:82x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986
165 s. : il. ; 20 cm

objednat
Pedagogická teorie a praxe
ruština
Obsahuje bibliografii
000022682
Úvod // Kapitola I : Stav problému metod výuky a logika jeho výzkumu // 1. Diskuse v 50. letech o metodách výuky a její výsledky // 2. Struktura metod výuky a logika zkoumání problému // Kapitola II : Cíle výuky a skladba soudobého obsahu vzdělání // 1. Sociální zkušenost — zdroj obsahu vzdělání // 2. Poznatky a způsoby činnosti ve skladbě sociální zkušenosti // 3. Zkušenosti z tvůrčí činnosti ve skladbě sociální zkušenosti // 4. Emocionálně citové zkušenosti ve skladbě sociální zkušenosti // 5. Skladba sociální zkušenosti a obsah vzdělání // Kapitola III: Způsoby osvojování typů obsahu vzdělání // 1. Způsoby osvojování poznatků a metod činnosti // 2. Způsoby osvojování zkušeností z tvůrčí činnosti a emocionálně hodnotícího vztahu k světu // Kapitola IV : Systém obecně didaktických metod výuky // 1. Informačně receptivní a reproduktivní metoda // 2. Metody problémového vyučování a formování tvůrčích potencí žáků // 3. Vzájemné vztahy metod v celostním procesu výuky // 4. Výchovné funkce metod výuky // Kapitola V : Obecně didaktické metody výuky jako teoretický základ interpretace a regulace výchovně vzdělávacích jevů // 1. Vzájemný vztah metod, postupů, prostředků a forem jejich existence ve výuce // 2. Komplexní přístup k problematice metod výuky a způsoby jeho realizace // Kapitola VI : Obecně didaktické a speciálně předmětové metody výuky // 1. Stav problematiky metod ve speciálních předmětových metodikách // 52. Zkušenosti z rozpracování metod výuky v jednotlivých předmětech // Závěr // Několik slov o autorovi // Literatura
(OCoLC)39421632
cnb000018815

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC