Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
1. vyd.
Praha : Avicenum, 1989
385 s. : il. ; 25 cm

objednat
Obsahuje bibliografie a věcný rejstřík
000023000
Rekat.
Obsah // 1. Stručná historie nukleární medicíny ve světě a u nás {Z. Dienstbier)...15 // 2. Definice oboru, jeho organizace a perspektivy {Z. Dienstbier)...20 // 3. Předpisy pro práci s radioaktivními látkami a ochrana před zářením {Z. Dienstbier, // V. Hušák)...23 // Základní pojmy...23 // Dávkové limity ...24 // Uspořádání pracoviště nukleární medicíny z hlediska radiační ochrany ... 26 // Monitorování pracoviště a pracovního prostředí ...27 // Měření osobních radiačních dávek pracovníků...27 // Organizace osobní dozimetrie... . 28 // Monitorování vnitřní kontaminace pracovníků...29 // Monitorování zevního záření... 29 // Měření kontaminace povrchů...30 // Opatření ? radiační ochraně pracovníků...30 // Opatření ? radiační ochraně pacientů...33 // Volba radiofarmaka...34 // Aplikovaná radioaktivita...36 // Ovlivnění kinetiky radiofarmaka...36 // Vyšetřování žen v reprodukčním věku...36 // Přijatelnost rizika záření ...37 // Odborná úroveň personálu a organizace práce...38 // 4. Radiofarmaka (P. Komárek, L. Kronrád, O. Charamza) ...40 // Základní fyzikální pojmy... 40 // Stavba atomu a radioaktivita...40 // Jaderné reakce... 41 // Mononukleární reakce...41 // Binukleární reakce...45 // Výroba a získávání radionuklidů...45 // Výroba radionuklidů v jaderném reaktoru...45 // Příprava radionuklidů v urychlovačích částic ...47 // Získávání radionuklidů
z generátorů...48 // Příprava značených sloučenin...49 // Metody značení ...49 // Značení jednotlivými radionuklidy...50 // Značení radionuklidy jódu...50 // Značení somTc...51 // Značení ???...52 // Lékové formy radiofarmak ...52 // Rozdělení radioaktivních přípravků...52 // Charakteristika a popis radioaktivních přípravků...53 // Přípravky značené ?? ?? ...53 // Přípravky značené jódem 131I nebo 125I...54 // Přípravky značené indiem 113mIn...55 // Přípravky značené jinými radionuklidy...55 // Hodnocení jakosti radiofarmak...56 // Fyzikální a chemické metody kontroly radiofarmak...57 // Biologické metody hodnocení jakosti radiofarmak...58 // Hlavní zásady přípravy radiofarmak...58 // 5 // * // Správná praxe při přípravě radiofarmak...58 // Pracovní prostory...59 // Pracovní postupy...59 // 5. Měřící a vyhodnocovací postupy v nukleární medicíně ( V. Hušák, H. Surová, E. Ma- // fiková)... // Scinti lační detektory... // Ionizační detektory s plynovou náplní... // Polovodičové detektory... // Elektronická vyhodnocovací aparatura... // Základní parametry detektorů a kontrola správné funkce přístrojů... // Počítače... // Technické vybavení počítače („hardware“) ... // Programové vybavení počítače („software“)... // Přístroje pro měření in vitro... // Detektory se scintilačními krystaly... // Detektory s kapalnými scintilátory... // Přístroje pro měření
in vivo... // Přístroj e pro funkční vyšetření . ... // Přístroje pro scintigrafické vyšetření... // Pohybový scintigraf... // Scinti lační kamera... // Využití výpočetní techniky v nukleární medicíně... // Typy vyšetření prováděných scintilační kamerou... // Způsoby zpracování vyšetření... // Emisní výpočetní tomografie... // 61 // 61 // 62 // 64 // 65 67 69 69 // 72 // 73 73 75 75 // 75 // 76 76 78 81 82 // 84 // 85 // 6. Metody radiosaturační analýzy [M. Závada, I. Kimlová, V. Slouka)...89 // Charakteristika a klasifikace metod saturační analýzy...89 // Základní předpoklady radiosaturační analýzy...92 // Potřebné substance a reagencie...93 // Protilátky...93 // Radioindikátor...95 // Standardy...98 // Vzorky ? analýze...99 // Ostatní potřebné reagencie... 99 // Metody analýzy a optimalizace podmínek stanovení...100 // Podmínky provedení analýzy ...100 // Metody separace...101 // Optimalizace stanovení... 102 // Technické provedení analýzy ...103 // Dávkování reagencií... 103 // Separace ...104 // Měření radioaktivity...104 // Vyhodnocování výsledků...105 // Kontrola kvality...106 // Centrální kontrola...107 // Lokální kontrola... . 107 // Mezi laboratorní kontrola ...109 // Výběr metodiky, komerční soupra *...110 // Současný stav metod radiosaturační analýzy a perspektivy ...110 // 7. Diagnostika v neurologii (J. Kuba)...116 // Scintigrafie mozku...116 // Anatomické a fyziologické
podklady...116 // Radiofarmaka...116 // Planární scintigrafie mozku...118 // Intrakraniální nádory...118 // Vaskulární intrakraniální onemocnění...122 // Zánětlivá intrakraniální onemocnění ...123 // Současné postavení planární scintigrafie mozku...123 // Emisní výpočetní tomografie...124 // Pozitronová emisní tomografie...124 // Radionuklidová angiografie a vyšetření perfúze mozku...125 // 6 // Scintigrafie likvorových cest...128 // Anatomické a fyziologické podklady...128 // Radiofarmaka...128 // Radionuldidová cisternografie...129 // Diferenciální diagnostika hydrocefalu...130 // Vyšetření průchodnosti drenáží komorového systému...131 // Průkaz likvorových pištěli...132 // Radionuklidová perimyelografie...133 // 8. Diagnostika štítné žlázy a ostatních endokrinních orgánů (J. Němec)...137 // Diagnostika štítné žlázy...137 // Fyziologické podldady ...137 // Regulace tyroidální funkce ...138 // Radiofarmaka...140 // Metody in vivo...? ... 142 // Scintigrafie štítné žlázy...142 // Ostatní zobrazovací možnosti...147 // Metody in vitro ... 148 // Stanovení celkového tyroxinu (TT4)...¦...148 // Stanovení celkové hladiny trijódtyroninu (T3)...149 // Stanovení reverzního trijódtyroninu (rT3)...150 // Stanovení tyreoglobulinu (TG)...150 // Stanovení imunoreaktivního tyreokalcitoninu (iCT)...150 // Stanovení hladiny TSH...151 // Dynamické testy...151 // Imunologická vyšetřování...152
Funkční tyroidní diagnostika...153 // Doporučené diagnostické postupy...154 // Diagnostika tyreotoxikózy...154 // Diagnostika hypotyreózy...154 // Diagnostika eutyreózy ...155 // Screening kongenitální hypotjTeózy... 155 // Diagnóza zánětů štítné žlázy...155 // Diagnostika izolovaných uzlů... 156 // Diagnostika ostatních endokrinních orgánů...157 // Diagnostika hypofýzy... 157 // Diagnostika kůry nadledvin...’...158 // Diagnostika dřeně nadledvin...159 // Diagnostika příštítných tělísek...159 // 9. Diagnostika v pneumologii {M. Wiedermann) ...161 // Amatomické a fyziologické podklady...161 // Radiofarmaka...161 // Perfúzní scintigrafie...162 // Ventilační scintigrafie...164 // Vyšetření průchodnosti dýchacích cest...167 // Kombinované vyšetření...168 // Hodnocení nálezů...171 // Normální perfúzní scintigram...171 // Normální ventilační vyšetření...171 // Normální aerosolový scintigram...172 // Abnormální perfúzní scintigram...172 // Abnormální ventilační scintigram...173 // Abnormální aerosolový scintigram...174 // Význam radionuklidových vyšetření plic...-.174 // 10. Diagnostika kardiovaskulárního systému (J. Brousil, K. BaJcos, M. Šamánek, // A. Fikrle, O. Reich)... 181 // Fyziologické podklady... 181 // Radiofarmaka... .182 // Perfúzní scintigrafie myokardu... 183 // Zobrazování infarktů myokardu...189 // Radiokardiografie a radionuklidová angiokardiógrafie ...? . 190 // Hradlovaná
radionuklidová ventrikulografie...201 // 7 // Diagnostika žilní trombózy...205 // Indikace a klinický význam diagnostických metod kardiovaskulárního // systému...210 // Diagnostika onemocnění koronárních artérií...210 // Diagnostika akutního infarktu myokardu...211 // Diagnostika žilní trombózy ...212 // 11. Diagnostika v nefrologii a urologii (J. Brousil, K. Kupka, Z. Horák)...216 // Fyziologické podklady...216 // Radiofarmaka...217 // Měření clearance...218 // Renální clearance...218 // Plazmatická (totální) clearance...218 // Stanovení clearance zevní detekcí...220 // Stanovení separované clearance...221 // Izotopová nefrografie ...221 // Izotopová nefrografie po podání značeného OJH...222 // Izotopová nefrografie indikátory vylučovanými glomerulární filtrací . . . 228 // Statická scintigrafie ledvin ...228 // Dynamická scintigrafie ledvin ...230 // Diagnostika močových cest...234 // Cystografie...234 // Měření močového rezidua...235 // Měření rychlosti průtoku moči uretrou...236 // Vyšetření transplantovaných ledvin ...236 // Indikace a klinický význam diagnostických metod v nefrologii...238 // Izotopová nefrografie ...238 // Statická scintigrafie ledvin...241 // Hodnocení klinického významu ...243 // 12. Diagnostika trávicího ústrojí {K. Bakos) ...246 // Vyšetření resorpce látek v tenkém střevu...246 // Vyšetření resorpce vápníku...248 // Vyšetření resorpce železa...249 // Vyšetření
resorpce vitamínu B12...249 // Vyšetření resorpce žlučových kyselin...250 // Vyšetření intraabdominálního abscesu...251 // Vyšetření gastroezofageálního refluxu...253 // Vyšetření Meckelova divertikulu...254 // Kvalitativní průkaz krvácení do trávicí trubice...254 // Vyšetření místa krvácení v trávicím ústrojí...255 // Vyšetření ztrát bílkovin v trávicím ústrojí...255 // 13. Diagnostika jater a sleziny (J. Brož, J. Bican)... // Anatomické a fyziologické podklady... // Radiofarmaka... // Statická scintigrafie jater a sleziny... // Cholescintigrafie... // Angioscintigrafie a zobrazení krevní hotovosti... // Scintigrafie 67Ga-galiumcitrátem... // Kombinovaná scintigrafie... // Vyšetření jaterní funkce... // Clearanční metody... // Amifenazonový dechový test... // Vyšetření krevního oběhu... // Stanovení efektivního průtoku krve játry... // Stanovení podílu arteriální a portální krve protékající játry... // Radionuklidová splenoportografie... // -Průkaz portosystémových zfaatů po intrarektální aplikaci... // Radioimunoanalytickó stanovení antigénu a protilátek virových hepatitíd // Hepatitis A... // Hepatitis ?... // Diagnostický význam metod a jejich srovnání s ostatními diagnostickými přístupy u nej běžnějších onemocnění... // 258 // 258 // 259 259 264 266 266 266 267 267 267 267 267 // 267 // 268 268 268 268 268 // 268 // 8 // Difúzni jaterní procesy... // Ložiskové jaterní
procesy... // Zánětlivá onemocnění žlučníku a žlučových cest // Postcholecystektomický syndrom... // Iktery... // Anomálie žlučových cest... // Duodenogastrický a jejunogastrický reflux . . // . 268 . 269 . 272 . 273 . 273 . 276 . 278 // 14. Diagnostika v hematologii (J. Fortýnová, K. Bakos)...280 // Anatomické a fyziologické podklady...280 // Erytrokinetika...281 // Leukokinetika...282 // Trombokinetika...284 // Ferokinetika...286 // Stanovení objemu krve...289 // Scintigrafie kostní dřeně...290 // 15. Diagnostika v osteologii {J. Bradáčová)...294 // Anatomické a fyziologické podklady...294 // Radiofarmaka...294 // Scintigrafie kostí...296 // Indikace kostní scintigrafie...301 // Nádory ...301 // Morbus Paget...301 // Osteomyelitis...301 // Degenerativní a nekrotické procesy...303 // Fraktury...306 // Onemocnění kloubů ...• 306 // Metabolické kostní poruchy...306 // Diagnostický význam kostní scintigrafie...306 // 16. Diagnostika lymfatického systému {M. Bechyně, Z. Dienstbier)...310 // Anatomické a fyziologické podklady...310 // Radiofarmaka ...310 // Lymfoscintigrafie...311 // Diagnostický význam lymfoscintigrafie ...318 // 17. Diagnostika nádorů {Z. Dienstbier, J. Prokopec)...320 // Anatomické a fyziologické podklady...320 // Metody in vivo...323 // Scintigrafie 67Ga...323 // Scintigrafie niIn...330 // Scintigrafie 75Se...330 // Scintigrafie 57Co-bleomycinem...331 // Diagnostický význam nádorové scintigrafie...331
// Nádorová diagnostika in vitro...332 // 18. Diagnostika zánětlivých stavů {Z. Dienstbier, O. Staněk) . . // Radiofarmaka... // 67Galium... // inIndium ... // Značené leukocyty... // Detekce zánětlivých procesů z neznámého zdroje . . . // Mozek ... // Hrudník... // Břicho... // Ledviny... // Kosti a klouby... // Diagnostický význam scintigrafie při zánětlivých stavech // . . 336 // . . 337 . . 337 . . 338 . . 338 . . 338 . . 339 . . 339 . . 341 . . 342 . . 343 . . 343 // 19. Speciální problémy diagnostiky dětského věku (P. Dvořák) Lokomoční systém... // 345 // 347 // 9 // Trávicí systém...349 // Játra ...352 // Urogenitální systém...353 // Cerebrospinální tekut ina...354 // 20. Zabezpečení kvality a kontrola kvality v nukleární medicíně (B. Vavrejn) . . . 357 // Měřiče aktivity...359 // Scintilační detektory ,,in vitro“...360 // Scintilační detektory „in vivo“...360 // Pohybové scintigrafy ...361 // Stacionární scintigrafy...362 // Přílohy...365 // Příloha I: Přepočet jednotek množství radioaktivity...367 // Příloha II: Přepočty jednotek absorbované dávky...367 // Příloha III: Přehled metod užívaných v neurologii...367 // Příloha IV: Přehled scinti grafických vyšetření štítné žlázy a nadledvin ... 369 // Příloha V: Přehled metod při vyšetřování plic...370 // Příloha VI: Přehled diagnostických metod pro kardiovaskulární systém . . .371 // Příloha Vila: Přehled diagnostických
metod v nefrologii — I...373 // Příloha VTIb: Přehled diagnostických metod v nefrologii — II...374 // Příloha VIII: Přehled diagnostických metod v hematologii...375 // Příloha IX: Přehled metod při vyšetřování jater a sleziny ...376 // Příloha X: Přehled diagnostických metod v gastroenterologi i...377 // Příloha XI: Kostní scintigrafie...378 // Příloha XII: Statická scintigrafie mízních uzlin...378 // Příloha XIII: Statická scintigrafie 67Ga...379 // Rej střik // 381 // 10
(OCoLC)25284602
cnb000052749

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC