Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Biografie
Vydání 1.
Praha : SPN, 1970
150 s., [20] s. obr. příl. : il. ; 25 cm

objednat
Spisy J.A. Komenského a díla o Komenském
dut
Částečně přeloženo z nizozemštiny
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
Společná studie našeho historika a nizozemské spoluautorky vychází k uctění 300. výročí úmrtí Komenského a je též věnována památce nizozemských historiků Jana Maria Romeina a Jakuba Pressera. Je příspěvkem obou autorů k současnému zápasu o výklad Komenského osobnosti. Vztahy Komenského k Amsterodamu a Nizozemí zpracovává ve čtyřech chronologicky po sobě jdoucích oddílech (I. Mládí Jana Amose a "Zlatý věk" Nizozemí; II. Komenský ačesko-nizozemské období třicetileté války; III. Komenský mezi Lešnem, Londýnem a Amsterodamem; IV. Komenský v Amsterodamu, svém posledním domově) na širokém pozadí evropských historických událostí od počátku nizozemského odboje až po sedmdesátá léta 17. století, přičemž bylo použito četných nových, dosud neznámých materiálů. Jde o dílo objevné, které zaujme nejen pedagogy, ale i historiky..
Anglické a ruské resumé
000022766
Rekat.
OBSAH // Úvodní poznámka // Předmluva // Komenský, Čechy a Amsterodam // I. Mládí Jana Amose a ,,Zlatý věk“ Nizozemí // 1. Komenského vlast a Nizozemí // 2. Komenského první návštěva Nizozemí // II. Komenský a česko-nizozemské období třicetileté války // 1. Česká válka 1618 — 1620 a Komenský // 2. Nizozemí jako útočiště pobělohorských vyhnanců // 3. Nizozemí jako organizátor boje proti Habsburkům // 4. Komenského druhá návštěva Nizozemí roku 1626 // III. Komenský mezi Lešnem, Londýnem a Amsterodamem // 1. Styky Komenského s Nizozemím do roku 1642 . // 2. Komenský v Nizozemí roku 1642 // 3. Komenský a Nizozemí v letech 1642 — 1656 // IV. Komenský v Amsterodamu, svém posledním domově // 1. Zřítelnice měst a chlouba Nizozemí roku 1657 // 2. Čtrnáct let života a práce v Amsterodamu // 3. Anděl míru a andělé zmaru // Komenský a počátky evropského novodobého myšlení // Poznámky // Knihy k dalšímu čtení // Summary
(OCoLC)42169051
cnb000428149

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC