Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 1999
445 s.

objednat
ISBN 80-7021-293-4 (váz.)
Výbor textů ze Zpravodaje Společnosti křesťanů a Židů z let 1991-1998
Obsahuje úvod, ediční poznámku, resumé česky, anglicky, německy
Křesťané - Židé - vztahy - sborníky
Židé - křesťané - vztahy - sborníky
000023122
SLOVO ÚVODEM // ...a miluj svého bližního jako sám sebe (Pavel Smetana) . . 11 // Dialog jako vzájemné poznávání (Dr. Tomáš Kraus)... 13 // I. ŽIDOVSKÁ A KŘESŤANSKÁ TRADICE // Význam Desatera pro pluralistickou společnost (Martin Prudký)...17 // Nový věk v křesťanském a židovském pojetí (Jan Heller)...27 // Bohatství v různosti (Norman Solomon)...29 // Zpráva o setkání Židů, křesťanů a muslimů v Hášimovském paláci v Ammánu ve dnech 14.-18. října 1993 (Norman Solomon)...51 // O vykoupení (Jan Sokol) ...52 // Tenak jako struktura (Jan Heller)...63 // Umění a židovská tradice (Jana Doleželová)...66 // Dějinami pražského ghetta (Jana Doleželová)...73 // Několik poznámek na okraj česko-židovského hnutí (Jana Doleželová) ...80 // Z HEBREJSKÉ MOUDROSTI (Zpracovala Jana Doleželová) // Moudrost mladého Šalomouna...84 // Proč...87 // Cti otce svého...87 // Odměna dobrého člověka...90 // Romance o Akibovi ...92 // Hřích je v záměru...96 // Boží opilec... 97 // Chvála ženy statečné ... 99 // Juda zvaný Makabejský ...101 // II. DIALOG A KONFRONTACE // Hledání pravdy jako základ náboženské tolerance (Jan Heller) ...109 // Teze ke vzniku křesťanství ze židovství (David Flusser) ...117 // Milost a Zákon: polemické teze ke vztahu křesťanství a židovství (Jan Spousta) ...127 // Konfrontace a dialog (Rabi Leon Klenicki)...131 // Záhuba Židů a postoje křesťanů (Martin Prudký) ...133 // Současné perspektivy křesťansko-židovského dialogu (Hedwig Wahleová) ... 170 // Jeden pro druhého jako strážce bratra svého aneb pokus o dialog? (Jaroslav Sýkora) ...176 // Ježíš v židovském pohledu (Erich Rohan)...179 // K vystoupení Ericha Rohana (Michal Vavřina)...189 // Je Ježíš Kristus jedinou cestou? (Odilo Stampach OP) . . 193 //
Židovské prameny raného křesťanství (David Flusser) . . 202 // Křesťansko-židovský dialog dnes (Shalom Ben Chorin)...250 // Křesťanství a judaismus (John T. Pawlikowski)...261 // Křesťansko-židovské vztahy jako součást mezináboženského dialogu (Odilo Stampach OP) ... 270 // III. VIZE A REFLEXE // Židovská duchovní tradice jako myšlenkové obohacení ostatního světa (Milan Balabán)...277 // Co pro mne znamená stát Izrael? (Jean Halpérin)...283 // Zákon odvety (Emmanuel Lévinas)...290 // K zamyšlení (Judith Bankiová)...293 // Przemyšl - prosinec 1942 (Elza Frydrych Shatzkinová) ...295 // Pozvání do Jeruzaléma (Jana Doleželová)...299 // Štikám (Hanuš Roubíček)... 313 // Úvaha nad křesťansko-židovským dialogem (Jiří Laube) ...315 // Křesťansko-židovská spolupráce v ČSFR (Dominik Duka OP)...318 // Existuje pro židovskou komunitu budoucnost v Evropě jednadvacátého století? (Leon Klenicki) ... 321 // IV. KOMENTÁŘE A RECENZE // Židovství a Izrael v teologii K. H. Miskotta (Martin Prudký)...339 // Když se zlé věci stávají dobrým lidem (Hana Bořkovcová) ...354 // Ohlas na recenzi (Jan Heller)...356 // Je mojí vlastí hradba ghett - Vedem (Milada Divišová) . . 358 // Peter von der Osten-Sacken: Katechismus und Siddur (Mikuláš Výmětal) ...360 // Slavení Nového roku (Roš hašana) a Dne smíření (Jom kipur) v židovské pospolitosti (Jana Doleželová) ...362 // Roš hašana - čas účtování (David Eisenstadt)...365 // Slavení svátku Sukot v židovském kalendářním roce (Jana Doleželová) ...366 // Tradiční jeruzalémské zvyky o svátcích Sukot (Jom-Tov Lewinsky)...367 // Jizkor a Simchat Tóra v Izraeli (Arje Avivi)...369 // Chmuka (Jana Doleželová) ...371 // Purim (Milan Lyčka) ...372 // Královna Ester v Betlémské kapli (Jana Doleželová) ...374 //
Pesach (Milan Lyčka)...376 // Postní doba (Odilo Stampach OP) ...378 // Křesťanské Velikonoce (Milan Balabán) ...381 // Šavuot (Milan Lyčka)...382 // Letnice (Jiří Mrázek) ...384 // V. ZPRÁVY A DOKUMENTY // Stanovy Společnosti křesťanů a Židů...389 // Čeho dosáhli křesťané a Židé v posledních desetiletích (Milan Lyčka)...391 // Osvětim (Milan Lyčka)...399 // Smíření ve střední Evropě (Milan Lyčka) ...401 // Příloha: Ženeva II...403 // Katoličtí biskupové o vztahu k Židům (Odilo Stampach OP)...406 // Ze zprávy generálního tajemníka ICCJ J. Schoonevelda... 409 // Najdeme společný základ? (Milan Lyčka)...415 // Konference evropských církví (Jacobus Schooneveld) ... 419 // List Jana Pavla II. kardinálu Edwardu Cassidymu, prezidentu Komise pro náboženské vztahy s judaismem...426 // Pamatujme - zamyšlení nad šoa...427 // Ediční poznámka ...437 // Resumé ...438 // Summary ...440 // Zusammenfassung ...443

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC